Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán 40 đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán 40 đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 6

TOP 40 đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Với 40 đề khảo sát đầu năm môn Toán 6, cũng giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề kiểm tra đầu năm cho học sinh của mình, để đánh giá năng lực của các em, dễ dàng đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Vậy mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí 40 đề khảo sát môn Toán 6:

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – Đề 1

TRƯỜNG ……………….

Họ và tên:………………

Lớp: ………

ĐỀ KIỂM TRA ………..

MÔN: TOÁN – LỚP 6

NĂM HỌC: 20… – 20…

(Thời gian: 40 phút không kể chép đề)

Bài 1 : Tính: (2 điểm)

a) frac12+frac13+frac14

b) (27,09 + 258,91) x 25,4

Bài 2: Tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

Bài 3: (3 điểm)

Một người thợ làm trong 2 ngày mỗi ngày làm 8 giờ thì làm được 112 sản phẩm. Hỏi người thợ đó làm trong 3 ngày mỗi ngày làm 9 giờ thì được bao nhiêu sản phẩm cùng loại?

Bài 4: (3 điểm)

Cho tam giác ABC có diện tích là 150 m2. Nếu kéo dài đáy BC (về phía B) 5 m thì diện tích tăng thêm là 35 m2. Tính đáy BC của tam giác.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Bài 1: (2 điểm) Mỗi tính đúng cho (1 điểm)

a) frac12+frac13+frac14=frac1224+frac824+frac624=frac12+8+624= frac2624=frac1312

b) (27,09 + 258,91) x 25,4

= 286 25,4 x 25,4

= 7264,4

Bài 2: Tìm y: (2 điểm)

52 x (y : 78) = 3380

(y : 78) = 3380 : 52 (1điểm)

(y : 78) = 65 (0,5 điểm)

y = 65 x 78

y = 5070 (0,5 điểm)

Bài 3: (3 điểm)

Mỗi giờ người thợ đó làm được số sản phẩm là:

112 : (8 x 2) = 7 (sản phẩm). (1 điểm)

Trong ba ngày người thợ đó làm tất cả số giờ là:

9 x 3 = 27 (giờ). (0,5 điểm)

Trong ba ngày người thợ đó được tất cả số sản phẩm là:

7 x 27 = 189 (sản phẩm). (1 điểm)

Đáp số: 189 sản phẩm . (0,5 điểm)

Bài 4: (3 điểm)

– Vẽ được hình cho (0,5 điểm)

– Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC của tam giác là:

Đề khảo sát môn Toán

30 x 2 : 5 = 12 (cm) (1 điểm)

– Vì AH là chiều cao chung của hai tam giác ABC và ADB .

Nên đáy BC của tam giác là :

150x 2 : 12 = 25 (cm) (1 điểm)

Đáp số: 30 (cm) (0,5 điểm)

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – Đề 2

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên Đề khảo sát môn ToánĐề khảo sát môn Toán. Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng frac19 số bi xanh bằng frac18 số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Câu 5: (3 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA

Câu 1: (1 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm

a) Phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10 là: frac91

b) Phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000 là: frac02000

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

55 – y = 76 – 33

55 – y = 43

y = 55 – 43

y = 12

Câu 3: (2 điểm)

Tổng của hai số là: 428 x 2 = 856

Ta có: Đề khảo sát môn Toán+ Đề khảo sát môn Toán = 856

Đề khảo sát môn Toán+ 700 + Đề khảo sát môn Toán = 856

Đề khảo sát môn Toánx 2 = 856 – 700

Đề khảo sát môn Toánx 2 = 156

Đề khảo sát môn Toán = 156 : 2

Đề khảo sát môn Toán = 78

Vậy hai số đó là: 78 và 778.

(HS có thể giải bằng cách khác: Tổng – Hiệu;…)

Câu 4: (3 điểm)

Đề khảo sát môn Toán

Tổng số phần bằng nhau là: 9 + 8 = 17 (phần)

Giá trị 1 phần: 170 : 17 = 10 (viên)

Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)

Số bi đỏ là: 10 x 8 = 80 (viên)

ĐS: 90 viên bi xanh; 80 viên bi đỏ.

Câu 5: (3 điểm)

Tổng của chiều dài và chiều rộng mảnh vườn là: 92 : 2 = 46 (m)

Hiệu số giữa chiều dài và chiều rộng là: 5 + 5 = 10 (m)

Chiều rộng của mảnh vườn là: (46 – 10 ) : 2 = 18 (m)

Chiều dài của mảnh vườn là: (46 + 10 ) : 2 = 28 (m)

Diện tích của mảnh vườn là: 18 x 28 = 504 (m2)

ĐS: 504 m2

……………………….

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555
Lượt xem: 85558555

2. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

3. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

4. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

5. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

6. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

7. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

8. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

9. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

10. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

11. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

12. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

13. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

14. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

15. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

16. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

17. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

18. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8555

Câu hỏi về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán

Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
cách Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
hướng dẫn Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Cuối Năm Lớp 6 Môn Toán miễn phí

Scores: 4.8 (72 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn