Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 – Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Long An môn Hóa học lớp 12 – Vòng 1, bảng A (có đáp án) Đề thi học sinh giỏi tỉnh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH – VÒNG 1
Ngày thi: 06 / 10 / 2011
Môn thi: HÓA HỌC Bảng: A
Thời gian làm bài: 180 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Cho khối lượng mol (mol/gam): H =1, N = 14, O = 16, Cl = 35,5, Cu = 64, Ca = 40,
Mg = 24, Al = 27, Fe = 56, C = 12, Na = 23, K = 39

Câu 1: (2 điểm)
Tổng số hạt proton của nguyên tử nguyên tố (A)và nguyên tử nguyên tố (D) là 42, (A) và (D) có cùng số thứ tự nhóm và ở 2 chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn, phân tử hợp chất tạobởi (A) với (D) là muối.
a.Xác định nguyên tố (A), (D); viết công thức hidroxit tương ứng với oxit cao nhất của (A), (D).
b.Từ phân tử hợp chất quan trọng của (A) và phân tử hợp chất của (D) hãy viết một phương trình phản ứng điều chế đơn chất (A) trong phòng thí nghiệm.

Câu 2: (2 điểm)
2.1. Cho một dung dịch chứa NH4Cl 0,1M và NH3 0,1M biết hằng số axit Ka của NH4+: 5.10-10, tính pH của dung dịch trên.
2.2. Thực nghiệm cho biết tốc độ của phản ứng: 2Ak + Bk -> Ck + Dk được tính theo biểu thức v= k.[A]2.[B]; trong đó k là hằng số tốc độ phản ứng, [A], [B] lần lượt là nồng độ mol/lit của A, B.Tốc độ của phản ứng trên tăng hoặc giảm bao nhiêu lần khi: tăng nồng độ A cũng như B lên 2 lần; giảm áp suất của hệ 3 lần.

Câu 3: (2điểm)
3.1. Viết phương trình phản ứng dạng ion thu gọn cho mỗi trường hợp sau:
a. Dung dịch FeCl3 tác dụng với dung dịch Na2CO3.
b. Dung dịch HNO3 tác dụng với FexOy tạo chất khí NO.
3.2. Cho 200ml dung dịch chứa đồng thời K2CO3 0,001M và KOH 0,018M vào 200ml dung dịch chứa đồng thời HCl, HNO3, H2SO4 có cùng nồng độ 0,01M. Tìm pH của dung dịch thu được sau phản ứng.

Câu 4: (2điểm)
4.1. Trộn lẫn 10,7g NH4Cl với 40g CuO trong một bình kín sau đó nung nóng để các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Viết phương trình phản ứng xảy ra và tìm khối lượng của chất rắn khan sau phản ứng.
4.2. Không được dùng thêm hóa chất nào khác hãy trình bày cách nhận biết các chất rắn riêng biệt: NH4Cl, CaCO3, NaHCO3, NH4NO2, (NH4)3PO4, viết phương trình phản ứng hóa học đã dùng.

Câu 5: (4điểm)

5.1. Cho hỗn hợp (A) gồm các chất CaCO3, MgCO3, Na2CO3, K2CO3 trong đó Na2CO3 và K2CO3 lần lượt chiếm a% và b% theo khối lượng của (A), biết trong điều kiện của thí nghiệm khi nung (A) chỉ có phản ứng phân hủy của CaCO3, MgCO3. Nung (A) một thời gian thu được chất rắn (B) có khối lượng bằng 80% khối lượng của (A) trước khi nung, để hòa tan vừa hết 10g (B) cần 150ml dung dịch HCl 2M. Nung (A) đến khối lượng không đổi thu được chất rắn (C). Viết toàn bộ các phản ứng đã xảy ra và lập biểu thức tính phần trăm khối lượng của (C) so với (A) theo a và b.

5.2. Hợp chất MX2 có trong tự nhiên. Hòa tan MX2 bằng dung dịch HNO3 dư một ít so với lượng cần tác dụng ta thu được dung dịch Y, khí NO2; dung dịch Y tác dụng với BaCl2 tạo kết tủa trắng không tan trong HNO3, dung dịch Y tác dụng với NH3 dư cho kết tủa màu nâu đỏ. Xác định công thức phân tử của MX2 và viết các phương trình ion trong các thí nghiệm nói trên.

Câu 6: (2điểm)

6.1. Sắp xếp các chất sau theo chiều tăng dần từ trái qua phải (không giải thích):
a. Nhiệt độ sôi: H2O, H2S, CH3OH, C2H6, CH3F, O- O2NC6H4OH.
b.Lực axit: CH2=CHCOOH,CH=CCOOH, CH3CH2COOH, H2O, CH3CH2CH2OH, C6H5COOH.

6.2. Hai hợpchất hữu cơ (A), (B) có cùng công thức phân tử C7H7Cl và đều không tác dụng với dung dịch brom; hãy xác định công thức cấu tạo thu gọn của (A), (B), viết phương trình phản ứng của (A), (B) với NaOH dư (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có). Biết (A) phản ứng với NaOH cho muối hữu cơ, còn (B) tác dụng với NaOH cho sản phẩm hữu cơ (C) tác dụng được với Natri cho khí hidro.

Câu 7: (2điểm)
Nhiệt phân 1mol hidrocacbon (A) cho 3 mol hỗn hợp khí và hơi (B). Đốt cháy 10,8g (B) rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,3 mol Ca(OH)2 và 0,35 mol NaOH sinh ra 20g kết tủa. Xác định công thức phân tử của (A), tỉ khối hơi của (B) so với hidro.

Câu 8: (4điểm)

8.1.Viết phương trình phản ứng cho sơ đồ sau:

holder

8.2. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ (X) đơn chức cho CO2 và H2O; cho 27,45g (X) tác dụng hoàn toàn vừa đủ với NaOH ở điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp sản phẩm (Y). Đốt cháy hoàn toàn (Y) thu được 23,85g chất rắn (Z) nguyên chất cùng hỗn hợp khí và hơi (T). Hấp thụ toàn bộ (T) vào dung dịch chứa 75,85g Ca(OH)2 sinh ra 70g kết tủa đồng thời khối lượng bình chứa tăng thêm 75,6g so với ban đầu. Hãy xác định công thức cấu tạo của hợp chất hũu cơ (X).

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222
Lượt xem: 12221222

2. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

3. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

4. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

5. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

6. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

7. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

8. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

9. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

10. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

11. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

12. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

13. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

14. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

15. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

16. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

17. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

18. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

Câu hỏi về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
cách Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 12 Có Đáp Án miễn phí

Scores: 5 (165 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn