Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 năm 2020 – 2023 10 đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 năm 2020 – 2021 10 đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2 năm 2020 – 2021 gồm 10 đề thi, có cả đề nâng cao, giúp các em học sinh ôn luyện các dạng Toán, chuẩn bị thật tốt cho bài thi khảo sát chất lượng đầu năm.

Đây là tài liệu hữu ích giúp thầy cô tham khảo để ra đề cho các em học sinh của mình. Mời thầy cô cùng các em học sinh lớp 2 tải về ôn luyện thật tốt cho kỳ thi kiểm tra chất lượng đầu năm.

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Đề 1

Đề thi môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị là số:

A. 67 B. 76 C. 60 D. 70

Câu 2: Số 42 được đọc là:

A. Bốn và hai B. Bốn chục và hai đơn vị
C. Bốn mươi hai D. Bốn mươi chục hai đơn vị

Câu 3: Kết quả của phép tính 16 + 20 bằng:

A. 26 B. 56 C. 46 D. 36

Câu 4: Kết quả của phép tính 3cm + 7cm bằng:

A. 9cm B. 6cm C. 10cm D. 10

Câu 5: Số lớn nhất trong các số 93, 74, 17, 84 là số:

A. 93 B. 74 C. 17 D. 84

II. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

48 + 10 22 + 34 98 – 17 50 – 20

Bài 2 (2 điểm): Bạn Hà có 10 cái kẹo. Mẹ cho thêm Hà 15 cái kẹo. Hỏi bạn Hà có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 3 (1 điểm): Chỉ ra các điểm nằm bên trong hình tròn và các điểm nằm bên ngoài hình tròn trong hình vẽ dưới đây?

Bài 3

Đáp án đề thi môn Toán lớp 2 – Đề 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C D C A

II. Phần tự luận

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

48 + 10 = 58 22 + 34 = 56 98 – 17 = 81 50 – 20 = 30

Bài 2:

Bạn Hà có số kẹo là:

10 + 15 = 25 (cái kẹo)

Đáp số: 25 cái kẹo

Bài 3:

Các điểm nằm bên ngoài hình tròn là: điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm E

Các điểm nằm bên trong hình tròn là: điểm F, điểm H, điểm G, điểm I

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Đề 2

Đề thi môn Toán lớp 2 – Đề 2

Bài 1 (1 điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự tăng dần:

14, 15, 16, …, …., ….., 20, 21, …., …., …., 25

Bài 2 (4 điểm): Đặt rồi tính:

15 + 24 32 + 16 88 – 15 90 – 40

Bài 3 (2 điểm): Sắp xếp các số 76, 24, 39, 82, 54:

a, Theo thứ tự giảm dần

b, Theo thứ tự tăng dần

Bài 4 (2 điểm): Lớp 1 A có 27 bạn học sinh nam và 22 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 5 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao hình tam giác?

Bài 5

Đáp án đề thi môn Toán lớp 2 – Đề 2

Bài 1: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

15 + 24 = 39 32 + 16 = 48 88 – 15 = 73 90 – 40 = 50

Bài 3:

a, 82, 76, 54, 39, 24

b, 24, 39, 54, 76, 82

Bài 4:

Lớp 1A có tất cả số học sinh là:

27 + 22 = 49 (học sinh)

Đáp số: 49 học sinh

Bài 5: Hình vẽ có 3 hình tam giác

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán – Đề 3

Đề thi môn Toán lớp 2 – Đề 3

Bài 1 (4 điểm):

a, Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

74, 75, 76, 77, …., …., ….., ….., ……, …., 84

15, 14, 13, …., …., ….., ….., 8, 7, …., …., 4, 3

10, 20, 30, …., …, ….., 70, …., 90

…., 34, 35, …., 37, …., …., 40, 41,…., 43

b, Viết các số:

Mười bảy:……..

Bốn mươi sáu:……

Hai mươi hai:……

Một trăm:……

c, Đọc các số: 84, 47, 58, 62

Bài 2 (2 điểm): Tính:

a, 15cm + 20cm = ….. b, 40 + 30 = …..
c, 27cm – 12cm = …. d, 98 – 27 = …..

Bài 3 (2 điểm): Một sợi dây dài 87cm. Bạn Minh cắt đi 32cm. Hỏi sợi dây còn lại bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài 4 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

24 + 10 …. 34 87 – 24 …. 89 – 26
13 + 24 …. 11 + 25 24 + 25 …. 89 – 42

Đáp án đề thi môn Toán lớp 2 – Đề 3

Bài 1:

a, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 42, 43

b,

Mười bảy: 17 Bốn mươi sáu: 46
Hai mươi hai: 22 Một trăm: 100

c,

84: Tám mươi tư 47: Bốn mươi bảy
58: Năm mươi tám 62: Sáu mươi hai

Bài 2:

a, 15cm + 20cm = 35cm b, 40 + 30 = 70
c, 27cm – 12cm = 15cm d, 98 – 27 = 71

Bài 3:

Sợi dây còn lại dài số xăng-ti-mét là:

87 – 32 = 55 (cm)

Đáp số: 55cm

Bài 4:

24 + 10 = 34 87 – 24 = 89 – 26
13 + 24 > 11 + 25 24 + 25 > 89 – 42

——

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp.

Để hỗ trợ công tác giảng dạy, các thầy cô giáo có thể tham khảo thêm các tài liệu học tập trên Download.vn như: giáo án điện tử, đề thi học kỳ các môn học từ lớp 1 đến lớp 5.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555
Lượt xem: 35553555

2. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

3. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

4. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

5. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

6. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

7. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

8. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

9. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

10. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

11. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

12. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

13. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

14. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

15. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

16. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

17. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

18. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3555

Câu hỏi về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2

Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
cách Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
hướng dẫn Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 2 miễn phí

Scores: 4 (191 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn