Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải 800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán Có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải 800 Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán Có đáp án

CÂU HỎI PHẦN CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Câu 1: Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:

a. Lãi suất cố định

b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty

c. Được quyền bầu cử tại Đại hội cổ đông

d. Lãi suất từ vốn mà mình đầu tư vào công ty

Câu 2: Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

a. 60 USD

b. 600 USD

c. 570 USD

d. 500 USD

Câu 3: Cổ phiếu quỹ:

a. Được chia cổ tức.

b. Là loại cổ phiếu được phát hành và được tổ chức phát hành mua lại trên thị trường.

c. Người sở hữu có quyền biểu quyết.

d. Là một phần cổ phiếu chưa được phép phát hành.

Câu 4: Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp

a. Làm tăng lượng vốn đầu tư cho nền kinh tế

b. Làm tăng lượng tiền trong lưu thông.

c. Không làm tăng lượng tiền trong lưu thông.

d. Giá phát hành do quan hệ cung cầu quyết định

Câu 5: Thị trường thứ cấp

a. Là nơi các doanh nghiệp hy động vốn trung và dài hạn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu.

b. Là nơi mua bán các loại chứng khoán kém chất lượng

c. Là nơi mua bán các chứng khoán đã phát hành

d. Là thị trường chứng khoán kém phát triển

Câu 6: Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

a. Bảo lãnh tất cả hoặc không

b. Bảo lãnh với cố gắng tối đa

c. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn.

d. Bảo lãnh với hạn mức tối thiểu

Câu 7: Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:

a. Bản sao giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh

b. Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc.

c. Đơn xin phép phát hành.

d. Bản cáo bạch

Câu 8: Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:

a. Thời gian, giá, số lượng

b. Giá, thời gian, số lượng

c. Số lượng, thời gian, giá

d. Thời gian, số lượng, giá

Câu 9: Lệnh giới hạn là lệnh:

a. Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác

b. Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định

c. Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh

d. Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau.

Câu 10: Lệnh dùng để bán được đưa ra

a. Với giá cao hơn giá thị trường hiện hành

b. Với giá thấp hơn giá thị trường hiện hành

c. Hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường hiện hành

d. Ngay tại giá trị trường hiện hành.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999
Lượt xem: 69996999

2. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

3. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

4. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

5. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

6. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

7. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

8. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

9. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

10. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

11. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

12. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

13. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

14. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

15. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

16. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

17. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

18. Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6999

Câu hỏi về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải

Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
cách Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
hướng dẫn Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải
Đề Thi Môn Thị Trường Chứng Khoán Có Lời Giải miễn phí

Scores: 4.6 (62 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn