Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2023 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 5 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Địa lí 6 (Có đáp án + Ma trận)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 5 Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Địa lí 6 (Có đáp án + Ma trận)

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình. Với hướng dẫn chấm, đáp án và bảng ma trận 3 mức độ kèm theo thầy cô sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

Qua 5 đề thi học kì 2 môn Sử Địa 6 năm 2021 – 2022, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi môn Văn 6. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn LS – ĐL 6.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời gian % tổng điểm
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) TN TL

1

Nước Văn Lang-

Âu Lạc

Bài 14 : Nước Văn Lang

– Âu Lạc

2

4

2

4

0,5

2

Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (Từ thế kỷ II TCN đến năm 938)

Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc

1

2

1

2

0,25

Bài 16 : Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X)

1

2

1

2

0,25

Bài 17 : Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt

1

10

1

10

1

Bài 18 : Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X

1/3

5

1/3

7

1/3

10

1

22

2,5

3

Vương quốc Chăm- pa và Vương quốc Phù Nam

Bài 18 : Vương quốc Chăm- pa từ TK II – X

1

3

1

3

0,25

Bài 18 : Vương quốc Phù Nam

1

2

1

2

0,25

4

Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài 17: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

1

0,25

1

1

0,25

5

Nước trên Trái đất

Bài 19: Thuỷ quyển và vòng tuần hoàn của nước

1

2,25

1

2,25

2

4,25

0,5

Bài 20: Sông, nước ngầm và băng hà

1

14

1

2,25

1

1

16,25

1,75

Bài 21: Biển và đại dương. Một số yếu tố môi trường biển

1

2,25

1

2,25

2

5

0,5

6

Đất và sinh vật trên TĐ

Bài 22: Lớp đất trên Trái đất

1

9

1

9

1

Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên trái đất

1

9

1

9

1

Tổng – sử

10

6

1

1

12

5

90

10

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức

40

40

10

10

100

Bảng đặc tả đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1

Nước Văn Lang- Âu Lạc

Bài 14: Nước Văn Lang – Âu Lạc

Nhận biết:

– Nêu được khoảng thời gian thành lập, trình bày được tổ chức của Nhà nước Văn Lang – Âu lạc

– Nhận biết được phạm vi lãnh thổ của nước Văn Lang thuộc khu vực ngày nay

– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc.

Thông hiểu:

– Vẽ được sơ đồ NN Văn Lang – Âu Lạc

Vận dụng

– Nhận xét bộ máy Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

Vận dụng cao:

– Liên hệ thực tế những phong tục tập quán thời Hùng Vương còn sử dụng đến ngày nay

2

(Câu 1.2)

2

Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc( Từ thế kỷ II TCN đến năm 938)

Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Nhận biết:

– Trình bày được các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc thời Bắc thuộc

– Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội và văn hoá Việt Nam thời Bắc thuộc

Thông hiểu:

– Giải thích được lý do vì sao thế lực PKPB đánh thuế nặng vào sắt và muối.

Vận dụng:

– Miêu tả được đời sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của PKPB.

Vận dụng cao:

– Đánh giá được những chính sách cai trị của PKPB đối với nhân dân ta

1

(Câu 3)

Bài 16 : Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ của nhân dân ta từ đầu công nguyên đến trước thế kỷ X: Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa. Sự ra đời của nước Vạn Xuân.

Thông hiểu:

– Giải thích được tại sao đặt tên nước là Vạn Xuân

Vận dụng:

– Lập được biểu đồ, sơ đồ các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

Vận dụng cao:

– Giới thiệu về một nhân vật lịch sử mà HS yêu thích thời Bắc thuộc

– Xác định được trách nhiệm của bản thân trước công lao của cha ông ta.

1

(Câu 4)

Bài 17 : Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt.

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc thời Bắc thuộc.

Thông hiểu:

– Giải thích được tại sao nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói của tổ tiên.

Vận dụng:

– Xác định được trách nhiệm của bản thân trong cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc thời đại ngày nay.

1

(Câu 1a- TL)

Bài 18 : Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của họ Khúc, họ Dương.

Nét chính về trận chiến Bạch Đằng năm 938.

Thông hiểu:

Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Vận dụng:

– Phân tích được công lao của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ Ngô Quyền với lịch sử dân tộc

Vận dụng cao:

– Giải thích được những điểm độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền

– Xác định được trách nhiệm của bản thân đối với công lao của các anh hùng dân tộc

1*

(Câu 2a – TL)

1**

(Câu 2c – TL)

1

(Câu 2b – TL)

3

Vương quốc Chăm- pa và Vương quốc Phù Nam

Bài 19: Vương quốc Chăm- pa

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, suy vong của nước Chăm- pa. Nét chính về tổ chức xã hội, kinh tế, thành tựu văn hoá Chăm- pa.

Thông hiểu:

– So sánh được hoạt động kinh tế người Chăm với người Việt.

Vận dụng:

– Liên hệ thực tiễn để thấy được các di tích lịch sử, lễ hội Chăm- pa còn tồn tại đến ngày nay. Các thành tựu này góp phần hình thành nên một Việt Nam đa dạng bản sắc văn hoá dân tộc.

Vận dụng cao:

– Xác định được trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn nền văn hoá dân tộc

1

( Câu 1b- TL)

1*

( Câu 5)

Bài 20 : Vương quốc Phù Nam

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, suy vong của nước Phù Nam. Nét chính về tổ chức xã hội, kinh tế, thành tựu văn hoá Phù Nam.

Thông hiểu:

– So sánh được hoạt động kinh tế người Phù Nam với người Việt.

Vận dụng:

– Liên hệ thực tiễn để thấy được các di tích lịch sử, lễ hội Phù Nam còn tồn tại đến ngày nay. Các thành tựu này góp phần hình thành nên một Việt Nam đa dạng bản sắc văn hoá dân tộc.

Vận dụng cao:

– Xác định được trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn nền văn hoá dân tộc

1

( Câu 6)

1

( Câu 1b- TL)

4

Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 17:

Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhận biết

– Vị trí đai áp cao

– Đặc điểm tầng đối lưu

– Các loại gió trên trái đất

1TN

5

Nước trên Trái đất

Bài 19:

Thuỷ quyển và vòng tuần hoàn của nước

Nhận biết:

– Sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm trên trái đất

– Trên trái đất có mấy vòng đai nhiệt

Thông hiểu:

– Hoàn thành được bảng so sánh 2 vòng đai nhiệt

1TN

1TN

Bài 20:

Sông, nước ngầm và băng hà

Thông hiểu:

Giá trị của sông , hồ

Vận dụng

Biết được hồ nước ngọt lớn nhất VIệt Nam

1/2 TL

1/2 TL

Bài 21:

Biển và đại dương. Một số yếu tố môi trường biển

*Nhận biết

Tên đại dương rộng lớn và sâu nhất

Nguyên nhân sinh ra sóng

2TN

6

Đất và sinh vật trên TĐ

Bài 22:

Lớp đất trên Trái đất

*Nhận biết

Tên các thành phần của đất

1TN

Bài 25:

Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

*Nhận biết

Đặc điểm của các đới thiên nhiên trên Trái Đất

1TL

Tổng

9 – TN

3 – TL

3 – TN

1- TL

1 – TL

1 – TL

Tỉ lệ % theo từng mức độ

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

UBND …………………………..
TRƯỜNG THCS……………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Lịch sử & Địa lí 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỷ?

A. V TCN
B. VI TCN
C. VII TCN
D. VIII TCN

Câu 2: Kinh đô của nước Âu Lạc đóng ở?

A. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay)
C. Luy Lâu (Bắc Ninh ngày nay)
B. Mê Linh (Hà Nội ngày nay)
D. Phong Khê (Hà Nội ngày nay)

Câu 3: Xã hội Việt Nam dưới thời Bắc thuộc xuất hiện những tầng lớp mới nào?

A. Lạc hầu, địa chủ Hán
C. Lạc dân, nông dân lệ thuộc
B. Lạc tướng, hào trưởng Việt
D. Địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo?

A. Bà Triệu
B. Trưng Trắc, Trưng Nhị
C. Lý Bí
D. Mai Thúc Loan

Câu 5: Ý nào dưới đây không đúng về các thành tựu văn hoá Chăm- pa?

A. Cư dân Chăm- pa có thói quen ở nhà sàn
B. Từ thế kỷ IV, cư dân Chăm- pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng gọi là chữ Phạn
C. Người Chăm xưa thờ tín ngưỡng đa thần (thần Núi, thần Nước, thần Lúa, thần Biển…)
D. Kiến trúc và điêu khắc Chăm- pa được thể hiện qua các công trình tôn giáo như: Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam)

Câu 6: Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

A. Tây Nguyên
B. Nam Bộ
C. Nam Trung Bộ
D. Tây Nam Bộ

Câu 7: Con người cần làm gì để thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu?

A. Thay đổi lối sống đề thân thiện với môi trường
B. Sử dụng nguyên liệu hoá thạch
C. Theo dõi bản tin thời tiết hàng ngày
D. Sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm

Câu 8. Nguồn cung cấp hơi nước lớn nhất từ.

A. Biển và đại dương
B. Sông, hồ
C. Đất liền
D. Băng tuyết

Câu 9. Đại dương rộng nhất và sâu nhất thế giới

A. Đại Tây Dương
B. Thái Bình Dương
C. Ấn Độ Dương
D. Bắc Băng Dương

Câu 10. Trong thuỷ quyển nước ngọt chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 97,5%
B. 30,1%
C. 2,5%
D. 20,5%

Câu 11. Dòng biển được hình thành dưới tác động của

A. Mặt Trăng
B. Mặt trời
C. Trái Đất
D. Gió

Câu 12. Lưu vực sông là

A. Nguồn nước do băng tan
B. Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho một con sông
C. Nơi nước sông đổ ra biển
D. Dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định

PHẦN II – PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (1,25 điểm):

a) Hãy kể tên những phong tục tập quán và tín ngưỡng truyền thống của người Việt vẫn được giữ gìn trong thời kì Bắc thuộc và được duy trì đến ngày nay?

b) Hãy kể tên các tầng lớp chính trong xã hội Chăm-pa và Phù Nam?

Câu 2. (2,25 điểm):

Qua kiến thức bài 18: “Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X”, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm nào?

b) Trình bày ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

c) Đánh giá công lao của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc?

Câu 3. (1 điểm): Đất là gì? Kể tên các thành phần của đất?

Câu 4. (1,5 điểm): Sông, hồ có những giá trị gì? Em hãy cho biết tên hồ nước ngọt lớn nhất nước ta?

Câu 5. (1 điểm): Em hãy nêu đặc điểm của đới nóng (Phạm vi, khí hậu và động vật, thực vật)?

Đới

Phạm vi

Khí hậu

Thực vật, động vật

Nóng

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ): Mỗi ý đúng 0,25đ:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/a

C

D

D

B

A

B

A

A

B

C

D

B

II – PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu hỏi

Nội dung

Điểm

Câu 1

(1,25đ)

a) Hãy kể tên những phong tục tập quán và tín ngưỡng truyền thống của người Việt vẫn được giữ gìn trong thời kì Bắc thuộc và được duy trì đến ngày nay?

– Tiếng Việt: Người Việt vẫn nghe và nói hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ

0,25đ

– Tín ngưỡng truyền thống: thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, thờ các vị thần tự nhiên, …

0,25đ

– Những phong tục tập quán: Ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giày

0,25đ

b) Hãy kể tên các tầng lớp chính trong xã hội Chăm-pa và Phù Nam?

Xã hội Cham-pa: Tăng lữ, quý tộc, dân tự do và một bộ phận nhỏ nô lệ.

0,25đ

Xã hội Phù Nam: Quý tộc, tăng lữ, thương nhân, thợ thủ công và nông dân.

0,25đ

Câu 2

(2,25đ)

a) Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm nào?

– Chọn vùng cửa sông Bạch Đằng để bố trí trận địa đánh giặc.

0,25đ

– Dùng cọc lớn, vạt nhọn, bịt sắt đóng ngầm ở trước của biển.

0,25đ

– Tận dụng thủy triều, địa thế sông Bạch Đằng tổ chức mai phục để đánh giặc.

0,25đ

– Tổ chức khiêu chiến, giả thua để dụ giặc vào trận địa.

0,25đ

b) Trình bày ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

– Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 chấm dứt vĩnh viễn thời kỳ Bắc thuộc

0,25đ

– Mở ra kỉ nguyên độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc

0,25đ

c) Đánh giá công lao của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc?

– Khúc Thừa Dụ đã nhân cơ hội nhà Đường suy yếu đã nổi dậy lật đổ chính quyền đô hộ, xưng làm tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ của người Việt.

0,25đ

– Dương Đình Nghệ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, xưng làm tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

0,25đ

– Ngô Quyền đã lãnh đạo kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ 2, làm nên chiến thắng Bạch Đằng vĩ đại, giành lại độc lập, tự chủ cho dân tộc, chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc.

0,25đ

Câu 3. (1đ)

* Đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.

*Tên các thành phần của đất:

· Chất khoáng (khoáng vật)

· Chất hữu cơ

· Nước

· Không khí

0,5đ

0,5đ

Câu 4. (1,5đ)

Giá trị của sông, hồ

Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt

Cung cấp thủy sản (cá, tôm, … ), cung cấp phù sa

Giao thông đường thủy, giá trị thủy điện

Du lịch, nghỉ dưỡng

Hồ nước ngọt lớn nhất nước ta là hồ Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn

( mỗi ý đúng được 0,25đ)

0,5 đ

Câu 5. (1đ)

Đới

Phạm vi

Khí hậu

Thực vật, động vật

Nóng

Từ chí tuyến bắc đến chí tuyến nam (0,25đ)

Nóng quanh năm, nhiệt độ cao (0,25đ)

– Giới thực, động vật hết sức đa dạng, phong phú.

– Thực vật rừng xavan, cây gỗ..

– Động vật: linh dương, ngựa vằn, sư tử, linh cẩu.

(0,5đ)

Đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mức độ Nội dung/Chủ đề Yêu cầu về nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

ĐẤT VÀ SINH VẬT

Biết được thành phần, nguồn gốc và đặc điểm của các loại đất.

– Các loại động vật ngủ đông

Giá trị của các loại đất.

– Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật

Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên mang lại ý nghĩa như thế nào

Đề bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì

Số câu

Điểm

%

5

1,25

12,5%

5

1,25

12,5%

½

1,0

10%

½

1,0

10%

11

4,5

45%

CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Biết được số dân thế giới.

– Châu lục nào có số dân đông nhất, thấp nhất.

– Hiện tượng bùng nổ dân số.

-Kể tên những tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên

-Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới

Nguyên nhân của sự gia tăng dân số.

– Tác động của thiên nhiên trong sản xuất

Các phương pháp giải quyết bùng nổ dân số.

Đề xuất những biện pháp nhằm hạn chế những tác động đó.

Số câu

Điểm

%

3

0,75

7,5%

1,5

3,0

30%

2

0,5

5%

1

02,5

2,5%

½

1,0

10%

8

5,5

55%

Tổng

Số câu

Điểm

%

8

2,0

20%

1,5

3,0

30%

7

1,75

17,5%

½

1,0

10%

1

02,5

2,5%

1

2,0

20%

19

10

100%

Đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG THCS………..

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2021 – 2022
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ 6

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đầu dòng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Hai thành phần chính của lớp đất là:

A. Hữu cơ và nước
B. Nước và không khí
C. Cơ giới và không khí
D. Khoáng và hữu cơ

Câu 2. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là

A. sinh vật
B. đá mẹ
C. khoáng
D. địa hình

Câu 3. Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất

A. chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất
B. có màu xám thẫm hoặc đen
C. tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất
D. đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ

Câu 4. Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:

A. Màu nâu hoặc đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng.
B. Màu xám thẫm độ phì cao.
C. Màu xám, chua, nhiều cát.
D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa.

Câu 5. Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất tốt nhất dùng để trồng cây lúa là

A. đất cát pha.
B. đất xám.
C. đất phù sa bồi đắp.
D. đất đỏ badan.

Câu 6. Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là

A. địa hình
B. nguồn nước
C. khí hậu
D. đất đai

Câu 7. Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng tiêu cực của con người đến phân bố thực, động vật trên Trái Đất ?

A. phá rừng bừa bãi.
B. săn bắn động vật quý hiếm.
C. Lai tạo ra nhiều giống.
D. đốt rừng làm nương rẫy.

Câu 8. Các loài động vật nào dưới đây thuộc loài động vật ngủ đông:

A. Gấu nâu ở dãy  Pyrenees (Pháp)
B. Cá tra, cá hồi
C. Cá voi xám
D. Rùa

Câu 9. Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng của con người đến sự mở rộng phân bố thực, động vật trên Trái Đất?

A. Lai tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi.
B. Mang cây trồng, vật nuôi từ nơi này đến nơi khác.
C. Khai thác rừng bừa bãi thu hẹp nơi sinh sống của sinh vật.
D. Trồng và bảo vệ rừng

Câu 10. Những miền cực có khí hậu lạnh giá, chỉ có các loài thực vật nào sinh trưởng được trong mùa hạ?

A. rêu, địa y.
B. cây lá kim.
C. cây lá cứng.
D. sồi, dẻ.

Câu 11. Nêu phương hướng giải quyết bùng nổ dân số.

A. Kiểm soát tỉ lệ sinh, để đạt được tỉ lệ số dân hợp lý.
B. Có các chính sách dân số phù hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao dân trí.
C. Thực hiện chính sách dân số hợp lí.
D. Phát triển kinh tế tốt để đáp ứng được sự gia tăng dân số

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số

A. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.
B. tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ tử giảm.
C. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm.
D. tỉ lệ tử cao, tỉ lệ sinh giảm

Câu 13. Châu lục nào có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp nhất

A. Châu Á.
B. Châu Âu.
C. Châu Phi.
D. Châu Đại Dương

Câu 14. Dân số thế giới năm 2018 là

A. 7,6 tỉ người
B. 76 tỉ người
C. 7,6 triệu người
D. 76 triệu người

Câu 15. Ý nào không phải là tác động của thiên nhiên tới sản xuất.

A. Tác động tới sản xuất nông nghiệp
B. Tác động tới công nghiệp
C. Tác động tới dịch vụ.
D. Tác động tới con người.

Câu 16. Bùng nổ dân số xảy ra khi

A. quá trình di dân xảy ra.
B. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.
C. chất lượng cuộc sống được nâng cao.
D. tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số trung bình năm trên 2.1%

Phần 2. Tự luận.

Câu 1. (2,0 điểm)

Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên mang lại ý nghĩa như thế nào. Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

Câu 2. (2,0 điểm)

Kể tên những tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên. Đề xuất những biện pháp nhằm hạn chế những tác động đó.

Câu 3. (2,0 điểm)

Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 năm 2021 – 2022

Phần 1. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B D C C C C A
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C A B C B A D D

Phần 2. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Hướng dẫn

Điểm

Câu 1

(2,0đ)

Ý nghĩa:

– Giữ gìn sự đa dạng sinh học, ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường tự nhiên.

– Bảo vệ được không gian sống của con người, đảm bảo cho con người tồn tại trong môi trường trong lành, thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Giải pháp:

Sử dụng tài nguyên hợp lí, tiết kiệm nhằm hạn chế sự suy giảm tài nguyên cả về số lượng và chất lượng

0,5

0,5

1,0

Câu 2

(2đ)

Tác động:

– Làm suy giảm nguồn tài nguyên.

– Làm ô nhiễm môi trường.

Giải pháp

Con người ngày càng nhận thức được trách nhiệm của mình với thiên nhiên và đã có những hành động tích cực đề bảo vệ môi trường bằng cách trồng rừng, phủ xanh đồi núi, cải tạo đất, biến những vùng khô cằn, bạc màu thành đồng ruộng phì nhiêu

1,0

1,0

Câu 3

(2đ)

Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới thay đổi theo thời gian và không đều trong không gian

– Nơi đông dân: nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Ví dụ như Đông Nam Á, Đông Á…

– Nơi thưa dân: các vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá, hoang mạc khô hạn. Ví dụ như Bắc Á, Trung Á …

1,0

0,5

0,5

….

>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444

2. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án

Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
cách Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.2 (126 votes)

Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An Bộ đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2023 – 2023 (Sách mới) 5 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn HĐTN, HN (Có bảng ma trận, đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An Bộ đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022 (Sách mới) 5 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 6 môn HĐTN, HN (Có bảng ma trận, đáp án)

Bộ đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề thi sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh theo chương trình mới.

Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn HĐTN HN 6, có đáp án và bảng ma trận 3 mức độ còn giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để ôn thi học kì 2 thật tốt. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi môn Ngữ văn, Toán. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6:

Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Cánh diều

Ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6

Cấp độ
Tên chủ đề
Đơn vị kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Vận dụng thấp Vận dụng cao

Chủ đề 7: Cuộc sống quanh ta

Nhận biết được trách nhiệm của con người với thiên nhiên, xây dựng ý thức bảo vệ thiên nhiên và cộng đồng xung quanh.

Câu 2

Câu 6

2 câu

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

2 câu

1 điểm

10%

Chủ đề 8:

Con đường tương lai

– Nguyên liệu, công cụ làm nên những sản phẩm nghề truyền thống.

– Hiểu được những giá trị của các nghề trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với các ngành nghề khác nhau.

– Có hiểu biết về an toàn lao động.

Câu 1

Câu 4

Câu 1 (TL)

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

1

3

30%

3 câu

4 điểm

40%

Chủ đề 9

Chào mùa hè

– Phát hiện sở thích, khả năng của bản thân và biết lập kế hoạch để thực hiện, phát huy những sở thích, khả năng đó.

– Biết cách chăm sóc và bảo vệ bản thân trước các vấn đề liên quan đến sức khỏe, tính mạng.

Câu 3

Câu 5

Câu 2 (TL)

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1 câu

0,5 điểm

5%

1 câu

0,5 điểm

5%

1 câu

4 điểm

40%

3 câu

5 điểm

50%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

3 câu

1,5 điểm

15%

2 câu

1,0 điểm

10%

2 câu

3,5 điểm

35%

1 câu

4 điểm

40%

8 câu

10 điểm

100%

Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT……….
TRƯỜNG THCS………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 6
Năm học 2021 – 2022
Thời gian: 60 phút

I. Phần trắc nghiệm (3đ)

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

Câu 1 (Biết): Nguyên liệu nào để làm ra chiếc trống ở làng nghề truyền thống Đọi Tam –Hà Nam?

A. Da trâu và gỗ lim
B. Da bò và gỗ lim
C. Da trâu và gỗ mít

Câu 2 (Biết): Trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên là gì?

A. Con người cần giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên
B. Khai thác thiên nhiên bừa bãi.
C. Làm ô nhiễm môi trường thiên nhiên.

Câu 3 (Biết): Việc nào nên làm để có 1 mùa hè “vui- an toàn”?

A. Đi bơi mà không có sự cho phép của người lớn.
B. Giúp đỡ mọi người trong gia đình, học tập và vui chơi theo kế hoạch.
C. Chơi điện tử

Câu 4 (Hiểu): An toàn lao động là:

A. Là cách làm việc không để xảy ra nguy hiểm cho bản thân mà không cần quan tâm đến mọi người xung quanh.
B. Là làm việc nhanh chóng bằng mọi cách để đạt được nhiều sản phẩm nhất.
C. Là cách làm việc không để xảy ra nguy hiểm cho bản thân và mọi người xung quanh.

Câu 5 (Hiểu): Nhận định nào dưới đây đúng với thông điệp “5K” theo khuyến cáo của Bộ y tế?

A. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế.
B. Khách khứa, khử khuẩn, khẩu trang, khắc phục, khiêm tốn.
C. Khai báo, khử khuẩn, khẩu trang, khách khứa, khoảng cách.

Câu 6 (Vận dụng): Mùa hè em được ba mẹ cho đi tắm biển. Trong lúc tắm biển ở đó em thấy có bạn nhỏ vứt túi nilon ra biển. Trong tình huống này em sẽ làm gì?

A. Coi như không biết và lờ đi.
B. Khuyên bạn nhỏ đó vứt rác vào thùng rác để bảo vệ biển.
C. Khuyên bạn nhỏ đó tiếp tục vứt rác ra biển.

II. Phần tự luận: 7 điểm

Câu 1: (3đ) Bình rất tự hào về nghề làm lồng đèn trung thu truyền thống do ông nội là “nghệ nhân làm lồng đèn” đã truyền lại cho con cháu trong gia đình. Bình kể với các bạn rằng, để làm được một chiếc lồng đèn đòi hỏi nhiều công đoạn rất công phu, tỉ mỉ và sự khéo léo của đôi bàn tay. Nghe kể, một số bạn tỏ vẻ coi thường nói: Nghề làm lồng đèn thì có gì cao siêu mà tự hào, phải học giỏi, đỗ đạt cao hay phát minh ra cái gì đó thì mới đáng kể chứ!

a. Theo em, suy nghĩ của các bạn là đúng hay sai? Tại sao?

b. Em có thể học tập được điều gì ở Bình?

Câu 2: (4đ)

Năm học sắp kết thúc, em có những dự định gì cho kì nghỉ hè của mình? Hãy xây dựng kế hoạch để chia sẻ với mọi người về kì nghỉ hè sắp tới của em.

STT Nội dung công việc Chuẩn bị Thời gian thực hiện (dự kiến) Cách thức thực hiện Điều chỉnh (nếu có)

1

2

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 C 0,5 điểm
Câu 2 A 0,5 điểm
Câu 3 B 0,5 điểm
Câu 4 C 0,5 điểm
Câu 5 A 0,5 điểm
Câu 6 B 0,5 điểm
Tổng 3 điểm

II. Phần tự luận

Câu 1: (3đ) Học sinh trả lời đảm bảo các ý sau:

a. Theo em, suy nghĩ của các bạn là không đúng (1đ)

Vì nghề làm lồng đèn cũng là một nghề truyền thống và là truyền thống tốt đẹp của gia đình nhà bạn Bình. Vì vậy, việc bạn Bình yêu và tự hào về nghề làm lồng đèn là đúng đắn. Các bạn khác không được phép chế giễu, coi thường nghề truyền thống của gia đình bạn. (1đ)

b. Điều em học tập được ở bạn Bình: Luôn giữ gìn, kế thừa và phát huy nghề truyền thống của gia đình, quê hương mình.(1đ)

Câu 2: (4đ)

Yêu cầu:

  • Học sinh biết lập kế hoạch thời gian nghỉ hè của mình. Tùy sở thích, điều kiện của mỗi HS, giáo viên cần có sự trân trọng những kế hoạch của các em. Tuy nhiên kế hoạch đưa ra phải mang tính giáo dục, có khả năng thực hiện.
  • Mỗi nội dung công việc được xây dựng đầy đủ hợp lý (1đ). HS xây dựng tối thiểu 3 nội dung công việc khoa học, hợp lý được điểm tối đa.

GV: Sau khi kết thúc hoạt động, giáo viên cần nhận xét, đánh giá ý thức chuẩn bị, tham gia thực hiện các nhiệm vụ của học sinh. Khi đánh giá học sinh, cần kết hợp các hoạt động HS đã làm để đánh giá với sự trân trọng những sáng tạo cá nhân của các em, tránh áp đặt cứng nhắc

Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng % tổng điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Số CH Thời gian (p) Số CH Thời gian (p) Số CH Thời gian (p) Số CH Thời gian (p) Số CH Thời gian (p)
TN TL

1

Chủ đề 5: Em với gia đình

Bài 2: Giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong gia đình

1

2P

1

2P

0,5

2

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

Bài 1: Thiết lập quan hệ với cộng đồng

1

2P

1

2P

2

4P

1,0

Bài 2: Em tham gia hoạt động thiện nguyện

1

2P

1

2P

0,5

Bài 3: Hành vi có văn hóa nơi công cộng

1

2P

1

2P

2

4P

1,0

3

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

Bài 1: Khám phá cảnh quan thiên nhiên

1

2P

1

2P

0,5

Bài 2: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên

1

2P

1

12P

1

1

14P

2,5

4

Chủ đề 8:

Khám phá thế giới nghề nghiệp

Bài 1: Thế giới nghề nghiệp quanh ta

1

5P

1

8P

1

1

13P

3,0

Bài 2: Khám phá nghề truyền thống ở nước ta

1

2P

1

2P

2

4P

1,0

Tổng

5

10P

4

11P

4

24P

11

2

45P

10

Tỉ lệ (%)

Tỉ lệ chung (%)

Bảng đặc tả ma trận đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TN TL TN TL

Chủ đề 5: Em với gia đình

Yêu cầu cần đạt

– Biết tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình. (C1)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

1

0,5

5%

5%

Chủ đề 6: Em với cộng đồng

Yêu cầu cần đạt

– Thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng. (C2)

– Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện tại địa phương. (C3)

– Biết được hành vi có văn hoá nơi công cộng. (C4)

– Thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong các mối quan hệ cộng đồng. (C6)

-Thể hiện được hành vi có văn hoá nơi công cộng. (C5)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

1,5

15%

1

0,5

5%

1

0,5

5%

5

2,5

25%

Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường

Yêu cầu cần đạt

– Biết được cảnh quan thiên nhiên của quê hương mình. (C7)

– Hiểu được các biện pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. (C8)

– Thể hiện được các biện pháp bảo vệ cảnh quan thiên nhiên. (C12)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

5%

1

0,5

5%

1

2

20%

3

3,0

30%

Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp

Yêu cầu cần đạt

– Hiểu được được giá trị của các nghề trong xã hội. (C11)

– Tìm hiểu được một số nghề truyền thống ở Việt Nam. (9)

– Nhận diện được giá trị của các nghề trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp khác nhau. (C13)

– Xác định được một số nghề truyền thống ở địa phương. (C10)

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

2

2,5

25%

1

0,5

5%

1

1,0

10%

4

4,0

40%

Tổng số câu

5

4

4

13

Tổng số điểm

2,5

3,5

4,0

10

Tỉ lệ %

25%

35%

40%

100%

Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG TH & THCS………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: HĐTN – HN, LỚP 6
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)

I. (5,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ câu trả lời đúng!

Câu 1: Khi có vấn đề nảy sinh trong gia đình em không nên làm gì?

A. Nhẹ nhàng khuyên bảo nhau.
B. Thờ ơ trước những tình huống nảy sinh trong gia đình.
C. Kìm chế tức giận khi gặp vấn đề cần giải quyết.
D. Trao đổi góp ý khi người thân có thói quen chưa tốt.

Câu 2: Việc làm nào sau đây không phải để thiết lập mối quan hệ cộng đồng?

A. Không quan tâm đến các sự kiện diễn ra ở địa phương.
B. Tham gia các câu lạc bộ tình nguyện.
C. Chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
D. Tham gia các hoạt động tập thể ở trường lớp, thôn xã nơi em sống.

Câu 3: Hoạt động nào dưới đây không phải là hoạt động thiện nguyện?

A. Giúp đỡ người già neo đơn.
B. Tham gia các hoạt động gây quỹ ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn.
C. Trồng rau, nuôi gà giúp gia đình.
D. Tặng lương thực, thực phẩm cho người ở vùng lũ lụt.

Câu 4: Đâu là hành vi chưa có văn hóa nơi công cộng?

A. Chào hỏi, thể hiện sự vui vẻ thân thiện.
B. Cãi vã, ẩu đả khi có va chạm giao thông.
C. Nhường chỗ cho người già, em nhỏ.
D. Nói lời lễ phép, khiêm tốn.

Câu 5: Bản thân em đã thực hiện hành vi có văn hóa nào nơi công cộng?

A. Vứt rác bừa bãi.
B. Hút thuốc, nhả kẹo cao su tại nơi công cộng.
C. Ngồi, nằm chiếm ghế đá.
D. Nói năng nhỏ nhẹ khi ở thư viện.

Câu 6: Tại sao cần có mối quan hệ tốt đẹp với những người hàng xóm xung quanh mình?

A. Vì họ mang lại nhiều lợi ích cho ta.
B. Vì họ giúp đỡ khi ta cần.
C. Vì họ cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi ta gặp khó khăn.
D. Vì họ luôn làm theo sở thích của ta.

Câu 7: Phong cảnh thiên nhiên có ở quê hương em là:

A. rừng nguyên sinh với nhiều động vật hoang dã.
B. cánh đồng lúa và bãi biển Đồng Châu.
C. đồi núi và ruộng bậc thang.
D. hang động và thác nước.

Câu 8: Trong những hành động sau, hành động nào góp phần bảo vệ cảnh quan thiên nhiên?

A. Bảo vệ các loài động vật, thực vật sống trong các khu rừng.
B. Nuôi nhốt gấu để lấy mật.
C. Xả nước thải chưa qua xử lí ra sông, biển.
D. Khai thác những cây gỗ quí, cây cổ thụ trong rừng nguyên sinh.

Câu 9: Nghề nào dưới đây không phải nghề truyền thống?

A. Nghề làm gốm.
B. Nghề dệt lụa.
C. Nghề làm đồng hồ.
D. Nghề làm trống.

Câu 10: Ở xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình có nghề truyền thống nào sau đây?

A. Nghề chạm bạc.
B. Nghề đúc đồng.
C. Nghề làm bánh cáy.
D. Nghề dệt chiếu cói.

II. (2,0 điểm) Hãy nối nội dung ở cột A với nội dung ở cột B cho phù hợp và ghi kết quả vào cột C.

Câu 11:

Cột A (Nghề nghiệp)

Cột B (Giá trị của nghề nghiệp)

Cột C nối

1. Giáo viên

A. trồng trọt và chăn nuôi tạo ra những sản phẩm phục vụ cho đời sống con người.

1 nối với…..

2. Nông dân

B. truyền đạt những tri thức của nhân loại, giáo dục đạo đức, nhân cách của con người.

2 nối với…..

3. Bác sĩ

C. bảo đảm an ninh trật tự cho xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

3 nối với…..

4. Công an

D. chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho mọi người.

4 nối với…..

B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)

Câu 12: (2,0 điểm) Em có thể làm được những việc gì để góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?

Câu 13: (1,0 điểm) Lan có Bác làm ở ngân hàng. Lan cho rằng, làm ngân hàng thì mới có nhiều tiền, không phải lao động vất vả. Vì vậy, Lan rất ngưỡng mộ Bác và mong muốn sau này cũng sẽ được làm nghề đó. Em có đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Lan không? Vì sao?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (7,0 ĐIỂM)

I. Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

C

B

D

C

B

A

C

B

II. Mỗi ý nối đúng được 0,5 điểm(Câu 11)

1 nối với B.

2 nối với A.

3 nối với D.

4 nối với C.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 ĐIỂM)

Câu

Đáp án, hướng dẫn chấm

Điểm

Câu 12:

(2,0 điểm)

– Không vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng, bãi biển, sông hồ, khu du lịch…

(0,5 điểm)

– Tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh.

(0,5 điểm)

– Thu gom phân loại rác thải.

(0,5 điểm)

– Làm tuyên truyền viên nhỏ tuổi để vận động mọi người không chặt phá rừng bừa bãi và không săn bắt động vật hoang dã…

* HS có thể nêu các việc làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

(0,5 điểm)

Câu 13:

(1,0 điểm)

Không đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Lan.

Mỗi người cần làm công việc mình yêu thích, phù hợp với khả năng và đem lại lợi ích cho xã hội.

(GV tùy theo cách xử lí tình huống của HS để cho điểm phù hợp).

(0,5 điểm)

(0,5 điểm)

Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 sách Chân trời sáng tạo

Trường THCS …………………………..
Họ và tên:……………………………
Lớp: …………………………………

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM 2021 – 2022
MÔN HĐTN-HN – KHỐI LỚP 6
Thời gian: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,0 ĐIỂM)

(5,0 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ câu trả lời đúng!

Câu 1: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?

A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau

Câu 2: Những lưu ý khi lựa chọn một hoạt động cộng đồng để tham gia:

A. Phù hợp với sức khỏe, năng lực và thời gian của bản thân.
B. Thích là tham gia, không quan tâm đến những cái khác.
C. Tìm kiếm trên internet, thấy hoạt động nào nhiều người là tham gia.
D. Thích tổ chức nào thì tham gia tổ chức đó.

Câu 3: Minh đang ngồi ở trạm chờ xe buýt thì có một bà cụ xuất hiện. Vì đã hết chỗ ngồi nên bà chỉ có thể đứng chờ xe. Minh đeo tai nghe, cúi mặt xuống để giả vờ không nhìn thấy bà cụ? Em có đồng tình với hành động của Minh không?

A. Không đồng tình vì hành động của Minh thể hiện sự thiếu tôn trọng, không biết giúp đỡ người lớn tuổi.
B. Đồng tình vì số lượng ghế có hạn, ai đến trước thì người đó ngồi trước.
C. Minh làm như vậy là đúng vì Minh đã ngồi trước đó.
D. Minh làm như vậy là đúng, vì coi như không nhìn thấy bà cụ.

Câu 4: Trong các hành động dưới đây, đâu là hành động thiếu văn minh ở nơi công cộng?

A. Chen lấn, không xếp hàng khi mua vé.
B. Không nhường chỗ cho người già ở nhà chờ xe bus.
C. Vứt rác bừa bãi ở công viên.
D. Tất cả các phương án trên.

Câu 5: Chúng ta có thể tuyên truyền về ứng xử văn minh nơi công cộng qua phương tiện nào?

A. Qua báo, đài.
B. Qua Internet.
C. Qua các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,…
D. Qua Internet, báo, đài, hoặc các buổi diễn thuyết ở trường học, nhà văn hoá,…

Câu 6: Tại sao cần có mối quan hệ tốt đẹp với những người hàng xóm xung quanh mình?

A. Vì họ mang lại nhiều lợi ích cho ta.
B. Vì họ giúp đỡ khi ta cần.
C. Vì họ cùng tham gia các hoạt động cộng đồng và sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi ta gặp khó khăn.
D. Vì họ luôn làm theo sở thích của ta.

Câu 7: Đâu là cảnh quan thiên nhiên của quê hương, đất nước ta?

A. Cồng chiêng Tây Nguyên.
B. Dân ca quan họ Bắc Ninh.
C. Vườn quốc gia Cúc Phương.
D. Cố đô Huế.

Câu 8: Phẩm chất yêu cầu của người làm nghề truyền thống là:
A. Thận trọng và tuân thủ quy định.
B. Trân trọng lao động và sản phẩm của lao động.
C. Có trách nhiệm, sáng tạo và hợp tác với mọi người trong công việc.
D. Tất cả các phương án trên.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (3 điểm) Em có thể làm được những việc gì để góp phần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 (3 điểm) Lan có Bác làm ở ngân hàng. Lan cho rằng, làm ngân hàng thì mới có nhiều tiền, không phải lao động vất vả. Vì vậy, Lan rất ngưỡng mộ Bác và mong muốn sau này cũng sẽ được làm nghề đó. Em có đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Lan không? Vì sao?

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6 năm 2021 – 2022

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

A

D

D

C

C

D

II. TỰ LUẬN:

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1 (3đ)

– Tích cực tham gia trồng và chăm sóc cây xanh.

– Thu gom phân loại rác thải.

– Làm tuyên truyền viên nhỏ tuổi để vận động mọi người không chặt phá rừng bừa bãi và không săn bắt động vật hoang dã…

* HS có thể nêu các việc làm khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Câu 2 (3đ)

– Không đồng tình với suy nghĩ và thái độ của Lan.

Mỗi người cần làm công việc mình yêu thích, phù hợp với khả năng và đem lại lợi ích cho xã hội….

…………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777
Lượt xem: 37773777

2. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

3. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

4. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

5. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

6. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

7. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

8. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

9. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

10. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

11. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

12. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

13. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

14. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

15. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

16. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

17. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

18. Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3777

Câu hỏi về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An

Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
cách Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
hướng dẫn Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An
Đề Thi Địa Lý Lớp 6 Học Kì 2 Co Dap An miễn phí

Scores: 4.9 (175 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn