Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 (Có đáp án)

Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2 là tài liệu cực kì hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn lớp 8 tham khảo.

Đề thi Hóa 8 học kì 2 gồm 13 đề có đáp án chi tiết kèm theo. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: đề thi học kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học kì 2 môn Lịch sử 8.

Đề thi Hóa 8 học kì 2 – Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là hơi nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là các khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. Phản ứng hóa học nào dưới đây không phải là phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g

C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng giảm vì:

A. càng lên cao không khí càng loãng .

B. oxi là chất khí không màu không mùi.

C. oxinặng hơn không khí.

D. oxi cần thiết cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 10g oxi. Sau phản ứng chất nào còn dư, vì sao?

A. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi vì 6,2g photpho phản ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết vì 6,2g photpho phản ứng vừa đủ với 10g oxi.

D. Photpho vì ta thấy tỉ lệ số mol giữa đề bài và phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng cách nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M để trong đó có hòa tan 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl phản ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn toàn bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

B. Tính khối lượng Cu thu được sau phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn?

B.  Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được sau phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, P = 31)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ở cột I với một chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để có nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan

B

Phản ứng thế là phản ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần phần trăm theo thể tích của không khí là:

3

dung dịch không thể hòa tan thêm được chất tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác

Khí cacbonnic, hơi nước, khí hiếm…)

Câu 2. Cho các chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy chất gồm các oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho các phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân hủy là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3

Câu 4. Sau phản ứng với Zn và HCl trong phòng thí nghiệm, đưa que đóm đang cháy vào ống dẫn khí, khí thoát ra cháy được trong không khí với ngọn lửa màu gì?

A. Xanh nhạt.

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính khối lượng Kali penmanganat (KMnO4) cần lấy để điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. Có 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử sau đây không:

A. Dùng nước và giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ dùng dung dịch kiềm

Câu 7. Cho 13 gam kẽm tác dụng với 0,3 mol HCl. Sau phản ứng chấ nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. Trong phòng thí nghiệm khí hidro được điều chế từ chất nào?

A. Điện phân nước

B. Từ thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Cho Zntác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt phân KMnO4

Câu 9. Tên gọi của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tan trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tan của KNO3 ở tại nhiệt độ đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) Fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn phản ứng vừa đủ với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn bộ khí hidro vừa thoát ra vào sắt (III) oxit dư, thu được m gam sắt.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit H2SO4 đã dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 – Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim hoạt động hoá học rất mạnh.

C. Oxi không có mùi và vị

B. Oxi tạo oxit bazơ với hầu hết kim loại

D. Oxi cần thiết cho sự sống

Câu 2. Oxit nào sau đây làm chất hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. Dãy oxit nào có tất cả các oxit đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P có thể có hoá trị III hoặc V. Hợp chất có công thức P2O5 có tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. Có 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được mỗi chất trong các lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt phân và phenolphtalein

B. Giấy quì tím và đun cạn

D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Axit là những chất làm cho quì tím chuyển sang màu nào trong số các màu cho dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không xác định được

Câu 7. Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước thay đổi như thế nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Có thể tăng hoặc giảm

D. Không thay đổi

Câu 8. Trong 225 g nước có hoà tan 25g KCl. Nồng độ phần trăm của dung dịch là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà tan 16g SO3 vào nước để được 300ml dung dịch. Nồng độ của dung dịch H2SO4 thu được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H22H3PO4

C. FeO + 2HCl FeCl2+H2O

D. CuO + H2 Cu + H2O

Phần 2. Tự luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành các sơ đồ phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho các chất có công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy gọi tên và phân loại các chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) Người ta dẫn luồng khí H2 đi qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung nóng trên ngọn lửa đèn cồn, cho đến khi toàn bộ lượng CuO màu đen chuyển thành Cu màu đỏ thì dừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ dùng cho phản ứng trên ?

c. Để có lượng H2đó phải lấy bao nhiêu gam Fe cho tác dụng vừa đủ với bao nhiêu gam axít HCl.

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 – Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các phản ứng hóa học sau, phương trình hóa học thuộc loại phản ứng thế là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ tan của chất khí trong nước sẽ tăng nếu:

A. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất

B. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất

C. Tăng nhiệt độ và giảm áp suất

D. Tăng nhiệt độ và tăng áp suất

Câu 3. Chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:

A . K2O và KMnO4

C . H2SO4 và H2O

B . KMnO4 và KClO3

D . KOH và KClO3

Câu 4. Các chất nào sau đây tan được trong nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. Hòa tan 5 g muối ăn vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy các chất hoàn toàn là công thức hóa học của các oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tác dụng được với tất cả các chất của nhóm chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Na + H2O →

C. Cu + O2

D. xHy+ O2

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng trong mỗi trường hợp sau:

a. Khi quạt gió vào bếp củi vừa mới tắt

b. Khi quạt gió vào ngọn nến đang cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam Natri thì cần V lít khí oxi đo ở (đktc).

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đã dùng

c) Toàn bộ sản phẩm đem hòa tan hết trong nước thì thu được 180g dung dịch A. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A.

Câu 4. (1 điểm) Cho 24 gam hỗn hợp oxit CuO và Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với hidro có dư thu được 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Tìm khối lượng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, Na = 23

………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666
Lượt xem: 56665666

2. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

3. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

4. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

5. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

6. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

7. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

8. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

9. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

10. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

11. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

12. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

13. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

14. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

15. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

16. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

17. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

18. Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5666

Câu hỏi về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án

Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
cách Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án
Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 5 (169 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn