Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa lý Sở GD&ĐT Cà Mau

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa lý Sở GD&ĐT Cà Mau

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH CÀ MAU


(ĐỀ THI CHÍNH THỨC)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2008 – 2009

MÔN: ĐỊA LÝ

(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 01/03/2009


Câu 1
(3 điểm)

Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến nhiệt độ ở trên Trái Đất.

Câu 2 (4 điểm)

Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

a) Trình bày các đặc điểm của khí hậu nước ta.

b) Giải thích do đâu khí hậu nước ta có các đặc điểm đó?

c) Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta.

Câu 3 (3 điểm)

Cho bảng số liệu dưới đây:

Tỉ lệ dân nông thôn và thành thị ở nước ta thời kì 1990-2005.

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa lý

Hãy:

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu dân số nông thôn và thành thị ở nước ta thời kì 1990-2005.

b) Nêu nhận xét và giải thích.

Câu 4 (3 điểm)

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Sản lượng thuỷ sản (nghìn tấn)

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa lý

Hãy:

a) Nhận xét về sự phát triển của ngành thuỷ sản ở nước ta.

b) Nêu nguyên nhân dẫn đến kết quả trên.

Câu 5 (3 điểm)

Trình bày những điều kiện thuận lợi để miền Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta và các cây công nghiệp chính của vùng.

Câu 6 (4 điểm)

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Diện tích, sản lượng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước năm 2002.

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Địa lý

a) Tính xem đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm (%) tổng diện tích và sản lượng lúa của cả nước.

b) Từ kết quả tính được rút ra kết luận về vai trò của đồng bằng sông Cửu Long trong việc sản xuất lương thực ở nước ta.

c) Giải thích vì sao sản xuất lương thực phát triển mạnh ở vùng này.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111
Lượt xem: 21112111

2. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

3. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

4. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

5. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

6. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

7. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

8. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

9. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

10. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

11. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

12. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

13. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

14. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

15. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

16. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

17. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

18. Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2111

Câu hỏi về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh

Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
cách Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
hướng dẫn Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh
Đề Thi Học Sinh Giỏi Địa Lý 9 Cấp Tỉnh miễn phí

Scores: 4.9 (131 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn