Top 18+ đề thi khảo sát lớp 6 năm 2023-2023 môn toán (có đáp án)

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán hữu ích với bạn.

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm 2022 – 2023 môn Toán lớp 6 mang tới 5 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Với 5 đề khảo sát đầu năm môn Toán 6, cũng giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề kiểm tra đầu năm cho học sinh của mình, để đánh giá năng lực của các em, dễ dàng đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 1

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 45 : 1,5

b) 868,37 – 245,06

c) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58

Bài 2: Tìm x biết:

a) frac12+ x = frac45

b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

Bài 3: Lớp 5A có 30 học sinh, số học sinh nam bằng frac23số học sinh nữ. Tính số học sinh nam, học sinh nữ?

Bài 4: Cho hình tam giác ABC có đáy BC = 12 cm, chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC bằng frac23 độ dài đáy.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Trên AC lấy điểm M sao cho AM = frac35MC, tính diện tích tam giác ABM.

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 2

TRƯỜNG THCS…………. ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN

Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (1 điểm)

a) Viết phân số lớn nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 10.

b) Viết phân số nhỏ nhất có tổng của tử số và mẫu số bằng 2000.

Câu 2: (1 điểm)

Tìm y: 55 – y + 33 = 76

Câu 3: (2 điểm)

Cho 2 số tự nhiên và . Biết trung bình cộng của chúng là 428. Tìm mỗi số.

Câu 4: (3 điểm)

Bạn An có 170 viên bi gồm hai loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn An nhận thấy rằng số bi xanh bằng số bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi xanh, bao nhiêu viên bi đỏ?

Câu 5: (3 điểm)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích ban đầu của mảnh vườn.

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 – Đề 3

TRƯỜNG THCS…………. ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU VÀO LỚP 6
NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN TOÁN

Thời gian: 45 phút
(không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a) 245,58 + 7,492

b) 12,75 x 38

c) 2,49 – 0,8745

d) 20,88 : 3,6

Câu 2: (2 điểm) Tìm x biết:

left(x-15right)times7-270div45=196

Câu 3: (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h. Cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 30 km/h. Sau 4 giờ 30 phút thì hai xe gặp nhau.

a) Tính quãng đường AB.

b) Chỗ gặp nhau của hai xe cách B bao nhiêu km?

Câu 4: (2.5 điểm) Chu vi thửa đất hình chữ nhật là 400 m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng cây ăn quả hết diện tích thửa đất đó. Hỏi diện tích thửa đất còn lại là bao nhiêu?

Câu 5: (0,75 điểm) Tính tổng sau: A = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + . . . + 2017 + 2019

Câu 6: (0,75 điểm) Tìm 4 số tự nhiên liên tiếp có tích là 3024.

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Đáp án đề khảo sát Toán lớp 6 – Đề 1

Bài Phần bài làm Điểm
1(2,5 điểm) a) 30

b) 623,31

c)11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 = (11,3 + 8,7) + (6,9 + 13,1)

= 20 + 20

= 40

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58 = 17,58 x (43 + 57)

= 17,58 x 100

= 1758

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

2 (2 điểm) a)

beginarrayl frac12+x=frac45 \ x=frac45-frac12 \ x=frac310 endarray

b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

(x + 73) : 5 = 50

x + 73 = 250

x = 177

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

3 (2,5 điểm) Nếu coi số học sinh nam là 2 phần bằng nhau thì số học sinh nữ là 3 phần như thế. (có thể thay bằng vẽ sơ đồ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số học sinh nam là:

(30 : 5) x 2 = 12 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

30 – 12 = 18 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh nam, 18 học sinh nữ.

1 đ

0,75 đ

0,5 đ

0,25 đ

4 (3 điểm) a) Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC là:

12 x frac23= 8 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

12 x 8 : 2 = 48 (cm2)

b) Vì AM = frac35MC nên AM = frac38AC.

Xét 2 tam giác ABM và ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh B
xuống đáy và có đáy AM = frac38AC nên diện tích tam giác ABM bằng frac38diện tích tam giác ABC và bằng: 48 x frac38 = 18 (cm2).

Đáp số: a) 48 cm2.

b) 18 cm2.

0,75 đ

0,75 đ

0,5 đ

0,75 đ

0,25 đ

……………….

Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tại file dưới đây!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 6 Môn Toán

đề thi khảo sát lớp 6 năm 2022-2023
đề thi khảo sát lớp 5 lên lớp 6 năm 2022-2023
de thi khảo sát lớp 6 môn toán 2022
de thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn văn có đáp án
de thi khảo sát lớp 6 môn toán có đáp an
đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn văn
đề thi khảo sát lớp 6 môn toán 2022
đề thi khảo sát đầu năm lớp 6 năm 2022
đề thi khảo sát tiếng anh lớp 6 năm 2022-2023
de thi khảo sát lớp 6 năm 2022
đề kiểm tra đầu vào lớp 6
đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn toán năm 2022-2023
khảo sát đầu năm toán 6

Scores: 5 (100 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn