Top 18+ Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 Đề thi tham khảo môn giáo dục công dân THPT quốc gia mã đề 307 (có đáp án)

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 Đề thi tham khảo môn giáo dục công dân THPT quốc gia mã đề 307 (có đáp án)

ĐỀ THI MÔN CÔNG DÂN LỚP 12 THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – MÃ ĐỀ 307

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

 

 

Mã đề 307

Câu 81. Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo

A. hương ước của làng xã.                                              B. thỏa thuận của cộng đồng.

C. quy định của pháp luật.                                               D. tập tục của địa phương.

Câu 82. Những người phát triển sớm về trí tuệ được học trước tuổi, học vượt lớp là thể hiện nội dung quyền được

A. phán quyết.            B. bình chọn.              C. phủ định.              D. phát triển.

Câu 83. Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được tự do lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp là nội dung quyền bình đẳng trong

A, tìm kiếm việc làm.                                                        B. lĩnh vực kinh doanh.

C. đào tạo nhân lực.                                                           D. tuyển dụng lao động.

Câu 84. Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng

A. trình tự, thủ tục của pháp luật.                                B. khả năng của người quản lí.

C. nguyện vọng của nhà chức trách.                              D. tính chất, mức độ của vi phạm.

Câu 85. Công dân khi vi phạm pháp luật hình sự phải chấp hành hình phạt theo quyết định của

A, đại biểu nhân dân.                                                    B. Tòa án nhân dân.

C, Ủy ban nhân dân.                                                        D. Hội đồng nhân dân.

Câu 86. Công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội là thực hiện hình thức dân chủ

A. đại diện.                  B. chuyên chế.                   C. trực tiếp.                     D. gián tiếp.

Câu 87. Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân là mục đích của quyền

A. đề xuất.                                                                     B. kiến nghị.

C. tố cáo.                                                                       D. khiếu nại.

Câu 88. Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng

A. nhiều hình thức khác nhau.                                      B. tất cả giáo trình nâng cao.

C. những cách thức thống nhất.                                    D. các phương tiện hiện đại.

Câu 89. Doanh nghiệp không sử dụng lao động nữ vào công việc nặng nhọc, nguy hiểm là thực hiện nội dung quyền bình đẳng

A. trong quy trình đào tạo chuyên gia.                B. giữa mục tiêu và biện pháp kích cầu.

C. trong nội bộ người sử dụng lao động.            D. giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 90. Các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là thực hiện trách nhiệm

A. đạo đức.                   B. cộng đồng.                   C. pháp lí.                     D. gia tộc.

Câu 91. Quyền bầu cử của công dân không được thực hiện theo nguyên tắc

A. công khai                 B. bình đẳng.                    C. phổ thông.                D. trực tiếp.

Câu 92. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng

A. quyền lực nhà nước.                                          B. thể chế chính trị.

C. quy ước cộng đồng.                                           D. sức mạnh tập thể.

Câu 93. Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. lao động.                 B. kinh doanh.                    C. chính trị.                  D. kinh tế.

Câu 94. Công dân được tự do khám phá khoa học để tạo ra sản phẩm trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là thực hiện quyền

A. sáng tạo.

B. đại diện.

C. chỉ định.

D. phán quyết.

Câu 95. Nhà nước cho người nghèo vay vốn ưu đãi để kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. văn hóa.                                                                B. xã hội.

C. hành chính.                                                           D. công vụ.

Câu 96. Việc kiểm soát thự tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo

A. yêu cầu của bưu điện.                                           B. kiến nghị của người nhận.

C. quy định của pháp luật.                                         D. đề xuất của người gửi

Câu 97. Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào dưới đây?

A. Biểu quyết xây dựng hương ước làng xã.

B. Hoàn thiện Bộ luật Tố tụng Hình sự.

C. Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

D. Góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp.

Câu 98. Trường hợp nào dưới đây thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Áp đặt quan điểm của cá nhân.

B. Biểu quyết công khai trong hội nghị.

C. Bài xích mọi ý tưởng sáng tạo.

D. Đóng góp ý kiến trong cuộc họp.

Câu 99. Chồng không tạo điều kiện cho vợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn là vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong

A. lĩnh vực truyền thông.                                          B. quan hệ nhân thân.

C. phạm vi gia tộc.                                                    D. quy ước cộng đồng.

Câu 100. Nam thanh niên đủ điều kiện theo quy định của pháp luật mà trốn nghĩa vụ quân sự là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thực hiện quy chế.                                               B. Tuân thủ nội quy.

C. Thi hành pháp luật.                                               D. Sử dụng pháp luật.

Câu 101. Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong

A. xây dựng kế hoạch dân vận.                                  B. thói quen văn hóa làng xã.

C. thực tiễn đời sống xã hội.                                       D. giới hạn phạm vi gia tộc.

Câu 102. Mọi công dân khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được đăng kí và cấp giấy phép kinh doanh là thể hiện bình đẳng về

A. tập tục.                                                                    B. trách nhiệm.

C. nghĩa vụ.                                                                 D. quyền.

Câu 103. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. Tham gia các hoạt động văn hóa.

B. Khuyến khích bồi dưỡng tài năng.

C. Nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí.

D, Xử lí thông tin liên ngành.

Câu 104. Học sinh tham gia phòng, chống bạo lực học đường là thực hiện nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển các lĩnh vực

A. quốc phòng.                     B. xã hội.                     C. kinh tế.                        D. du lịch.

Câu 105. Cho rằng trong quá trình xây nhà, ông A đã lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt rồi nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Bất khả xâm phạm về danh tính.

C. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.

D. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.

Câu 106. Cửa hàng của anh A được cấp giấy phép bán đường sữa, bánh kẹo. Nhận thấy nhu cầu về thức ăn nhanh trên thị trường tăng cao nên anh A đăng kí bán thêm mặt hàng này. Anh A đã thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chủ động mở rộng quy mô.

B. Tích cực nhập khẩu nguyên liệu.

C. Thay đổi loại hình doanh nghiệp.

D. Tự do tuyển dụng chuyên gia.

Câu 107. Mặc dù bố mẹ A muốn con trở thành bác sĩ nhưng A lại đăng kí vào trường sư phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?

A. Học thường xuyên, liên tục.

B. Học theo chỉ định.

C. Học vượt cấp, vượt lớp.

D. Học bất cứ ngành, nghề nào.

Câu 108. Anh G thường xuyên đi làm muộn, khi bị lãnh đạo nhắc nhở anh đã không rút kinh nghiệm mà còn tỏ thái độ bất cần. Anh G phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Hình sự.

B. Kỉ luật.

C. Dân sự.

D. Hành chính.

Câu 109. Anh N ép buộc vợ phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình nên vợ chồng anh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Anh N đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Huyết thống.              B. Đa chiều.             C. Truyền thông.            D. Nhân thân.

Câu 110. P mượn sách tham khảo của H đã lâu mà chưa trả. Khi cần dùng sách, H đã tự ý vào nhà P để tìm nhưng bị em trai của P mắng chửi và đuổi về. H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.

B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C. Được bảo vệ quan điểm cá nhân.

D. Bất khả xâm phạm về tài sản.

Câu 111. Công nhân B đi làm muộn mười phút nên bị bảo vệ xí nghiệp X không cho vào. Xin mãi không được, công nhân B đã có lời lẽ xúc phạm bảo vệ nên hai bên to tiếng, sỉ nhục nhau. Quá tức giận, công nhân B phá cổng xông vào đánh bảo vệ phải đi cấp cứu. Công nhân B và bảo vệ vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

B. Bất khả xâm phạm về tài sản.

C. Bất khả xâm phạm về đời tư.

D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 112. Anh M và chị K cùng được tuyển dụng vào làm ở phòng kinh doanh của công ty X với mức lương như nhau. Sau đó do có cảm tình riêng với anh M nên giám đốc ép chị K làm thêm một phần công việc của anh M. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Xác lập quy trình quản lí.

B. Cơ hội tiếp cận việc làm.

C. Nâng cao trình độ lao động.

D. Giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 113. Cơ sở kinh doanh karaoke của chị A thường xuyên hoạt động quá giờ quy định là vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Kỉ luật.

B. Hành chính.

C. Dân sự.

D. Hình sự.

Câu 114. Anh A nhờ con thay mình đi bỏ phiếu bầu cử nhưng con anh đã từ chối. Con anh A không vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Ủy quyền.                  B. Trực tiếp.                 C. Gián tiếp.                   D. Đại diện.

Câu 115. Chị M làm đơn xin nghỉ thêm một tháng sau thời gian hưởng chế độ thai sản và được giám đốc X chấp thuận. Vì thiếu người làm, giám đốc X đã tiếp nhận nhân viên mới thay thế vị trí của chị M. Khi đi làm trở lại, chị M bị giám đốc điều chuyển sang công việc khác nặng nhọc hơn. Chị M phải sử dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?

A. Phản biện.                 B. Khiếu nại.                    C. Tố cáo.                  D. Kháng nghị.

Câu 116. Trường Xtrang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy đạt chuẩn trong khuôn viên nhà trường là thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật.

B. Sử dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật.

D. Vận dụng pháp luật.

Câu 117. Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người dân phản đối, Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Chủ tịch và người dân xã X.

B. Chủ tịch xã và ông K.

C. Người dân xã X và ông K.

D. Kế toán M, ông K và người dân xã X.

Câu 118. Chị T nhặt được công văn mật do giám đốc B làm rơi trên đường về nhà nên mở ra xem rồi nhờ anh P in sao để đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung này đã được anh K chia sẻ lên trang tin cá nhân. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Giám đốc B, chị T và anh P.

B. Giám đốc B và chị T. C. Chị T và anh P.

D. Giám đốc B, chị T, anh P và anh K.

Câu 119. Thấy chị M thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chị B nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, giám đốc K ngay lập tức sa thải chị M. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động?

A. Giám đốc K và chị M.

B. Vợ chồng giám đốc K và trưởng phòng P.

C. Vợ chồng giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.

D. Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M.

Câu 120. Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là chị D đưa tin đồn thất thiệt về vợ chồng chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N tức giận đã xông vào nhà chị V mắng chửi nên bị chồng chị V đánh gãy chân. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

A. Vợ chồng chị N và chị D.

B. Vợ chồng chị V, vợ chồng chị N và chị D.

C. Vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D

D. Vợ chồng chị Y và chị D.

 

———— HẾT ————–

Các em vừa xem xong đề thi chính thức môn Giáo dục công dân mã đề 307 kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017, dưới đây là bảng đáp án chi tiết do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:

học sinh giải đề thi thpt môn công dân năm 2017 mã đề 307
 

ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 307 – ĐỀ THI GDCD TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

81

C

91

A

101

C

111

D

82

D

92

A

102

D

112

D

83

B

93

C

103

D

113

B

84

A

94

A

104

B

114

B

85

B

95

B

105

A

115

B

86

C

96

C

106

A

116

A

87

C

97

A

107

D

117

C

88

A

98

D

108

B

118

A

89

D

99

B

109

D

119

A

90

C

100

C

110

B

120

C

 

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333
Lượt xem: 43334333

2. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

3. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

4. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

5. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

6. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

7. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

8. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

9. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

10. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

11. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

12. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

13. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

14. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

15. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

16. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

17. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

18. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4333

Câu hỏi về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
cách Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
hướng dẫn Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 miễn phí

Scores: 4.9 (103 votes)

Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân – Lần 3 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân – Lần 3 (Có đáp án) Đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân – Lần 3

Đáp án và đề thi minh họa môn GDCD lần 3 của Bộ GD&ĐT gồm 40 câu trắc nghiệm, bao trọn kiến thức GDCD lớp 12. Đây là tài liệu ôn tập và luyện thi THPT quốc gia 2017 dành cho quý thầy cô và các bạn thí sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Giáo dục công dân – Thành phố Hà Nội (Có đáp án)

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân - Lần 3

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân - Lần 3

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân - Lần 3

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân - Lần 3

Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân – Lần 3

Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia 2017 môn Giáo dục công dân - Lần 3

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111
Lượt xem: 51115111

2. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

3. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

4. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

5. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

6. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

7. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

8. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

9. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

10. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

11. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

12. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

13. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

14. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

15. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

16. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

17. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

18. Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5111

Câu hỏi về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017

Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
cách Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
hướng dẫn Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017
Đề Thi Minh Họa Môn Giáo Dục Công Dân 2017 miễn phí

Scores: 5 (173 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn