Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 Đề thi giải toán trên Máy tính Casio cấp thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 (2011 – 2012) Sở GD&ĐT Đà Nẵng

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 Đề thi giải toán trên Máy tính Casio cấp thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 (2011 – 2012) Sở GD&ĐT Đà Nẵng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Đề thi chính thức)

KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO, VINACAL
CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN: TOÁN LỚP 9 THCS

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 06/12/2011

Bài 1. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Đề thi giải toán máy tính casio môn Toán lớp 9

Bài 2. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

Tìm giá trị thỏa mãn:

a) Tìm x thỏa mãn đẳng thức sau đây:
Đề thi giải toán máy tính casio môn Toán lớp 9

b) Với các giá trị nào của x thì biểu thức sau có giá trị nhỏ nhất: M = x(x – 1)(x + 1)(x + 2) + 403

Bài 3. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

Xác định giá trị thỏa mãn:

a) Tính: A = 1, (12) + 2,0(123).0,(1323):2,(21) + 1,0(321) + 0,(3231)

b) Cho số tự nhiên a = 32m+4.7292m_1.1253m-12 với m thuộc R, m ≥ 4. Biết rằng a không chia hết cho 10, hỏi số a có tất cả bao nhiêu ước số?

Bài 4. (5 điểm)

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = (m – 1)x + 2m + 3 (với m#1) và các điểm holder

a) Tìm m dưới dạng phân số để điểm holderthuộc đường thẳng (d). Xác định giá trị thỏa mãn rồi ghi kết quả vào ô.

b) Tìm tọa độ điểm E trên trục tung sao cho ME + NE bé nhất. Trình bày tóm tắt cách giải.

Bài 5. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

Cho đa thức : P(x) = x4 + ax3 + bx2 + cx + d

a) Tìm đa thức dư trong phép chia P(x) : (x2 – 3x + 2) khi a = -1; b = 1; c = -2; d = 2

b) Cho biết P(1) = 5; P(2) = 20; P(3) = 45. Tính P(50) + P(46)

Bài 6. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

a) Tìm số tự nhiên x, y thỏa xx + (xy)x = 5489855287

b) Tìm số nguyên dương x, y biết y2 + xy2 – x2 = 4428

Bài 7. (5 điểm, mỗi câu được 2,5 điểm)

a) Cho đa thức f(x) = (x2 + 3x – 1)2012

Tính tổng các hệ số của các hạng tử chứa lũy thừa bậc chẵn của x.

b) Cho dãy số các số tự nhiên u0, u1, u2, … có u0 = 1 và un+1.un-1 = k.un (với k, n thuộc R*). Tính k và u1, biết u2012 = 2012

Bài 8. (5 điểm)

Giải phương trình: holder

Bài 9. (5 điểm)

Tìm số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn hai tính chất sau:

1) Viết dưới dạng thập phân số đó có tận cùng là số 6.

2) Nếu bỏ chữ số 6 cuối cùng và đặt chữ số 6 lên trước các chữ số còn lại sẽ được một số gấp 4 lần số ban đầu.

Bài 10. (5 điểm)

Cho tam giác ABC, lấy điểm M tùy ý bên trong tam giác (không nằm trên các cạnh). Qua M vẽ ba đường thẳng lần lượt song song với ba cạnh của tam giác. Các đường thẳng đó chia tam giác ABC thành nhiều phần (như hình vẽ). Xét ba tam giác, diện tích mỗi tam giác lần lượt là S1 = 2,1234cm2; S2 = 3,1425cm2; S3 = 4,0213cm2. Tính diện tích của tam giác ABC.

Đề thi giải toán máy tính casio môn Toán lớp 9

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333
Lượt xem: 23332333

2. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

3. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

4. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

5. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

6. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

7. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

8. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

9. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

10. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

11. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

12. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

13. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

14. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

15. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

16. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

17. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

18. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2333

Câu hỏi về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6

Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
cách Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
hướng dẫn Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 6 miễn phí

Scores: 4.4 (167 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn