Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án 50 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học (Có đáp án) Tuyển tập đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án 50 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học (Có đáp án) Tuyển tập đề thi thử Hóa THPT quốc gia 2018

Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh lớp 12 có thêm nhiều tài liệu để ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018, Download.vn xin gửi đến các bạn 50 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học (Có đáp án) kèm theo.

Hi vọng, tài liệu này sẽ giúp ích nhiều trong việc luyện tập và củng cố lại kiến thức của môn Hóa học để các bạn tự tin bước vào kì thi THPT quốc gia 2018 đạt kết quả cao nhất. Mời các bạn cùng tải về tại đây.

Tuyển tập 50 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học.

SỞ GD & ĐT TỈNH BẮC NINH

(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 THPT QUỐC GIA NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Dung dịch chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

A. Lòng trắng trứng. B. Metyl fomat. C. Glucozơ. D. Đimetyl amin.

Câu 2: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: H2NCH2COOH, CH3COOH, C2H5NH2 ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dung dịch HCl. B.Dung dịch NaOH. C. Natri. D. Quỳ tím.

Câu 3: Dung dịch nước brom tác dụng với dung dịch của chất nào sau đây ở nhiệt độ thường, tạo thành kết tủa trắng?

A. H2N–CH2–COOH. B.CH3–NH2. C. CH3COOC2H5 . D. C6H5–NH2 (anilin).

Câu 4: Chất không có phản ứng thủy phân trong môi trường axit là

A. tinh bột. B.etyl axetat. C. Gly–Ala. D. glucozơ.

Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%. Hấp thụ toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra trong quá trình trên vào dung dịch nước vôi trong, thu được 30,0 gam kết tủa và dung dịch X. Biết dung dịch X có khối lượng giảm 12,4 gam so với dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

A. 48,0. B.24,3 . C. 43,2. D. 27,0.

Câu 6: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?

A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh.

B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh.

C. Thanh Fe có trắng xám và dung dịch nhạt dần màu xanh.

D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh.

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là

A. 17,28. B.21,60. C. 19,44 . D. 18,90.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol. Giá trị của a là

A. 0,20 . B. 0,10. C. 0,05. D. 0,15.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Để khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu, người ta thường dùng giấm ăn.

B. Trong môi trường axit, fructozơ chuyển thành glucozơ.

C. Tripeptit Ala–Gly–Ala tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo dung dịch màu tím.

D. Dung dịch anilin không làm quỳ tím chuyển màu xanh.

Câu 10: Dung dịch amino axit nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Lysin. B. Glyxin. C. Alanin. D. Axit glutamic.

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24. B.3,36. C. 4,48. D. 5,60.

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999
Lượt xem: 39993999

2. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

3. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

5. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

6. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

7. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

8. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

9. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

10. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

11. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

12. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

13. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

14. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

15. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

16. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

17. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

18. Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

Câu hỏi về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án

Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
cách Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án
Đề Thi Thử Đại Học Môn Hóa Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.6 (91 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn