Top 20+ Đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 học kì 1 có đáp án mới nhất 2023

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

Đề thi học kì 1 Vật lí 12 năm 2021 – 2022 gồm 5 đề kiểm tra chất lượng cuối kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo ma trận đề thi.

Đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lý được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng bao gồm trắc nghiệm 100%, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Thông qua bộ đề thi học kì 1 lớp 12 môn Lý quý thầy cô và các em học sinh có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức luyện giải đề chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết đề thi HK1 Lý 12, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Ma trận đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 học kì 1

1. Mục tiêu, nội dung đề kiểm tra: Theo chuẩn kỷ năng, kiến thức.

2. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm (25 câu).

3. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:

NỘI DUNG TỔNG SỐ TIẾT LÝ THUYẾT SỐ TIẾT THỰC TRỌNG SỐ
Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng
Chương I – Dao động cơ. 16 8 5,6 10,4 12 21
Chương II – Sóng cơ và sóng âm. 12 6 4,2 7,8 9 16
Chương III: Dòng điện xoay chiều 20 10 7 13 15 27
TỔNG 48 24 16,8 33,1 36 64

2. Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ:

NỘI DUNG TRỌNG SỐ SỐ CÂU ĐIỂM SỐ
Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng Lý thuyết Vận dụng
Chương I – Dao động cơ. 12 21 3 5 1,20 2,00
Chương II – Sóng cơ và sóng âm. 9 16 2 4 0,8 1,6
Chương III: Dòng điện xoay chiều 15 27 4 7 1,6 2,80
TỔNG 36 64 9 16 3,6 6,4

3. Thiết lập khung ma trận:

LĨNH VỰC KIẾN THỨC MỨC ĐỘ
Nhận biết Thông hiểu VD ở cấp độ thấp VD ở cấp độ cao Tổng
1. Dao động điều hòa Quỹ đạo chuyển động, đồ thị li độ, vận tốc, gia tốc của vật dao động điều hòa. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa trong một số trường hợp đơn giãn. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa ở mức độ cao hơn.  
Số câu hỏi 1 1 1  
2. Con lắc lò xo Sự biến thiên của thế năng, động năng và sự bảo toàn cơ năng của con lắc lò xo dao động điều hòa. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc lò xo. Viết phương trình dao động của con lắc lò xo. Tính toán một số đại lượng liên quan đến năng lượng của con lắc lò xo.  
Số câu hỏi 1 1  
3. Con lắc đơn Điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa, các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ dao động của con lắc đơn. Xác định một số đại lượng trong dao động điều hòa của con lắc đơn trong một số trường hợp đơn giãn. Viết phương trình dao động của con lắc đơn. Tính sức căng của dây treo con lắc đơn. Xác định chu kỳ dao động của con lắc đơn trong một số trường hợp đặc biệt.  
Số câu hỏi 1  
4. Dao động tắt dần, dao động cưởng bức Các khái niệm dao động riêng, dao đông tắt dần, dao động duy trì, dao động cưởng bức. Tính toán một số đại lượng liên quan đến dao động cưởng bức và hiện tượng cộng hưởng. Tính toán một số đại lượng liên quan đến dao động tắt dần.  
Số câu hỏi 1  
5. Tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương cùng tần số Ảnh hưởng của độ lệch pha của hai dao động thành phần đến dao động tổng hợp. Tìm một số đại lượng liên quan đến tổng hợp dao động.  
Số câu hỏi 1  
6. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ Tính các đại lượng đặc trưng của sóng. Viết phương trình sóng.  
Số câu hỏi 1 1  
7. Giao thoa sóng, sóng dừng. Điều kiện để có giao thoa của sóng cơ, để có sóng dừng trên dây. Xác định một số đại lượng của sóng nhờ sóng dừng. Tính toán một số đại lượng liên quan đến sự giao thoa của sóng và sóng dừng.  
Số câu hỏi 1 1  
8. Sóng âm Các khái niệm sóng âm, hạ âm, âm nghe được, siêu âm. Các đặc trưng vật lý và sinh lý của âm. Giải thích một số hiện tương liên quan đến đặc trưng sinh lý của âm. Tính toán một số đại lượng liên quan đến các đặc trưng vật ký của âm.  
Số câu hỏi 1 1  
9. Đại cương về dòng điện xoay chiều. Khái niệm dòng điện xoay chiều, các đại lượng trong dòng điện xoay chiều. Xác định một số đại lượng của dòng điện xoay chiều khi biết biểu thức của điện áp hoặc cường độ dòng điện. Viết biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây khi biết sự biến thiến của từ thông.  
Số câu hỏi 1 1  
10. Các loại mạch điện xoay chiều. Các đại lượng trên các loại đoạn mạch xoay chiều. Sự lệch pha của u và i trên các loại đoạn mạch xoay chiều. Xác định một số đại lượng trên các loại đoạn mạch xoay chiều trong một số trường hợp đơn giãn. Viết biểu thức của u và i trên các loại đoạn mạch xoay chiều.  
Số câu hỏi 1 1 1  
11. Công suất tiêu thụ trên mạch điện xoay chiều. Tầm quan trọng của hệ số công suất trong quá trình cung cấp và sử dụng điện năng. Xác định một số đại lượng trên đoạn mạch xoay chiều liên quan đến công suất của mạch điện xoay chiều. Giải một số bài toán về cực trị trên đoạn mạch xoay chiều.  
Số câu hỏi 1 1 1  
12. Truyền tải điện năng, máy biến áp. Cấu tạo và hoạt động của máy biến áp, sự biến đổi điện áp và cường độ dòng điện trong máy biến áp. Hao phí điện năng khi truyền tải, công dụng của máy biến áp. Xác định một số đại lượng trên đường dây tải điện và trên máy biến áp trong một số trường hợp đơn giãn. Xác định một số đại lượng trên đường dây tải điện và trên máy biến áp trong một số trường hợp có yêu cầu cao hơn.  
Số câu hỏi 1 1  
13. Máy phát điện, động cơ điện xoay chiều. Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ. Xác định tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều tạo ra. Giải một số bài toán liên quan đến máy phát điện, động cơ điện xoay chiều.
Số câu hỏi 1
Tổng số câu 6 4 9 6 25
Tổng số điểm 2,4 1,6 3,6 2,4 10
Tỉ lệ 24% 16% 36% 24% 100%

 

Đề thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 học kì 1 có đáp án

Câu 1. Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=A cos (omega t+varphi). Vận tốc của vật tại thời điểm t có biểu thức:

A. v=A omega cos (omega t+varphi)

B. v=A omega^2 cos (omega t+varphi).

C. v=-A omega sin (omega t+varphi)

D. v=-A omega^2 sin (omega t+varphi).

Câu 2. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x=8 sqrt2 sin (20 pi t+pi) mathrmcm. Tần số dao động của vật là:

A. 10 Hz

B. 210 Hz

C. 0,1 Hz

D. 1,05 Hz

Câu 3. Con lắc lò xo gồm vât có khối lương mathrmm và lò xo có đô cứng mathrmk, dao đông điều hòa với chu kỳ:

A. T=2 pi sqrt{fracmk}
B. T=2 pi sqrt{frackm}
C. T=2 pi sqrtfrac{lg}
D. T=2 pi sqrt{fracgl}

Câu 4. Con lắc đơn dao động điều hòa, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc

A. tăng lên 2 lần.

B. giảm đi 2 lần.

C. tăng lên 4 lần.

D. giảm đi 4 lần.

Câu 5. Dao động tự do là dao động có

A. chu kỳ không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

B. chu kỳ phụ thuộc vào đặc tính của hệ.

C. chu kỳ không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài.

D. chu kỳ phụ thuộc vào đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.

Câu 6. Một sóng truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động cùng pha là 80 cm. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

A. v = 400 cm/s

B. v = 16 m/s

C. v = 6,25 m/s

D. v = 400 m/s

Câu 7. Một dây dài l = 1,05 m được gắn cố định hai đầu, kích thích cho dao động với tần số f = 100Hz, thì thấy có 7 bụng sóng dừng. Tìm vận tốc truyền sóng trên dây.

A. 36 m/s

B. 25 m/s

C. 30 m/s

D. 15 m/s

Câu 8. Cho một sóng ngang u=cos 2 pileft(fract0,1-fracd50right) m m, trong đó d tính bằng cm, t tính bằng giây. Vận tốc truyền sóng là:

A . v=5 mathrm~cm / mathrms

B. 5 mathrm~m / mathrms

C. 50 mathrm~cm / mathrms

D. 50 mathrm~m / mathrms

Câu 9. Hãy chọn câu đúng. Người ta có thể nghe được âm có tần số

A. từ 16 Hz đến 20.000 Hz

B. từ thấp đến cao.

C. dưới 16 Hz

D. trên 20.000 Hz

Câu 10. Để tạo ra suất điện động xoay chiều, ta cần phải cho một khung dây

A. dao động điều hòa trong từ trường đều song song với mặt phẳng khung.

B. quay đều trong một từ trường biến thiên điều hòa.

C. quay đều trong một từ trường đều, trục quay song song đường sức từ trường.

D. quay đều trong từ trường đều, trục quay cuồng góc với đường sức từ trường.

Câu 11. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch là u=200 cos 100 pi t (V). Điện áp hiệu dụng là bao nhiêu

A. 80 V

B. 100 sqrt2 mathrm~V

C. 40 V

D. 80 sqrt2 mathrm~V

Câu 12. Phát biểu nào sau đây đúng với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm?

A. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc pi / 2

B. Dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc pi / 4

C. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc pi / 2

D. Dòng điện trễ pha hơn hiệu điện thế một góc pi / 4

Câu 13. Đặt vào hai đầu cuộn cảm mathrmL=frac1pi(mathrmH) một hiệu điện thế xoay chiều mathrmu=141 cos (100 pi mathrmt) mathrmV.

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm là

A. I=1,41 A

B. I=1,00 A

C. mathrmI=2,00 mathrm~A

D. mathrmI=100 mathrm~A

Câu 14. Một đoạn mạch mathrmR-mathrmL-mathrmC. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u=U_0 cos omega. Biểu thức nào sau đây cho trường hợp có cộng hưởng điện ?

A. omega^2 L C=1

B. R=fracLC

C. omega L C=R^2

D. R L C=omega

Câu 15. Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

A. Không thay đổi.

B. Tăng.

C. Giảm.

D. Bằng 1 .

Câu 16.. Trong máy biến áp lý tưởng, có các hê thức sau. Chon hê thúc đúng

A. frac{U_1}{U_2}=frac{N_2}{N_1}

B. frac{U_1}{U_2}=frac{N_1}{N_2}

C. frac{U_1}{U_2}=sqrt{frac{N_1}{N_2}}

D. frac{U_1}{U_2}=sqrt{frac{N_2}{N_1}}

Câu 17. Con lắc lò xo dao động với biên đô 6 cm. Xác định li độ khi cơ năng của lò xo bằng 2 động năng:

A. pm 3 mathrm~cm

B. pm 2 sqrt2 mathrm~cm

C. pm 2 sqrt2 mathrm~cm

D. pm 3 sqrt2 mathrm~cm

…………….

Đáp án đề thi học kì 1 Lý 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
C A A B D D C B A D B C
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A C B D A C A B D A D C

…………………

Mời các bạn tải File về xem thêm đề thi học kì 1 Lý 12

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000
Lượt xem: 30003000

2. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

3. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

4. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

5. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

6. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

7. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

8. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

9. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

10. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

11. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

12. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

13. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

14. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

15. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

16. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

17. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

18. Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3000

Câu hỏi về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án

de thi học kì 1 vật lý 12 có đáp án
đề thi cuối kì 1 lý 12
de thi trắc nghiệm môn vật lý lớp 12 học kì 1 có đáp án
đề kiểm tra cuối kì 1 lý 12
đề thi cuối kì 1 vật lý 12
de thi giữa kì 1 vật lý 12 có đáp án
đề thi lý 12 cuối kì 1
đề thi vật lý 12 học kì 1
đề thi vật lý lớp 12 học kì 1
đề thi học kì 1 lý 12
đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 12
đề lý 12 cuối kì 1
đề lý cuối kì 1 lớp 12
de thi hk1 lý 12 có đáp án chi tiết
đề thi lý cuối kì 1 lớp 12
đề kiểm tra cuối kì 1 vật lý 12
đề thi cuối kì 1 lớp 12 môn vật lý
đề thi vật lý lớp 12 cuối học kì 1
đề thi vật lý cuối kì 1 lớp 12
ma trận đề thi vật lý 12 học kì 1

Scores: 4.48 (148 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn