Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2023 – 2023 2 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán (Có đáp án)

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023 2 Đề kiểm tra chất lượng đầu vào lớp 8 môn Toán (Có đáp án)

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 8 năm 2022 – 2023 gồm 2 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo. 

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 8 nhằm khảo sát chất lượng đầu năm để phân loại học sinh. Thông qua bài khảo sát chất lượng đầu năm, học sinh sẽ xác định rõ năng lực và thái độ học tập của bản thân, qua đó nắm bắt được chính xác tình hình học hiện tại để xác định mục tiêu phù hợp cho năm học mới. Vậy sau đây là 2 đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 8 năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán 8 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD & ĐT ………………

Trường THCS ……………………

ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

Môn: Toán – Lớp: 8

Năm học 2022– 2023

Thời gian: 60 phút (không kể phát đề)

Câu 1: Nếu x+|x|=0 thì

A. x<0

B. x>0

C. x geq 0

D. x leq 0

Câu 2: Tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 9cm ; AC= 12cm. Độ dài cạnh BC là:

A. 12 cm

B. 15 cm

C. 14 cm

D. 13 cm

Câu 3: Bậc của đa thức mathrmx^9-frac13 mathrmx^2 mathrmy^4+9 mathrmy^5-mathrmx^9-8 mathrmx^4 mathrmy^3+2018 là:

A. 7

B. 8

C. 9

D. 2018

Câu 4:

Tam giác ABC có AB=1cm, AC=4cm, BC=a(cm) (. Khi đó ta có (a in N).

A. mathrma=2

B. a=3

C. mathrma=4

D. a=5

B. TƯ LUẬN: (8.0 điểm).

Câu 1: (1.5 điểm). Tính bằng cách hợp lý

a) frac2141+frac-201713+frac5473+frac2041+frac1973

b) frac931 cdot frac1243+frac931: frac438+frac931 cdot frac2343

Câu 2 (2,0 điểm). Tìm x biết :

a) frac23 cdot x-sqrt{frac49}=frac12

b) |mathrmx-0,25|-frac56=1 frac23

Câu 3: (1.5 điểm). Cho hai đa thức P(x)=3 x^3-x-5 x^4-2 x^2+5 ; quad Q(x)=5 x^4-3 x^3+3 x^2+x-2

a) Sắp xếp các hạng tử của đa thức Px theo lũy thừa giảm của biến

b) Tính mathrmP(mathrmx)-mathrmQ(mathrmx)

Câu 4: (2.0 điểm). Cho tam giác mathrmABCwidehatB>widehatC. Vẽ tia mathrmBx song song với cạnh mathrmAC ( mathrmBxmathrmAC nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ mathrmAB chứa điểm C. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho mathrmAD=mathrmAB.

a) Chứng minh rằng tia BD là phân giác của widehatA B x

b) Đường trung trực của canh BC cắt cạnh AC tại E. Chứng minh rằng tia BC là phân giác của widehatE B x

c) Chứng minh rằng widehatA B E=widehatA B C-widehatA C B

Câu 5: (0.5 điểm). Cho 4 số dương mathrma, mathrmb, mathrmc, mathrmd biết rằng b=fraca+c2 và c=frac2 b db+d. Chứng minh rằng 4 số này lập thành một tỉ lệ thức

……………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 8

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán

Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
cách Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
hướng dẫn Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 8 Môn Toán miễn phí

Scores: 4.9 (139 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn