Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 11 năm 2023 – 2023 Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 (5 Môn)

Bạn đang tìm kiếm về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 hữu ích với bạn.

1. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11 (5 Môn)

Ma trận đề thi giữa học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 bao gồm ma trận kiểm tra các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Hóa học, Sinh học. Qua đó giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng được bản đồ mô tả chi tiết các nội dung, các chuẩn cần đánh giá để biên soạn đề kiểm tra, đề thi.

Bảng ma trận đề thi giữa kì 2 lớp 11 rất chi tiết, cụ thể bao gồm nội dung đề kiểm tra đó ra ở bài học nào, ở chương nào, ra ở cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, mỗi câu bao nhiêu điểm, tổng số điểm của mỗi cấp độ là bao nhiêu, tỉ lệ điểm của mỗi cấp độ so với điểm của toàn bài kiểm tra như thế nào, rồi tổng số câu của cả đề là bao nhiêu. Vậy sau đây là toàn bộ ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 11, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Toán 11

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

Giới hạn

Giới hạn của dãy số

7

7

3

6

1

8

10

1

21

30

Giới hạn của hàm số

6

6

3

6

1

12

9

1

24

23

Hàm số liên tục

2

2

4

8

1

12

6

1

22

17

2

Đường thẳng và mặt phẳng song song. Quan hệ song song.

Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian.

1

1

1

1

2

3

Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.

Vectơ trong không gian

2

2

2

4

1

8

4

1

22

28

Hai đường thẳng vuông góc

2

2

3

6

5

Tổng

20

20

15

30

2

16

2

24

35

4

90

100

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

Tỉ lệ chung (%)

70

30

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

– Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0.2 và tự luận được quy định rõ trong hướng dẫn chấm.

2. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn 11

TT

Kĩ năng

Mức độ nhận thức

Tổng

% Tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tỉ lệ

(%)

Thời gian (phút)

Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Tỉ lệ

(%)

Thời gian

(phút)

Số câu hỏi

Thời gian

(phút)

1

Đọc hiểu

15

10

10

5

5

5

0

0

04

20

30

2

Viết đoạn văn nghị luận xã hội

5

5

5

5

5

5

5

5

01

20

20

3

Viết bài văn nghị luận văn học

20

10

15

10

10

20

5

10

01

50

50

Tổng

40

25

30

20

20

30

10

15

06

90

100

Tỉ lệ %

40

30

20

10

100

Tỉ lệ chung

70

30

100

Lưu ý:

– Tất cả các câu hỏi trong đề kiểm tra là câu hỏi tự luận.

– Cách cho điểm mỗi câu hỏi được quy định chi tiết trong Đáp án/Hướng dẫn chấm.

3. Ma trận đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh 11

Cấp độ Tên chủ đề (nội dung,chương…) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
TNKQ TNKQ Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TNKQ

I. Listening (2P)

MCQ

Fill in the gaps (6 words choose 4)

Số câu : 8

Số điểm: 2.0

Số câu: 4

Số điểm: 1.0

Số câu:4

Số điểm:1.0

Số câu:8

2,0 điểm=20%

II.

Language use (3p)

– i, o, ou (2)

vocab (3):

– Tag question (1)

– Relative pronouns (1)

– Tag question (1)

– Language function: (1)

How, How many, When, How long….

– Tag question (1)

– Preposition (1)

– Could / be able to (1)

Số câu: 12

Số điểm 3,0

Số câu: 6

Số điểm:1,5

Số câu:3

Số điểm:0,75

Số câu:3

Số điểm: 0,75

Số câu:12

3,0 điểm = 30%

III. Reading (2.5p)

– Filling in the gaps (3)

– Passage comprehension

(2 )

– Passage comprehension

(2)

– Filling in the gaps (1)

Passage comprehension (1)

– Filling in the gaps (1)

Số câu: 10

Số điểm:2,5

Số câu:5

Số điểm:1,25

Số câu:3

Số điểm:0,75

Số câu: 2

Số điểm:0,5

Số câu:10

2,5 điểm 25.%

IV. Writing

Sentence transformation (2.5)

– Combine the sentences, using relative clauses

Write a biography of a famous astronaut using the given information

Số câu: 3

Số điểm: 2,5

Số câu: 2

Số điểm: 1.0

Số câu: 1

Số điểm: 1.5

Số câu:3

2,5 điểm 25%

Tổng số câu: 35

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ 100%

Số câu: 15

Số điểm: 3,75

Số câu: 10

Số điểm: 2,5

Số câu: 8

Số điểm: 3,75

Số câu 33

Số điểm 10

100%

Lưu ý:

– Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

– Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

4. Ma trận đề thi giữa kì 2 môn Hóa học 11

TT

Nội dung kiến thức

Đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% tổng

điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

Số CH

Thời gian (phút)

TN

TL

1

Đại cương hữu cơ

Mở đầu về hóa học hữu cơ

2

1,5

1

1

0

0

0

3

0

2,5

7,5

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

2

Hiđrocacbon no

Ankan

6

4,5

4

4

1

4,5

1

6

10

2

32

35,0

3

Hiđrocacbon không no

Anken

4

3

3

3

7

22,5

Ankađien

2

1,5

2

2

4

10,0

Ankin

2

1,5

2

2

4

10,0

4

Tổng hợp hiđrocacbon

0

0

0

0

1

4,5

1

6

0

2

10,5

15,0

Tổng

16

12

12

12

2

9

2

12

28

4

45

100%

Tỉ lệ (%)

40

30

20

10

Tỉ lệ chung (%)

70

30

5 Ma trận đề thi giữa kì 2 Sinh học 11

Chủ đề

Nhận Biết 40%

Thông hiểu 20%

Vận dụng thấp 30%

Vận dụng cao 10%

Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm – C1

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C2

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C3

0,25 điểm

Tập tính ở động vật

Tự luận – C1. Ý 2.

(Lấy ví dụ minh họa 2 loại tập tính)

1,0 điểm

Tự luận – C1. Ý 1.

(Phân biệt 2 loại tập tính ở động vật)

2,0 điểm

Sinh trưởng ở thực vật

Trắc nghiệm – C4

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C5

0,25 điểm

Hoocmôn thực vật

Trắc nghiệm – C6

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C7

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C8

0,25 điểm

ST-PT ở động vật

Trắc nghiệm – C9

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C10

0,25 điểm

Các nhân tố ảnh hưởng ST-PT ở động vật

Tự luận – C2

(Trình bày đặc điểm hoocmôn ở động vật không xương sống)

2,0 điểm

Trắc nghiệm – C11

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C12

0,25 điểm

Sinh sản ở thực vật

Tự luận – C3. Ý 1.

(Thụ phấn ở thực vật)

(0,5 điểm)

Tự luận – C3. Ý 2.

(Phân loại hình thức thụ phấn)

1,5 điểm

Tổng

4,0 điểm

2,0 điểm

3,0 điểm

1,0 điểm

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000
Lượt xem: 30003000

2. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ VNExpress

VNExpress
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

3. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

4. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

5. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

6. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

7. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

8. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ soha.vn

soha.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

9. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

10. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

11. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

12. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

13. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ vov.vn

vov.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

14. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

15. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

16. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

17. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 rồi nhỉ? Bài viết Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

18. Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 từ facebook.com

facebook.com
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

Câu hỏi về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11

Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
cách Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
hướng dẫn Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11
Đề Kiểm Tra Toán Giữa Học Kì 2 Lớp 11 miễn phí

Scores: 4.5 (144 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn