Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 2 năm 2023 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 5 Đề kiểm tra Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (Có đáp án + Ma trận)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống 5 Đề kiểm tra Toán lớp 2 theo Thông tư 27 (Có đáp án + Ma trận)

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống gồm 5 đề thi, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình theo sách mới.

Với 5 đề thi cuối học kì 1 môn Toán 2, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, cũng như các dạng bài tập thường gặp trong đề thi để ôn tập cuối học kì 1 hiệu quả. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022

Mạch KT-KN Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

1. Số và phép tính:

– Biết viết, so sánh các số trong phạm vi 100.

– Cộng, trừ không nhớ và có nhớ trong phạm vi 100.

Số câu

2

2

1

2

4

3

Câu số

1, 2

3, 5

8

9, 10

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

2. Hình học và đo lường:

– Nhận biết được hình tứ giác.

– Biết ngày, giờ và đơn vị đo độ dài, khối lượng.

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

1,0

2,0

6,0

4,0

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2021 – 2022
Môn: Toán – Lớp…….
(Thời gian: 35 phút, không kể thời gian giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 đến câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính: 52 + 25 = ……

A. 65

B. 67

C. 75

D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 – 22 là:

A. 40

B. 30

C. 20

D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … 20 + 56. Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

A.<

B. >

C. =

Câu 4: (1 điểm) Trong hình bên có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 4

Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là: …………………………….….

b) Số liền sau số 85 là số: …………………………………………

Câu 6: (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Một ngày có……giờ.

b) Một giờ bằng …..phút.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

19 kg + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 cm = 16 cm

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35

43 + 17

65 – 46

91 – 4

Câu 9: (1 điểm) Nam có 39 viên bi. Việt có nhiều hơn Nam 4 viên bi. Hỏi Việt có bao nhiêu viên bi?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số lớn nhất có 1 chữ số?

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B

Câu 5: (1 điểm) (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10

b) Số liền sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày có 24 giờ.

b) Một giờ bằng 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kg + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 cm = 16 cm

Phần II. Tự luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. (Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28 43 65 91
35 17 46 4
63 60 19 87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

Số nhỏ nhất có một chữ số là 9.

Hiệu của hai số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

Đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022

Trường Tiểu học ……………………….
Họ và tên: ………………………………..
Lớp: ………..…………………………

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 2
Năm học: 2021 – 2022
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 40 phút

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số lớn nhất trong dãy số: 66; 67; 68; 69 là số.

A. 68

B. 67

C. 69

D. 66.

Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

21 giờ còn được gọi là …………

A. 9 giờ sáng

B. 4 giờ chiều

C. 3 giờ chiều

D. 9 giờ tối.

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Tổng của 35 và 55 là:

A. 59

B. 90

C. 11

D.100.

Câu 4: (0,5 điểm) Điền dấu (> , < , =) vào chỗ chấm.

50 … 5 + 36 45 + 24 … 24 + 45

Câu 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35

……………………….

……………………….

……………………….

43 + 48

……………………….

……………………….

……………………….

63 – 28

……………………….

……………………….

……………………….

91 – 43

……………………….

……………………….

……………………….

Câu 6: (1 điểm) Tính

19 kg + 25 kg =………………………

63 kg – 35 kg = ……………………….

Câu 7: (1 điểm) Nối phép tính với kết quả đúng.

Câu 7

Câu 8: (2 điểm) Nam có 38 viên bi. Rô bốt có 34 viên bi. Hỏi Nam và Rô-bốt có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 9: (1 điểm)

Hình bên có mấy hình tứ giác

……………………………………………..

Câu 9

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2021 – 2022

Câu 1- > 3: mỗi câu đúng 0,5 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3
C D B

Câu 4: (0,5 điểm)

50 > 5 + 36

45 + 24 = 24 + 45

Câu 5: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

Mỗi phép tính 0,5 điểm.

Câu 5

Câu 6: Tìm x: (1 điểm)

19 kg + 25 kg = 44 kg

63 kg – 35 kg = 28 kg

Câu 7: (1 điểm)

Nối mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.

Câu 7

Câu 8: (2 điểm)

Bài giải

Nam và Rô-bốt có tất cả số viên bi là: (0,75đ)

38 + 34 = 72 (viên) (0,75đ)

Đáp số: 72 viên bi (0,5đ)

Câu 9: (1 điểm)

– Có 3 hình tứ giác. (0,5đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là 90.

Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là 11.

Hiệu của 2 số là 90 – 11 = 79

Đáp số: 79

>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 2 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999
Lượt xem: 29992999

2. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

3. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

4. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

5. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

6. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

7. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

8. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

9. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

10. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

11. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

12. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

13. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

14. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

15. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

16. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

17. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

18. Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

Câu hỏi về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
cách Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
hướng dẫn Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối
Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Sách Kết Nối miễn phí

Scores: 4 (110 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn