Top 18+ đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán 2023-2023 môn toán có đáp án

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán hữu ích với bạn.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 năm 2022 – 2023 gồm 3 đề có ma trận đề thi kèm theo hướng dẫn giải giúp các em dễ dàng so sánh kết quả với bài làm của mình.

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 thường được diễn ra sau khi học được 3 hoặc 4 tuần. Thông qua bài khảo sát chất lượng đầu năm, học sinh sẽ xác định rõ năng lực và thái độ học tập của bản thân, qua đó nắm bắt được chính xác tình hình học hiện tại để xác định mục tiêu phù hợp cho năm học mới. Vậy sau đây là 3 đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán 2022-2023 – Đề 1

Ma trận đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9

Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chủ đề 1: Phương trình bậc nhất 1 ẩn Nhận biết được phương trình bậc nhất 1 ẩn Hiểu nghiệm và tập nghiệm, điều kiện xác định của phương trình,

Giải được các phương trình dạng ax+b=0.

Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình.  
Số câu hỏi 1C1 1C2 1C9a 1C10 4
Số điểm 0,25 0,25 1 1,5 3
Tỉ lệ % 2,5 2,5 10 15 30
Chủ đề 2: Bất phương trình bậc hai một ẩn Nhận biết được bất đẳng thức, bất phương trình bậc nhất 1 ẩn, tập nghiệm và biểu diễn tập nghiệm trên trục số Hiểu nghiệm của bất phương trình.

Hiểu được ý nghĩa và viết đúng các dấu <, >, ≤, ≥ khi so sánh 2 số

Giải được bất phương trình bậc nhất 1 ẩn và biết biểu diễn tập nghiệm của bpt trên trục số  
Số câu hỏi 2C4,5 1C3 1C9b 5
Số điểm 0,5 0,25 2 2,75
Số điểm 5% 2,50% 20% 27,5
Chủ đề 3: Định lí Talet trong tam giác, Tam giác đồng dạng Nhận ra được định lí talet

Nhận biết hai tam giác đồng dạng tương ứng các tỉ số đồng dạng của chúng

Hiểu được mối quan hệ liên quan đến tỉ số đồng dạng, tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của tam giác đồng dạng

Tính chất đường phân giác, góc tương ứng, tỷ số đồng dạng trong bài toán

Vận dụng được định lí talet và tính chất đường phân giác, các trường hợp đồng dạng để giải toán  
Số câu hỏi 2C67 1C11ac 1C8 2C11b 6
Số điểm 0,5 2,5 0,25 1 4,25
Tỉ lệ % 5 25 2,50% 10 42.5%
Tổng số câu 5 4 5 20
Tổng số điểm 1.25 4 4,75 10
Tỉ lệ % 12,50% 40% 47,50% 100%

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9 môn Toán

PHÒNG GD&ĐT …………..

TRƯỜNG THCS ……….

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN: TOÁN – KHỐI 9

Năm học: 2021 – 2022

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Chọn câu trả lời em cho là đúng nhất:

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn?

A. 0 mathrmx+2=0

B. frac12 x+1=0

C. x+y=0

D. 2 x+1=0

Câu 2: Điều kiên xác đinh của phương trình frac{mathrmx}{mathrmx-3}-frac{mathrmx-1}{mathrmx}=1 là:

A. x neq 0

B. mathrmx neq 3

C. x neq 0 và x neq 3

D.mathrmx neq 0 và mathrmx neq-3

Câu 3: Nghiêm của bất phương trình 4-2x <6 là:

A. x>-5

B. x<-5

C. mathrmx<-1

D. x>-1

Câu 4: Hình sau biểu diễn tập nghiêm của bất phương trình nào?

holder

A. mathrmx leq 2;

B. mathrmx>2;

beginarraylltext C. x geq 2 & text D. mathrmx<2endarray

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn

A. x+y>2

B. 0 . x-1 geq 0

C. 2 x-5>1

D. (x-1)^2 leq 2 x

Câu 6: Nếu tam giác ABC có MN // BC (M in A B, N in A C) theo đinh lý Talet ta có:

A. fracA MM B=fracA NN C

B. fracA MA B=fracA NN C

C. fracA MM B=fracA NA C

D. fracA BM B=fracA NN C

Câu 7: Nếu triangle M N'P'o triangle D E F thì ta có tỉ lê thức nào đúng nhất nào:

A. fracmathrm{M^prime mathrmN^prime}mathrm{DE}=fracmathrm{M^prime mathrmP^prime}mathrm{DF}

B. fracmathrm{M^prime mathrmN^prime}mathrm{DE}=frac{mathrmN^prime mathrmP^prime}mathrm{EF}

C. frac{mathrmN^prime mathrmP^prime}mathrm{DE}=fracmathrm{EF}mathrm{M^prime mathrmN^prime} .

D. fracmathrm{M^prime mathrmN^prime}mathrm{DE}=frac{mathrmN^prime mathrmP^prime}mathrm{EF}=fracmathrm{M^prime mathrmP^prime}mathrm{DF}

Câu 8:Dựa vào hình vẽ trên cho biết, x = ?

holder

A. 9cm. B. 6cm. C. 1cm. D. 3cm.

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 9: (3 điểm):

a) Giải phương trình: 3 mathrmx-2=0

b) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập hợp nghiệm trên trục số:
frac2 x-32>frac8 x-116

………………….

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán 9 – Đề 2

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Toán 9

Bài 1 (2 điểm): Giải các phương trình sau:

a, 4x - 7 = 0 b, left| 3x + 4 right| = 2x + 7
c, left| 5x + 3 right| = 10 d, frac{2x + 5}{4x + 6} = frac{7x - 8}{2x + 3}

Bài 2 (2 điểm): Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a, 12x + 3 > 15

b, frac{3x - 2}4 le frac{4x + 7}6

Bài 3 (2 điểm): Cho biểu thức: A = left( frac{{x + 1}{{x^3 - 1}} - frac1{x - 1}} right).left( frac{{x + 2}{x - 1} - frac1x} right)

a, Rút gọn biểu thức

b, Tính giá trị của biểu thức A tại x = 2

Bài 4 (1 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một đội công nhân được phân công trồng 480 cây xanh, mỗi công nhận trồng số cây bằng nhau. Trên thực tế, có 8 công nhân được điều đi làm công việc khác nên mỗi công nhân phải trồng thêm 3 cây nữa mới xong. Tính số công nhân ban đầu của đội đó.

Bài 5 (3 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A. M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Đường thẳng MN cắt đường thẳng song song với BC kẻ từ A tại D.

a, Chứng minh tứ giác ABMD là hình bình hành

b, So sánh MD với AC

c, Tứ giác ADCM là hình gì? Vì sao?

Đáp án đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9

Bài 1:

a, S = left{frac{74} right}

b, S = left{frac{{ - 11}5;3} right}

c, S = left{frac{{ - 13}5;frac75} right}

d, S = left{frac{{21}{12}} right}

Bài 2:

a, x > 1

holder

b, x le 20

holder

Bài 3:

a, Điều kiện: x ne 0;x ne 1

A = left( frac{{x + 1}{{x^3 - 1}} - frac1{x - 1}} right).left( frac{{x + 2}{x - 1} - frac1x} right)

= left[ frac{{x + 1}{left( {x - 1 right)left( {x^2 + x + 1} right)}} - frac1{x - 1}} right].left[ frac{{xleft( {x + 2 right)}}{xleft( {x - 1 right)}} - frac{left( {x - 1 right)}}{xleft( {x - 1 right)}}} right]

= frac{{x + 1 - left( {x^2 + x + 1} right)}}{left( {x - 1 right)left( {x^2 + x + 1} right)}}.frac{{x^2 + 2x - x + 1}}{xleft( {x - 1 right)}}

= frac{x + 1 - {x^2 - x - 1}}{left( {x - 1 right)left( {x^2 + x + 1} right)}}.frac{{x^2 + x + 1}}{xleft( {x - 1 right)}}

= frac{ - {x^2}}{left( {x - 1 right)left( {x^2 + x + 1} right)}}.frac{{x^2 + x + 1}}{xleft( {x - 1 right)}}

= frac{ - x}{{{left( {x - 1 right)}^2}}} = frac{ - x}{{x^2 - 2x + 1}}

b, Với x = 2 thì A = frac{ - 2}{{{left( { - 2 - 1 right)}^2}}} = frac{ - 2}{{3^2}} = frac{ - 2}9

Bài 4:

Gọi số công nhân ban đầu của đội là x (x là số tự nhiên, x > 8, người)

Số cây mà mỗi công nhân dự định trồng là: frac{480}x(cây)

Số công nhân thực tế được phân công trồng cây là x – 8 (người)

Số cây thực tế mà mỗi công nhân phải trồng là: frac{480}{x - 8}(cây)

Vì trên thực tế mỗi công nhân phải trồng thêm 3 cây nữa mới hoàn thành công việc nên ta có phương trình:

frac{480}{x - 8} - frac{480}x = 3

Giải phương trình suy ra được left[ beginarrayl x = - 32(L)\ x = 40(tm) endarray right.

Vậy số công nhân ban đầu của đội là 40 người

Bài 5:

holder

a, + Xét tam giác ABC có:

M là trung điểm của BC (gt)

N là trung điểm của AC (gt)

Suy ra MN là đường trung bình của tam giác ABC RightarrowMN // AB (t/c)

+ Xét tứ giác ABMD có:

MN // AB (cmt)

AD // BM (cmt)

Suy ra tứ giác ABMD là hình bình hành (dhnb)

b, + Có ABMD là hình bình hành (cmt)

Suy ra AB = MD (t/c) (1)

+ Tam giác ABC cân tại A (gt) RightarrowAB = AC (t/c) (2)

+ Từ (1) và (2) suy ra MD = AC

c, + Xét tam giác ABC có MN là đường trung bình (cmt) Rightarrow MN = frac12AB (t/c)

mà AB = MD (ABMD là hình bình hành)

Rightarrow MN = frac12MDhay N là trung điểm của MD

+ Tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của BC

Suy ra AM vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao của tam giác ABC

Rightarrow AM bot BC Rightarrow widehat AMC = 90^0

+ Xét tứ giác ADCM có:

N là trung điểm của MD

N là trung điểm của AC

Suy ra tứ giác ADCM là hình bình hành (dhnb)

Lại có widehat AMC = 90^0

Suy ra tứ giác ADCM là hình chữ nhật (dhnb)

………………

Tải file về để xe thêm nội dung chi tiết tài liệu

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666
Lượt xem: 96669666

2. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

3. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

4. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

5. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

6. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

7. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

8. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

9. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

10. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

11. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

12. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

13. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

14. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

15. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

16. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

17. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

18. Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9666

Câu hỏi về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Khảo Sát Chất Lượng Đầu Năm Lớp 9 Môn Toán

đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán 2022-2023
đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9
đề thi khảo sát lớp 9 môn toán 2022
đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán 2021-2022
de khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn toán
các dạng đề thi khảo sát đầu năm lớp 9
đề thi khảo sát đầu năm lớp 9
de thi khảo sát lớp 9 môn toán 2022
đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9
de thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán
đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn toán
một số đề thi khảo sát đầu năm lớp 9
đề khảo sát đầu năm lớp 9
đề khảo sát toán 9 đầu năm
đề khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán
các đề thi khảo sát lớp 9
đề kiểm tra khảo sát đầu năm lớp 9
de thi khảo sát đầu năm lớp 9
đề thi khảo sát toán 9 đầu năm
đề kiểm tra đầu năm lớp 9 môn toán
de khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9
đề thi khảo sát chất lượng đầu năm toán 9
đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 toán
đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9
kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9
đề kiểm tra chất lượng đầu năm toán 9
đề khảo sát toán 9
đề thi khảo sát lớp 9 môn toán 2022-2023
đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán
các đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9
đề thi kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9
đề thi khảo sát lớp 9 2022-2023
đề thi chất lượng đầu năm lớp 9
một số đề khảo sát đầu năm lớp 9
thi khảo sát lớp 9
khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9
những đề thi khảo sát đầu năm lớp 9
đề thi khảo sát lớp 9 năm 2022
đề thi chất lượng đầu năm lớp 9 môn toán
đề thi khảo sát lớp 9
đề thi khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán có đáp án
đề khảo sát đầu năm toán 9
khảo sát đầu năm lớp 9 môn toán
đề khảo sát chất lượng đầu năm toán 9

Scores: 4.9 (182 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn