Top 18+ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2023 – 2023 5 Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 11 (Có đáp án)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 năm 2021 – 2022 5 Đề kiểm tra cuối kì 2 Toán 11 (Có đáp án)

Đề thi học kì 2 Toán 11 năm 2021 – 2022 bao gồm 5 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kiến thức làm quen với cấu trúc đề thi học kì 2 sắp tới.

Đề thi cuối kì 2 lớp 11 môn Toán được biên soạn với cấu trúc đề rất đa dạng, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa. Đề thi học kì 2 Toán 11 cũng là tư liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo để ra đề thi cho các em học sinh của mình. Ngoài ra các bạn xem thêm một số đề thi học kì 2 lớp 11 như: đề thi học kì 2 môn tiếng Anh 11, đề thi học kì 2 môn Địa lí 11, đề thi học kì 2 Sinh học 11, đề thi học kì 2 Ngữ văn 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết 5 đề thi học kì 2 Toán 11, mời các bạn cùng đón đọc.

Đề thi học kì 2 Toán lớp 11 – Đề 1

MA TRẬN ĐỀ THI

Chủ đề

Nhận biết

1

Thông hiểu

2

Vận dụng

3

Tổng

Giới hạn

1

1.0

1

1.0

1

1.0

3

3.0

Đạo hàm và vi phân của hàm số

2

2.0

1

1.0

1

1.0

4

4.0

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

1

0.5

1

0.5

Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

1

0.75

1

0.75

Hai mặt phẳng vuông góc

1

0.75

1

0.75

Khoảng cách

1

1.0

1

1.0

Tổng

4

3.5

4

3.5

3

3.0

11

10.0

ĐỀ BÀI

Câu 1 (2.0). Tính:

a) lim left(frac-2 n^{3+4 n-1}1-n+n^3right);

b) lim _x rightarrow-1 fracsqrt{2+x-1}x+1

Câu 2 (1.0). Xét tính liên tục của hàm số f(x)=left\begin{arrayccfracx^{2+2 x-3}x+3, & text khi x neq-3 \ -4, & k h i quad x=-3endarrayright. tại điểm mathrmx_0=-3

a) y=left(-x^2+4 x+2right)left(1-x^2right);

b) y=sin left(cos left(5 x^3-4 x+6right)^2013right)

Câu 4 (1.0)

Viết phương trình tiếp tuyến của parabol y=-x^2-5 x+8 tại điểm mathrmA(2 ;-6).

Câu 5 (1.0)

Cho hàm số f(x)=sin 2 x-2 sin x-5. Hãy giải phương trình f^prime(x)=0

Câu 6 (3.0)

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, mathrmSA perp ( mathrmABCD và SA = 2a.

a. Chứng minh C D perp(S A D).

b. Chứng minh (S C D) perp(S A D).

c. Tính góc giữa SB và SAC

d. Tính d (A, (SCD)).

…………….

Đề thi học kì 2 Toán 11 – Đề 2

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Cho hàm số y = x^3 - x - 3 của đồ thị hàm số (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 là:

A. y = x + 2 B. y = x + 3 C. y = - x + 4 D. y = x - 1

Câu 2: Cho hàm số f(x) = frac13x^3 + 2x^2 - 5x + 1. Tập nghiệm của bất phương trình f'(x) leqslant 0 là:

A. ( - infty , - 5) cup (1, + infty ) C. [ - 5,1]
B. ( - 5,1) D. ( - infty , - 5) cup [1, + infty )

Câu 3: Cho hình lập phương ABCD.A_1B_1C_1D_1 có số cạnh bằng a. khoảng cách h từ đường thẳng AC và BB_1

A. h = asqrt 2 B. h = frac{asqrt 2}2
C. h = frac{asqrt 2}3 D. h = frac{asqrt 2}4

Câu 4: Trong các giới hạn hữu hạn sau đây, giới hạn nào là lớn nhất?

A. mathop limlimits_x to infty frac{5x - 2}{{x^2 + 2}} B. mathop limlimits_x to infty frac{{2x^2 + 3}}{{x^2 - 3}}
C. mathop limlimits_x to infty frac{5x + 1}{x - 1} D. mathop limlimits_x to infty frac{{x^3 + x}}{{x^3 - 3}}

Câu 5: Cho lăng trụ đều ABC.A_1B_1C_1. Góc giữa ACB_1C_1 là:

A. 90^0 B. 60^0 C. 45^0 D. 30^0

Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Góc giữa SD và mặt phẳng (ABCD) bằng:

A. 30^0 B. 45^0 C. 60^0 D. 90^0

Câu 7: Đạo hàm của hàm số f(x) = frac{2x - 1}{2x + 1} bằng biểu thức có dạng fraca{{{(2x + 1)^2}}}. Khi đó a bằng:

A. -4 B. -2 C. 4 D. 2

Câu 8: Cho hàm số: f(x) = left{ begin{array*{20c}
 {dfrac{{sqrt[3]{{x^2 + 6}} - 3}}{x - 2}text{   khi x} ne {text2}} \ 
 6a - 1{text{      khi x = 2}} 
endarray} right.. Xác định a để hàm số liên tục tại x = 2 là:

A. a = frac{13}2 B. a = frac{ - 11}2
C. a = frac{13}{72} D. a = frac{13}6

Câu 9: Hàm số f(x) = frac12(cot x + 1)^2 có đạo hàm là:

A. y' = (cot x + 1)frac1{{{sin^2}x}} C. y' = (cot x + 1)(cot ^2x + 1)
B. y' = frac12left( {frac1{{{sin^2}x}} + 1} right) D. y' = - (cot x + 1)(cot ^2x + 1)

Câu 10: Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình (t tình bằng giây, s tình bằng mét). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Gia tốc của chuyển động t = 4s,a = 18m/s^2

B. Gia tốc của chuyển động t = 4s,a = 25m/s^2

C. Gia tốc của chuyển động t = 3s,a = m10/s^2

D. Gia tốc của chuyển động t = 3s,a = 13am/s^2

………………….

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999
Lượt xem: 89998999

2. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

3. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

4. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

5. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

6. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

7. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

8. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

9. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

10. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

11. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

12. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

13. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

14. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

15. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

16. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

17. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

18. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

Câu hỏi về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án

Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
cách Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 11 Môn Toán Trắc Nghiệm Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.8 (157 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn