Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3 Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

Download.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bộ tài liệu tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3. Thông qua việc rèn luyện và làm quen với các đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 3 ôn luyện được rất nhiều mẫu câu và từ vựng khác nhau. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tải về để xem trọn bộ nội dung của tài liệu.

Bài tập ôn hè Tiếng Anh lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 (có đáp án)

Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 3

Đề thi số 1

I. Chọn câu trả lời đúng nhất: (30 câu)

1. This ……………a house.

A. are B. is C. you D. her

2. I ….. Andy

A. are B. am C. is D. you

3. You …….. Long

A. is B. be C. are D. am

4. This ……………..a desk.

A. is B. are C. you D. he

5. She………………….Mary.

A. am B. is C. are D. he

6. This is …………….ruler.

A. a B. an C. and D. end

7. Hello, …………….Sean.

A. you B. am C. I’m D. I

8. What’s ………name ?

A. she B. he C. you D. her

9. This isn’t ………………..bag.

A. he’s B. his C. me’s D. you’s

10.Good mo… ning, Peter.

A. w B. t C. r D. q

11. Loo…….. at the dog.

A. t B. k C. b C. c

12. Sing a s………ng.

A. o B. w C. u D. q

13.W.. ..o is she? She is Mary.

A. t B. h C. w D. q.

14.This is m.. ..school.

A. e B. w C. y D.a

15. How ….re you ?

A. e B. s C. a D.o

16.Ope.. …the book, please.

A.t B. h C. n D.r

17.Hi…..name is Peter.

A. w B. S C. a D.t

18.Nice to meet …………………..

A. I B. me C. he D. you

19. My ….. is Jenny.

A. your B. name C. game D. name’s

20.Do you like………………?

A. look B. books C. ten D. sing

21. Stand ……, please.

A. down B. up C. in D. on

22. Sit ……., please.

A. down B. up C. in D. on

23. Alice ……. a cat.

A. you B. he C. she D. has

24. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary: – …….., Bob.

A. Nice to meet you B. See you later C. Goodbye D. Good night

25. Goodbye ……..

A. Nice to meet you. B. See you later C. Good morning D. Good evening

Tài liệu vẫn còn, mời bạn tải về để xem tiếp

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện

Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
cách Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
hướng dẫn Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện
Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 3 Cấp Huyện miễn phí

Scores: 5 (86 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn