Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố Hà Nội năm học 2012 – 2013 Môn: Toán, Văn, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố Hà Nội năm học 2012 – 2013 Môn: Toán, Văn, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ – LỚP 9
NĂM HỌC: 2012 – 2013

Ngày thi: 05/04/2013

MÔN THI: TOÁN

Bài 1: (5 điểm)

a. Tìm các số thực a, b sao cho đa thức 4x4 – 11x3 – 2ax2 + 5bx – 6 chia hết cho đa thức x2 – 2x – 3

b. Cho biểu thức P = (a2013 – 8a2012 + 11a2011) + (b2013 – 8b2012 + 11b2011). Tính giá trị của P với a = 4 + √5 và b = 4 – √5

Bài 2: (5 điểm)

a. Giải hệ phương trình: Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố Hà Nội

2. Tìm các số nguyên x và y thỏa mãn: 6x2 + 10y2 + 2xy – x – 28y + 18 = 0

Bài 3: (2 điểm)

Cho ba số thực a, b, c dương thỏa mãn holder. Chứng minh:
Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố Hà Nội

Bài 4: (7 điểm)

Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O) và AB < AC. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC gặp nhau tại H. Gọi I là giao điểm hai đường thẳng EF và CB. Đường thẳng AI cắt (O) tại M (M khác A).

a. Chứng minh năm điểm A, M, F, H, E cùng nằm trên một đường tròn.

b. Gọi N là trung điểm của BC. Chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.

c. Chứng minh BM.AC + AM.BC = AB.MC

Bài 5: (1 điểm)

Cho 2013 điểm A1, A2,…, A2013 và đường tròn (O; 1) tùy ý cùng nằm trong mặt phẳng. Chứng minh trên đường tròn (O; 1) đó, ta luôn có thể tìm được một điểm Mm sao cho MA1 + MA2 + … + MA2013 ≥ 2013

MÔN THI: SINH HỌC

Câu I: (3,0 điểm)

1. Kể tên các yếu tố cấu thành nên hệ sinh thái.

2. Nêu các mối quan hệ sinh thái có thể có giữa các sinh vật với sinh vật trong quần thể và trong quần xã.

3. Trong hai nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt, sinh vật thuộc nhóm nào có khả năng chịu đựng cao hơn đối với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường? Tại sao?

Câu II: (4,0 điểm)

1. Trong tự nhiên, sự tăng trưởng của quần thể phụ thuộc và chịu sự điều chinhrh chủ yếu của những nhân tố sinh thái nào? Nêu ảnh hưởng của những nhân tố đó.

2. Thế nào là sự cân bằng sinh học trong quần xã? Cho một ví dụ về ứng dụng hiện tượng khống chế sinh học trong sản xuất nông nghiệp.

3. Quan sát một cây bầu đang thời kì trổ hoa, phát hiện bọ xít đang hút nhựa cây, nhện chăng tơ bát bọ xít, tò vò đang bay săn nhện. Đếm cẩn thận thấy số lượng tò vò bằng 2 lần cây bầu, số lượng nhện gấp 2 lần tò vò, số lượng bọ xít bằng 2 lần nhện. Hãy biểu diễn chuỗi thức ăn trên và vẽ sơ đồ hình tháp sinh thái số lượng tương ứng.

Câu III: (2,0 điểm)

1. Cho biết cơ chế xác định giới tính ở gà.

2. Người ta biết trong tế bào sinh dưỡng của châu chấu cái có 24 nhiễm sắc thể và trong tế bào sinh dưỡng của châu chấu đực có 23 nhiễm sắc thể. Hãy cho biết cơ chế xác định giới tính ở châu chấu.

3. Ở ong, trứng không được thụ tinh sẽ nở ra ong đực. Từ phép lai P giữa một ong đực với một ong chúa cho ra kiểu gen của F1 như sau:
– Ong đực: AB, Ab, aB, ab
– Ong cái: AaBb, Aabb, aaBb, aabb.
Xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai.

Câu IV: (4,0 điểm)

1. Khi lai hai cây lưỡng bội có kiểu gen AA và aa, người ta thu được một số cây lai có kiểu gen Aaa. Hãy giải thích cơ chế hình thành cây lai bằng 2 quy luật biến dị khác nhau.

2. Ưu thế lai là gì? Cho biết cơ sở di truyền của hiện tượng ưu thế lai. Tại sao người ta không dùng con lai F1 để nhân giống? Trong chăn nuôi và trồng trọt, muốn duy trì ưu thế lai người ta phải dùng biện pháp gì?

3. Cho cây cà chua I chưa biết kiểu gen, kiểu hình lai với cây cà chua II và cây cà chua III bởi hai phép lai sau đây:

* Phép lai thứ nhất:
P: Cây cà chua I × cây cà chua II
F1: Bốn kiểu hình theo tỷ lệ 3:3:1:1

* Phép lai thứ hai:
P: Cây cà chua I x cây cà chua III
F1: Bốn kiểu hình, trong đó cây cà chua quả vàng, bầu dục chiếm 1/16.

Hãy xác định kiểu gen và viết sơ đồ lai trong từng phép lai.

Biết rằng: tính trạng quả màu đỏ, dạng tròn là trội hoàn toàn so với tính trạng quả màu vàng, dạng bầu dục; các gen nằm trên các nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau; mỗi gen quy định một tính trạng.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111
Lượt xem: 71117111

2. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

3. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

4. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

5. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

6. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

7. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

8. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

9. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

10. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

11. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

12. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

13. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

14. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

15. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

16. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

17. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

18. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7111

Câu hỏi về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
cách Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
hướng dẫn Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội miễn phí

Scores: 4.8 (164 votes)

Có thể bạn quan tâm  72 Câu Trắc Nghiệm Tin Học Phần Word Thi Công Chức 2015 (Có Đáp Án)

Top 18+ Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Cùng Đọc Tài Liệu tham khảo đáp án đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020 – 2021 dưới đây bạn nhé:

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ

Năm học 2020 – 2021

Môn thi: TOÁN

Ngày thi: 13/1/2021

Thời gian làm bài: 150 phút

Bài I (5,0 điểm)

1) Giải phương trình (x^2-x+8=4 sqrtx+3)

2) Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau. Chứng minh biểu thức

(K=dfrac{a^2}(a-b)(a-c)+dfrac{b^2}(b-a)(b-c)+dfrac{c^2}(c-a)(c-b)) có giá trị nguyên.

Bài II ( 5,0 điểm)

1) Biết a, b, c là các số nguyên thỏa mãn a + b + c chia hết cho 3 và ab – bc – ca chia hết cho 3 . Chứng minh ab – bc – ca chia hết cho 9 .

2) Cho đa thức (P(x)=x^3+a x+b) có nghiệm (1+sqrt3) (a, b là các số hữu tỉ). Chứng minh P(x) chia hết cho đa thức (x^2-2 x-2)

Bài III (2,0 điểm) Với các số thực không âm a, b, c thỏa mãn (a^2+b^2+c^2=1), tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức (Q=sqrta+b+sqrtb+c+sqrtc+a).

Bài IV (6,0 điểm) Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác nhọn (ABC (A B . Đường tròn (I) tiếp xúc với BC, CA lần lượt tại D, E. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với BI, cắt AI tại J. Gọi P là hình chiếu vuông góc của J trên BC.

1) Chứng minh BD = CP.

2) Gọi N là giao điểm củaa hai đường thẳng AJ và BC. Chứng minh (dfrac1A I+dfrac1A J=dfrac2A N).

3) Gọi Q là giao điểm của hai đường thằng JP và DE. Gọi K là trung điểm của PQ. Chứng minh BK vuông góc với AP.

Bài V (2,0 điềm)

1) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn (3^x+2^y=1+2^z).

2) Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 1. Năm điểm phân biệt được đặt tùy ý vào hình chữ nhật sao cho không có ba điểm nào thằng hàng (mỗi điểm trong năm điểm đó có thể được đặt trên cạnh hoặc đặt nằm trong hình chữ nhật).

a) Chứng minh mọi tam giác tạo bởi ba trong năm điểm đã cho đều có diện tích không vượt quá (dfrac12)

b) Với mỗi cách đặt năm điểm vào hình chữ nhật như trên, gọi N là số tam giác có ba đỉnh là ba điểm trong năm điểm đó và có diện tích không vượt quá (dfrac14). Tìm giá trị nhỏ nhất của N.

Đáp án đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020 – 2021

Bài I

1. Điều kiện xác định: (x geq-3). Phương trình ban đầu tương đương với

((x-1)^2+(sqrtx+3-2)^2=0 Longleftrightarrow x-1=sqrtx+3-2=0 Longleftrightarrow x=1)

Vậy S= 1

2. Quy đồng mẫu số biểu thức K thì ta được

(K=frac{a^2(c-b)+b^2(a-c)+c^2(b-a)}(a-b)(b-c)(c-a))

Phân tích thành nhân tử ở tử số của K

Tỷ số

 (K =a^2(c-a+a-b)+b^2(a-c)+c^2(b-a) \ =(c-a)left(a^2-b^2right)+(a-b)left(a^2-c^2right) \ =(c-a)(a-b)(a+b)+(a-b)(a-c)(a+c) \ =(a-b)(c-a)(a+b-a-c) \ =(a-b)(b-c)(c-a))

Do vây, K=1 (in mathbbZ).

Bài II

1. Đặt a+b+c=3k (với (k in mathbbZ) ). Khi đó ta có (c=3 k-(a+b))

Vì vậy
(a b-b c-c a =a b-c(a+b) \ =a b-3 k(a+b)+(a+b)^2 \ =a^2+b^2+3 a b-3 k(a+b) .)

Từ giả thiết ta suy ra (a^2+b^2) chia hết cho 3 . Sử dụng kết quả quen thuộc ta suy ra a, b đều chia hết cho 3 , điều này cũng kéo theo c chia hết cho 3 .

Như vậy, ab – bc – ca chia hết cho 9

2. Ta có (P(1+sqrt3)=0) nên ((1+sqrt3)^3+a(1 sqrt3)+b=0) hay

((a+b+10)+(a+6) sqrt3)

=0

Vì a, b là các số hữu tỉ nên a + b + 10, a + 6 cũng là các số hữu tỉ nên theo kết quả suy ra (a+b+10=a+6=0) . Khi đó (P(1-sqrt3)=(a+b+10)-(a+6) sqrt3= 0)

Điều này có nghĩa là P(x) có nghiệm là (1-sqrt3). Suy ra P(x) chia hết cho ((x-(1+sqrt3))(x-(1-sqrt3))=x^2-2 x-2)

Bài III

1. Vì ((a+b+c)^2 leq 3left(a^2+b^2+c^2right)=3) nên (a+b+c leq sqrt3). Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacovsky, ta có

(Q^2 leq 3(a+b+b+c+c+a)=6(a+b+c) leq sqrt108)

nên (Q leq sqrt[4]108). Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi (a=b=c=frac1{sqrt3}). Từ đó giá trị lớn nhất của Q là (sqrt[4]108).

2. Từ giả thiết suy ra (a, b, c leq 1) kéo theo (a geq a^2, b geq b^2, c geq c^2) . 

Ta có

(Q^2=2(a+b+c)+2 sqrt(a+b)(a+c)+2 sqrt(b+c)(b+a)+2 sqrt(c+a)(c+b))

và lưu ý là ((a+b)(a+c) geq a^2, ldots) nên (Q^2 geq 4(a+b+c) geq 4left(a^2+b^2+c^2right)=4) .

Suy ra (Q geq 2) 

Dấu bằng xảy ra chẳng hạn khi a=1, b=c=0. Vây giá trị nhỏ nhất của Q là 2 .

Bài IV

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020 câu 4
 

1. Từ giả thiết ta suy ra J là tâm của đường tròn (J) bàng tiếp đỉnh A của tam giác ABC và P là tiếp điểm của đường tròn (J) với cạnh BC . Đặt BC=a, CA= b, AB=c và (p=fraca+b+c2) . Từ kết quả quen thuộc thì ta có

(BD = CP = p-b = fracA B+B C-C A2)

2. 2. Ta có BI, BJ tương ứng là phân giác trong và phân giác ngoài của (widehatA B C). Sử dụng tính chất phân giác cho tam giác ABN thì ta được

(fracA NA I=fracB A+B NB A) và  (fracA NA J=fracB A-B NB A)

Do đó, (fracA NA I+fracA NA J=2) Từ đó suy ra (frac1A I+frac1A J=frac2A N)

3. Dựng đường kính DX của đường tròn (I). Ta có kết quả quen thuộc rằng A, X, P thẳng hàng. Chú ý rằng ta có (C I perp D E) 

Do ( widehatD I C=widehatP D Qleft(=90^circ-widehatI C Bright) ) nên (triangle I D C sim triangle D P Q(g.g) .) 

Từ đó suy ra (fracD PP Q=fracI DC D=fracI DB P) . 

Để ý rằng DX = 2 ID và PQ = 2PK, nên ta được

(fracD PP K=frac2 D PP Q=frac2 I DB P=fracD XB P)

Điều này kéo theo (triangle D P X sim triangle P K B(mathrmc.g.c))

Do dó, (widehatA P B=widehatX P D=widehatB K P= 90^circ-widehatP B K)

hay (widehatA P B+widehatP B K=90^circ) .

Vì vậy, (B K perp A P)

Bài V

1. Ta có (1+2^z=3^x+2^y>2^y) nên (z>y). Ngoài ra vì (2^y-2^z equiv 1(bmod 3)) nên z chẵn, còn y lẻ. 

Xét các khả năng

(a) Nếu y=1 thì (3^x=2^z-1=left(2^k-1right)left(2^k+1right)) với (k=fracz2) . 

(left(2^k+1right)-left(2^k-1right)=2) không chia hết cho 3 nên (2^k-1=1) kéo theo k=1. 

Từ đó tìm được z=2, x=1.

Suy ra (x, y, z)=(1 ; 1 ; 2) là một nghiệm của phương trình đã cho.

Đáp án đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020 ảnh 1
Đáp án đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020 ảnh 2
Đáp án đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020 ảnh 3
Đáp án đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020 ảnh 4
 

“Lời giải đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 môn Toán, thành phố Hà Nội năm học 2020-2021, được thực hiện bởi các thành viên của Tổ Kiến (Câu lạc bộ Toán A1).”

-/-

Trên đây là đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội năm 2020 – 2021 do Đọc tài liệu tổng hợp, mong rằng với nội dung này sẽ giúp các em ôn tập kiến thức thi cuối kì 1 tốt hơn. Đừng quên còn trọn bộ đề thi thử vào 10 môn Toán qua các năm đang đợi các em giải đáp.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222
Lượt xem: 72227222

2. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

3. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

4. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

5. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

6. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

7. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

8. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

9. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

10. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

11. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

12. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

13. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

14. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

15. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

16. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

17. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

18. Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7222

Câu hỏi về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội

Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
cách Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
hướng dẫn Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội
Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 9 Thành Phố Hà Nội miễn phí

Scores: 4.7 (92 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Dưới Thời Bắc Thuộc Đứng Đầu Mỗi Châu Là Thời Bắc thuộc, đứng đầu các châu là ai?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn