Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2023 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 năm 2023 – 2023 8 đề kiểm tra đầu năm môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh lớp 5 (Có đáp án)

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 năm 2022 – 2023 8 đề kiểm tra đầu năm môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh lớp 5 (Có đáp án)

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 năm 2022 – 2023 gồm 8 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để có thêm kinh nghiệm xây dựng đề kiểm tra đầu năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình.

Với 8 đề khảo sát đầu năm môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh lớp 5, thầy cô sẽ đánh giá được năng lực của học sinh, đưa ra phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn tiếng Anh

I. Choose the best answer:

1. What time _________ she go to school? – She goes to school at 6.30.

a. did b. do c. does d. will

2. My class has __________ on Tuesday.

a. English b. March c. Monday d. May

3. What ________ are you in?

a. day b. class c. date d. birthday

4. _________ morning, I visited my grandparents.

a. Tomorrow b. Today c. In the d. Yesterday

5. I have dinner with my close friend ________ seven thirty.

a. about b. at c. in d. on

II. Read and choose the suitable words in the blanks:

Hi, my name is Mary. I’m ten years old. (1) __________ is Friday, it’s my birthday.

My birthday is (2) _______ the fifth of January. I will be celebrated (3) ________ 5p.m in my house. It is in Nguyen Du (4) __________, Hoan Kiem (5) ____________. I hope I will receive many birthday’s gifts from my family and my friends.

1. A. Tomorrow B. Today C. Last night D. Yesterday

2. A. at B. in C. on D. to

3. A. at B. in C. on D. to

4. A. Village B. School C. District D. Street

5. A. Village B. Road C. District D. Street

III. Reorder the words:

1. Sunday / were / family / I / beach / and / the / my / on / last

……………………………………………………………………….

2. Nam/ Science / does / ? / When / have /

……………………………………………………………………….

3. ninth / April / birthday / of / on / Her / the / is

……………………………………………………………………….

4. bed / fifteen / younger / at / to / brother / goes / My / nine

……………………………………………………………………….

5. playground / they/ in / boats / Are / paper / school / making / the ?

……………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

I. Choose the best answer:

1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – d; 5 – b;

II. Read and choose the suitable words in the blanks:

1 – B; 2 – C; 3 – A; 4 – D; 5 – C;

III. Reorder the words:

1. Sunday / were / family / I / beach / and / the / my / on / last

…………I and my family were on the beach last Sunday.……….

2. Nam/ Science / does / ? / When / have /

………When does Nam have Science?………….

3. ninth / April / birthday / of / on / Her / the / is

………Her birthday is on the ninth of April.…………….

4. bed / fifteen / younger / at / to / brother / goes / My / nine

……My younger brother goes to bed at nine fifteen.………….

5. playground / they/ in / boats / Are / paper / school / making / the ?

…………Are they making the paper boats in playground?………….

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Việt lớp 5

Đề thi môn Tiếng Việt lớp 5

I. Đọc thầm

GU-LI-VƠ Ở XỨ SỞ TÍ HON

Trong một lần đi biển, Gu-li-vơ tình cờ lạc vào xứ sở của người Li-li-pút tí hon.

Anh được vua nước Li-li-pút mời ở lại và trở thành một người khổng lồ giữa những người chỉ bé bằng ngón tay cái. Dưới đây là câu chuyện của anh.

Một buổi sáng, ngài tổng tư lệnh bất ngờ đến thăm tôi. Đứng trên lòng bàn tay tôi, ngài báo tin nước láng giềng Bli-phút hùng mạnh đang tập trung hải quân bên kia eo biển, chuẩn bị kéo sang. Nhà vua hạ lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch.

Thế là tôi đi ra bờ biển. Quan sát bằng ống nhòm, tôi thấy địch có độ năm mươi chiến hạm. Tôi bèn cho làm năm mươi móc sắt to, buộc vào dây cáp, rồi ra biển. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến sát hạm đội địch. Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. Tôi lấy dây cáp móc vào từng tàu chiến một rồi buộc tất cả đầu dây vào nhau, kéo về Li-li-pút.

Khỏi phải nói nhà vua mừng như thế nào. Ngài còn muốn nhân dịp này biến Bli-phút thành một tỉnh của nước ngài. Nhưng tôi cố thuyết phục ngài từ bỏ ý định ấy. Khoảng ba tuần sau, nước Bli-phút cử một đoàn đại biểu sang thương lượng và hai bên đã kí một hòa ước lâu dài.

Theo J.XUÝT

Đỗ Đức Hiểu dịch

II. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

1.Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì?

a. Li-li-pút

b. Gu-li-vơ

c. Không có tên

2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?

a. Li-li-pút

b. Bli-phút

c. Li-li-pút, Bli-li-phút

3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

a. Li-li-pút

b. Bli-phút

c. Cả hai nước

4. Vì sao khi trông thấy Gu-li-vơ, quân địch “phát khiếp”?

a. Vì thấy người lạ.

b. Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn.

c. Vì Gu-li-vơ mang theo nhiều móc sắt.

5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

a. Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hòa bình.

b. Vì Gu-li-vơ ngại đánh nhau với quân địch.

c. Vì Gu-li-vơ đang sống ở nước Li-li-pút.

6. Nghĩa của chữ hòa trong hòa ước giống nghĩa của chữ hòa nào dưới đây?

a. Hòa nhau

b. Hòa tan

c. Hòa bình

7. Câu Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là loại câu gì?

a. Câu kể

b. Câu hỏi

c. Câu khiến

8. Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ?

a. Tôi

b. Quân trên tàu

c. Trông thấy

III. Chính tả (Nghe – viết), thời gian 15 phút

KHU VƯỜN NHỎ

Ban công nhà bé Thu là một khu vườn nhỏ.

Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ ngoậy như những cái vòi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó cuốn chặt một cành. Những chiếc vòi cuốn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to.

Đáp án đề thi môn Tiếng Việt lớp 5

1. Chính tả (5 điểm)

– Giáo viên đọc cho học sinh nghe-viết bài trong khoảng thời gian 15 phút.

– Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng hình thức bài chính tả được 5 điểm.

– Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định,…) trừ 0,5 điểm.

+ Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn…: trừ 1 điểm toàn bài.

2. Đọc – hiểu (5 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
b c b b a c a b
0,5 điểm 0,5 điểm 0.5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 1 điểm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5

Đề thi môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 19200 giây = …. phút

A. 420 B. 300 C. 320 D. 350

Câu 2: Một xe ô tô chở được 20 bao gạo, mỗi bao cân nặng 36kg. Chiếc xe chở được số ki-lô-gam gạo là:

A. 72 B. 720 C. 7200 D. 702

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 6m27dm2 = …cm2

A. 67000 B. 60700 C. 6070 D. 607

Câu 4: Hình I là hình chữ nhật có chiều dài 4cm và chiều rộng 3cm. Hình II là hình vuông có cạnh bằng 3cm. Chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây:

A. Diện tích hình II lớn hon diện tích hình I

B. Diện tích hình I bằng chu vi hình II

C. Chu vi hình I nhỏ hơn chu vi hình II

D. Diện tích hình I và hình II bằng nhau

Câu 5: Trong các số 38947, 18423, 49178, 29482 số chia hết cho 9 là:

A. 38947 B. 49178 C. 18423 D. 29482

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

a, frac13 + frac8{15} b, frac92 - frac38
c, frac{15}{12} times frac{36}{40} d, frac45:frac6{15}

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + frac6{15} = frac43

b, X - frac34 = frac7{16}

c, X - frac35 = frac4{15}:frac83

Bài 3 (2 điểm): Một tiệm may ngày đầu tiên bán được 260m vải, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 12m vải. Ngày thứ ba bán được số mét vải bằng trung bình cộng của ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Tính số mét vải tiệm may đã bán được sau ba ngày.

Bài 4 (2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/7 chiều dài và chiều rộng kém chiều dài 360m.

a, Tính chu vi và diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b, Biết rằng cứ 1m2 thửa ruộng người ta thu hoạch được 7kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A A C A

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, frac26 + frac53 = 2 b, frac72 - frac14 = frac{13}4
c, frac72 - frac14 = frac{13}4 d, frac47:frac8{14} = 1

Bài 2:

a, 2 phút 18 giây < 140 giây b, 6m2 7cm2 > 6000cm2
c, 3 tấn 5kg = 3005kg d, 5 giờ 15 phút < 5 giờ 22 phút

Bài 3:

a, X + frac18 = frac15

X = frac15 - frac18

X = frac3{40}

b, frac7{12} - X = frac12

X = frac7{12} - frac12

X = frac1{12}

c, X - frac43 = frac57

X = frac57 + frac43

X = frac{43}{21}

Bài 4:

a, Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

100 x 4 : 5 = 80 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

100 x 80 = 8000 (m2)

b, Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

6 x 8000 = 48000 (kg)

Đổi 48000kg = 480 tạ

Đáp số: a, 8000m2 b, 480 tạ thóc

Mời các bạn tải về để xem trọn bộ tài liệu.

Quý thầy cô giáo có thể tham khảo thêm các bộ đề thi, đề kiểm tra chất lượng đầu năm học từ lớp 1 đến lớp 5 tại mục tài liệu học tập của Download.com.vn. Tất cả các tài liệu đều được biên soạn theo chương trình giáo dục của Bộ. Ngoài ra, thầy cô giáo có thể tham khảo giáo án điện tử các môn học để phục vụ cho công tác giảng dạy.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555
Lượt xem: 75557555

2. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

3. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

4. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

5. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

6. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

7. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

8. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

9. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

10. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

11. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

12. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

13. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

14. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

15. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

16. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

17. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

18. Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

Câu hỏi về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021

Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
cách Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
hướng dẫn Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021
Đề Thi Khảo Sát Lớp 5 Năm 2020 2021 miễn phí

Scores: 4.5 (73 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn