Top 18+ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word 1653 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 11 học kỳ 1 Trắc nghiệm Toán 11 học kì 1

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word 1653 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 11 học kỳ 1 Trắc nghiệm Toán 11 học kì 1

Trắc nghiệm Toán 11 học kì 1 là tài liệu vô cùng hữu ích mà hôm nay Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Bài tập trắc nghiệm Toán 11 học kì 1 gồm 1653 câu hỏi cơ bản và nâng cao có đáp án chi tiết kèm theo. Thông qua tài liệu này các bạn có thêm nhiều tư liệu ôn tập trau dồi kiến thức, củng cố kỹ năng giải Toán 11 để đạt được kết quả cao trong bài thi học kì 1 Toán 11. Bài tập được biên soạn theo các chủ đề như:

  • Chủ đề lượng giác,
  • Chủ đề tổ hợp – xác suất,
  • Chủ đề dãy số – cấp số,
  • Chủ đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng,
  • Chủ đề đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
  • Chủ đề quan hệ song song.

Trắc nghiệm Toán 11 học kì 1 có đáp án

Câu 1. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Hàm số y=tan x là hàm lè.
B. Hàm số y=cot x là hàm lẻ.
C. Hàm số y=cos x là hàm lẻ.
D. Hàm số y=sin x là hàm lẻ.

Câu 2. Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số chẵn?

A. y=sin 2 x.
B. y=cos 3 x.
C. y=cot 4 x.
D. y=tan 5 x.

Câu 3. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?

A. y=sin 3 x.
B. y=x cdot cos x.
C. y=cos x cdot tan 2 x.
D. y=fractan xsin x.

Câu 4. Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số là hàm chẵn trên tập xác định của nó?

A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .

Câu 5. Cho hàm số f(x)=cos 2 xg(x)=tan 3 x, chọn mệnh đề đúng

A. f(x) là hàm số chã̃n, g(x) là hàm số lẻ.
B. f(x) là hàm số lè, g(x) là hàm số chẵn.
C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn.
D. f(x) và g(x) đều là hàm số lẻ.

Câu 6. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn

A. y=sin ^2 x+sin x.
C. y=sin ^2 x+tan x.
D. y=sin ^2 x+cos x.

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hàm số y=sin x+2 là hàm số không chẵn, không lẻ.
B. Hàm số y=fracsin xx là hàm số chẵn.
C. Hàm số y=x^2+cos x là hàm số chẵn.
D. Hàm số y=|sin x-x|-|sin x+x| là hàm số lẻ.

Câu 8. Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

A. y=2 x+cos x.
B. y=cos 3 x.
C. y=x^2 sin (x+3).
 D. y=fraccos xx^3.

Câu 9. Hàm số y=tan x+2 sin x là

A. Hàm số lẻ trên tập xác định.
B. Hàm số chẵn tập xác định.
C. Hàm số không lẻ tập xác định.
D. Hàm số không chẵn tập xác định.

Câu 10. Hàm số y=sin x cdot cos ^3 x

A. Hàm số lẻ trên mathbbR.
B. Hàm số chẵn trên mathbbR.
C. Hàm số không lẻ trên mathbbR.
D. Hàm số không chẵn mathbbR.

Câu 11. Hàm số y=sin x+5 cos x là

A. Hàm số lẻ trên mathbbR.
B. Hàm số chẵn trên mathbbR.
C. Hàm số không chẵn, không lẻ trên mathbbR.
D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 12. Hàm số nào sau đây không chẵn, không lẻ ?

A. y=fracsin x+tan x{2 cos ^2 x}.
B. y=tan x-cot x.
C. y=sin 2 x+cos 2 x.
D. y=sqrt{2-sin ^2 3 x}.

Câu 13. Hàm số nào sau đây là hàm số chằn:

A. y=5 sin x cdot tan 2 x.
B. y=3 sin x+cos x.
C. y=2 sin 3 x+5.
D. y=tan x-2 sin x.

Câu 14. Trong các hàm số sau đây hàm số nào là hàm số lẻ?

A. y=sin ^2 x.
B. y=cos x.
C. y=-cos x.
D. y=sin x.

Câu 15. Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. y=-sin x.
B. y=cos x-sin x.
C. y=cos x+sin ^2 x.
D. y=cos x sin x.

Câu 16. Trong các hàm số dưới đây có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn:

y=cos 3 x(1) ; quad y=sin left(x^2+1right)(2) ; quad y=tan ^2 x(3) ; quad y=cot x(4) .

A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .

Câu 17. Hàm số: y=sqrt3+2 cos x tăng trên khoảng:

A. left(-fracpi6 ; fracpi2right).
D. left(fracpi6 ; fracpi2right).

Câu 18. Hàm số nào đồng biến trên khoảng left(-fracpi3 ; fracpi6right) :

A. y=cos x.
B. y=cot 2 x.
C. y=sin x.
D. y=cos 2 x.

Câu 19. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số y=sin x tăng trong khoảng left(0 ; fracpi2right).
B. Hàm số y=cot x giảm trong khoảng left(0 ; fracpi2right).
C. Hàm số y=tan x tăng trong khoảng left(0 ; fracpi2right).
D. Hàm số y=cos x tăng trong khoảng left(0 ; fracpi2right).

…………………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Toán 11 học kì 1

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666
Lượt xem: 66666666

2. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

3. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

4. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

5. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

6. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

7. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

8. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

9. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

10. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

11. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

12. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

13. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

14. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

15. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

16. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

17. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

18. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

Câu hỏi về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
cách Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
hướng dẫn Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm File Word miễn phí

Scores: 4.3 (85 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn