Top 18+ Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014 Môn: Toán

UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2013 – 2014

MÔN: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP 9
Thời gian thi: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)


Bài 1:
(1,5 điểm)

Tính giá trị của các biểu thức sau:

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện

Bài 2: (0,5 điểm)

Tìm 5 chữ số tận cùng của 1233072

Bài 3: (1,5 điểm)

a) Cho P(x) = 35x5 – x4 – 5x3 – 9x2 + 39x – 1. Tính M = P(2) + 2P(5) – P(3)?

b) Cho f(x) = 5x4 – 4x3 + 2x2 + 7x + 8 và g(x) = 3x – 1

Tìm số dư r và đa thức thương Q(x) khi thực hiện phép chia f(x) cho g(x).

Bài 4: (0,5 điểm)

Tính giá trị của biểu thức: T = cos210 + cos220 + cos230 + … + cos2880 + cos2890

Bài 5: (1,0 điểm)

Tìm số chính phương có 4 chữ số sao cho hai chữ số đầu giống nhau, hai chữ số cuối giống nhau.

Bài 6: (0,5 điểm)

Tìm ước số chung lớn nhất (ƯCLN) và bội số chung nhỏ nhất (BCNN) của 1185180 và 1086415.

Bài 7: (1,25 điểm)

Cho quy trình sau (trên máy tính CASIO)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện

Bấm liên tiếp n lần dấu “=” để được Un+5 (thực hiện quy trình trên kết thúc bằng dấu “=” là ta tính được U6)

a) Tính đúng các giá trị U6; U9; U10

b) Quy trình này tính U ncó công thức như thế nào?

Bài 8: (1,5 điểm)

Cho tam giác ABC có AB = 3,721cm ; BC = 4,728cm; góc ABC = 38o. Tính độ dài đường cao AH, trung tuyến AM và cạnh AC của tam giác ABC.

Bài 9. (1,25 điểm)

Cho ΔABC vuông tại B, cạnh BC = 20132014 cm; hai trung tuyến BM và CN vuông góc với nhau. Tính CN?

Bài 10. (0,5 điểm) Cho

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện

Tính giá trị của biểu thức P = a1 + a2 + a3 + a4 + … + a2013 + a2014 biết a1; a2; a3; a4; …; a2013; a2014 là các số nguyên khác 0.

Download tài liệu để xem chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án

Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
cách Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án
Đề Thi Giải Toán Trên Máy Tính Casio Lớp 9 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.9 (197 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn