Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Địa lý (Hệ GDTX) – Có đáp án Bộ GD&ĐT

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Địa lý (Hệ GDTX) – Có đáp án Bộ GD&ĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013
Môn thi: ĐỊA LÝ – Giáo dục thường xuyên

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề

Câu I. (3,0 điểm)

1. Trình bày những biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta. Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới?

2. Dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét dân số Việt Nam qua các năm.

DÂN SỐ VIỆT NAM QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: Nghìn người)

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Địa lý (Hệ GDTX)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

Câu II. (3,5 điểm)

1. Trình bày điều kiện thuận lợi về kinh tế- xã hội để phát triển ngành thủy sản nước ta. Nêu các ngư trường trọng điểm đã được xác định.

2. Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng khai thác dầu thô, than sạch cả nước qua các năm.

SẢN LƯỢNG KHAI THÁC DẦU THÔ, THAN SẠCH CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: Triệu tấn)

Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2013 môn Địa lý (Hệ GDTX)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

Câu III. (3,5 điểm)

1. Đồng bằng sông Hồng có những thế mạnh chủ yếu nào về tự nhiên để phát triển kinh tế?

2. Dựa vào bản đồ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên của Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết các loại cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên. Nêu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế- xã hội của sản xuất cây công nghiệp ở vùng này.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333
Lượt xem: 43334333

2. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

3. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

4. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

5. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

6. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

7. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

8. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

9. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

10. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

11. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

12. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

13. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

14. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

15. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

16. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

17. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

18. Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

Câu hỏi về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013

Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
cách Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
hướng dẫn Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013
Đề Thi Đại Học Môn Địa Lý Năm 2013 miễn phí

Scores: 4.9 (87 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn