Top 18+ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017- 2018 Đề kiểm tra môn Toán học kì 2 lớp 12 (Có ma trận đề thi)

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017- 2018 Đề kiểm tra môn Toán học kì 2 lớp 12 (Có ma trận đề thi)

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án kèm theo. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập thật tốt kiến thức Toán học của mình, để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 2 sắp tới. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Đề kiểm tra môn Toán học kì 2 lớp 12 (Có ma trận đề thi)

I/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

STT Các chủ đề Mức độ kiến thức đánh giá Tổng số câu hỏi
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
1 Nguyên hàm- Tích phân- Ứng dụng 6 7 5 18
2 Số phức 2 6 4 12
3 Phương pháp tọa độ trong không gian 3 12 3 2 20
Tổng số câu 11 25 12 2 50
Tỉ lệ 22% 50% 24% 4% 100%

II/ BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA

CHỦ ĐỀ CÂU MÔ TẢ
Nguyên hàm(6 câu) 1 Nhận biết các t/c của tích phân
2 Thông hiểu kỹ năng tính tp các hs đơn giản
3 Nhận biết công thức tính tp
4 Thông hiểu cách tìm nguyên hảm thỏa điều kiện
5 Vận dụng bài toan nguyên hàm vào giải pt
6 Vận dụng bài toán tìm nguyên hàm vào tinh giá trị hs tại điểm
Tích phân(7 câu) 7 Nhận biết bài toán tích phân
8 Nhận biết bài toán tích phân
9 Thông hiểu: rèn kỷ năng tính tp hàm số hửu tỉ
10 Thông hiểu: cách tính tp bằng pp đổi biến số
11 Thông hiểu: cách tính tp bằng pp tích phân từng phần
12 Vận dụng các tình chất của tp
13 Vận dụng phối hợp các pp tính tp
ứng dụng(5 câu) 14 Nhận biết công thức tính diện tích hình phẳng
15 Nhận biết công thức tính thể tích khối tròn xoay
16 Thông hiểu cách tính diện tích hình phẳng
17 Thông hiểu cách tính thể tích khối tròn xoay
18 Vận dụng bài toán tích phân vào thực tế
Số phức (12 câu) 19 Nhận biết số phức liên hợp
20 Thông hiểu cách tính mô đun của số phức
21 Thông hiểu cách tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
22 Nhận biết cách tính toán trên số phức
23 Thông hiểu cách tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
24 Thông hiểu cách tìm số phức thỏa điều kiện
25 Thông hiểu cách tìm hai số thực x,y thỏa đk
26 Thông hiểu cách tìm hai số thực x,y thỏa đk
27 Vận dụng tìm số phức thỏa điều kiện
28 Vận dụng tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
29 Vận dụng biểu diễn hh của số phức vào tính diện tích tam giác
30 Vận dụng tính toán số phức có mũ cao
Không gianOxyz(20 câu) 31 Thông hiểu cách lập pt mặt phẳng
32 Nhận biết vecto pháp tuyến của mặt phẳng
33 Thông hiểu viết pt mặt phẳng theo đoạn chắn
34 Nhận biết vecto chỉ phương của đường thẳng
35 Thông hiểu pt đường trung tuyến của tam giác
36 Thông hiểu viết pt chính tắc của đường thẳng
37 Vận dụng tìm pt đường thẳng thỏa nhiều đk
38 Thông hiểu cách lập pt mặt cầu có đường kính
39 Nhận biết tâm và bán kính mặt cầu có pt cho trước
40 Thông hiểu lập pt mc có tâm và tiếp xúc với mặt phẳng
41 Thông hiểu điều kiện 3 điểm thẳng hàng
42 Thông hiểu tính thể tích khối chóp
43 Thông hiểu góc giữa 2 vecto
44 Vận dụng lập pt mp thỏa đk
45 Thông hiểu 2 đường thẳng cắt nhau
46 Thông hiểu góc giữa 2 đường thẳng
47 Thông hiểu khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng
48 Vận dụng lập pt mặt phẳng thỏa đk
49 Vận dụng cao tìm tọa độ điểm thỏa đk
50 Vận dụng cao tìm vecto chỉ phương của đường thẳng thỏa đk

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555
Lượt xem: 45554555

2. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

3. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

4. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

5. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

6. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

7. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

8. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

9. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

10. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

11. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

12. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

13. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

14. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

15. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

16. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

17. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

18. Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

Câu hỏi về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017

Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
cách Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
hướng dẫn Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017
Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Năm 2017 miễn phí

Scores: 4.2 (83 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn