Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án Tổng hợp 15 đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử (Có đáp án) Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án Tổng hợp 15 đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử (Có đáp án) Tài liệu ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập và nắm vững những kiến thức cơ bản để bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp tới. Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Tổng hợp 15 đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử.

Hy vọng đây là tài liệu bổ ích giúp các bạn học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng làm bài và làm quen với cấu trúc đề thi. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều tài liệu đề thi môn tiếng Anh, Ngữ văn, Hóa học, Vật lý, GDCD tại Download.vn để có thể tải về những tài liệu hay nhất nhé.

Tổng hợp 15 đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Lịch sử

ĐỀ SỐ 01

ĐỀ THI THỬ THPT QG – NĂM 2018 – 2019

Tên môn: Lịch sử 12

Câu 1: Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?

A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.

B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.

C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.

D. Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp.

Câu 2: Yếu tố nào là cơ bản chứng tỏ Cách mạng tư sản Pháp 1789 là cuộc cách mạng tư sản triệt để?

A. Cách mạng thi hành nhiều biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng.

B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền.

C. Thiết lập được nền cộng hòa tự sản.

D. Cách mạng đã đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Giacôbanh.

Câu 3: Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển thịnh đạt nhất vào thời nào?

A. Nhà Trần.

B. Nhà Lý.

C. Nhà Lê sơ.

D. Nhà Nguyễn.

Câu 4: Cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều là cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái đối lập nào?

A. Lê (Nam triều) – Trịnh (Bắc triều).

B. Trịnh (Nam Triều) – Mạc (Bắc triều).

C. Mạc (Nam Triều) – Nguyễn (Bắc triều).

D. Lê, Trịnh (Nam Triều) – Mạc (Bắc triều).

Câu 5: Hậu quả của việc Trung Quốc kí Hiệp ước 1842 với thực dân Anh là gì?

A. Trung Quốc được thực dân Anh công nhận là nước độc lập.

B. Trung Quốc thực sự trở thành nước thuộc địa.

C. Mở đầu quá trình Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

D. Trung Quốc trở thành nước phụ thuộc.

Câu 6: Điểm khác biệt giữa phong trào đấu tranh ở Mĩ Latinh với các nước châu Á, châu Phi thế kỉ XIX là

A. chống chính sách bành trướng của Mĩ.

B. chống chủ nghĩa thực dân cǜ.

C. nhằm giành độc lập dân tộc.

D. do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Câu 7: “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì

A. có hệ thống thuộc địa nhiều, ít khác nhau.

B. có sự phát triển không đồng đều về kinh tế.

C. các nước đều cho mình có sức mạnh cạnh tranh riêng.

D. đã nảy sinh bất đồng do mâu thuẫn về phân chia quyền lợi.

Câu 8: Nội dung cơ bản nhất của chiếu Cần vương là gì?

A. Khẳng định quyết tâm chống Pháp.

B. Khôi phục quốc gia phong kiến.

C. Kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước, khôi phục quốc gia phong kiến độc lập.

D. Tố cáo tội ác của thực dân Pháp.

Câu 9: Kinh tế Việt Nam đã chuyển biến như thế nào dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp?

A. Xuất hiện nhiều đồn điền trồng lúa, cà phê và cao su do tư bản Pháp làm chủ.

B. Kinh tế Việt Nam không có sự chuyển biến và bị lệ thuộc vào tư bản Pháp.

C. Phương thức sản xuất TBCN từng bước được du nhập vào Việt Nam.

D. Xuất hiện một số thành thị và khu công nghiệp hoạt động sầm uất.

Câu 10: Điểm khác biệt cĕn bản giữa phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX so với cuối thế kỉ XIX là ở

A. tính chất và khuynh hướng.

B. giai cấp lãnh đạo và lực lượng tham gia.

C. hình thức và phương pháp đấu tranh.

D. quan niệm và khuynh hướng cứu nước.

Câu 11: Phong trào Yên Thế là do

A. triều đình tổ chức.

B. các cuộc khởi nghĩa Cần vương hợp lại.

C. phong trào Cần vương khởi xướng.

D. nông dân tự động đứng lên kháng chiến.

Câu 16: Theo phương án Maobitton thực dân Anh chia Ấn Độ làm hai quốc gia trên cơ sở

A. vĕn hóa.

B. tôn giáo.

C. kinh tế.

D. giáo dục.

Câu 17: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ biến khu vực Mĩ Latinh trở thành sân sau của mình nhờ vào

A. sự viện trợ kinh tế và quân sự từ Đồng minh.

B. hợp tác với Liên Xô sau chiến tranh.

C. ưu thế lớn về kinh tế và quân sự của Mĩ.

D. lực lượng quân đội khu vực này suy yếu.

Câu 18: Đâu là điểm chung trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ?

A. Chuẩn bị tiến hành chiến tranh tổng lực.

B. Thực hiện “chiến lược toàn cầu hóa”.

C. Thực hiện “chủ nghĩa lấp chỗ trống”.

D. Xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ.

Câu 19: Hiệp ước An ninh Mĩ – Nhật (1951) không có nội dung nào sau đây?

A. Chấp nhận đứng trước “chiếc ô” hạt nhân của Mĩ.

B. Cho Mĩ đóng quân trên lãnh thổ Nhật Bản.

C. Chấm dứt chế độ chiếm đóng của quân Đồng minh.

D. Cho Mĩ xây dựng cĕn cứ trên lãnh thổ Nhật Bản.

Câu 20: Xu hướng hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện vào thời gian nào?

A. Đầu những NĂM 70 thế kỉ XX.

B. Nửa sau những NĂM 70 thế kỉ XX.

C. Đầu những NĂM 80 thế kỉ XX.

D. Đầu những NĂM 90 thế kỉ XX.

Câu 21: Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không the dao 849

A. Kết quả tăng lên mạnh mẽ của lực lượng sản xuất.

B. Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị trường thế giới.

C. Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu.

D. Kết quả của việc thu hút nguồn nhân lực vào các nước đang phát triển.

Câu 22: Kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi tác động của công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp?

A. Tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa ở Việt Nam phát triển, Việt Nam là thị trường độc chiếm của Pháp.

B. Làm cho kinh tế Việt Nam kiệt quệ, lạc hậu, phải phụ thuộc vào kinh tế Pháp và là thị trường độc chiếm của Pháp.

C. Thúc đẩy nền kinh tế tư bản Việt Nam phát triển, kinh tế nhiều thành phần được hình thành dưới sự kiểm soát của Pháp.

D. Thúc đẩy nhanh sự chuyển biến của kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, manh mún sang kinh tế thị trường phát triển.

Câu 23: Tháng 8-1925, công nhân Ba Son bãi công đã chuyển cuộc đấu tranh của công nhân từ tự phát lên tự giác vì

A. đã đưa ra khẩu hiệu đòi tăng lương giảm giờ làm.

B. đòi Pháp thả tự do cho Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Chinh.

C. thể hiện tinh thần yêu nước, đấu tranh ngĕn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng Angiêri.

D. thể hiện tinh thần công nhân quốc tế, đấu tranh ngĕn cản Pháp chở binh lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc.

Câu 24: Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin” là

A. tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam là con đường cách mạng vô sản

B. tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam và con đường cách mạng tư sản

C. tìm ra con đường cứu nước cho các dân tộc và thuộc địa của Pháp là con đường cách mạng vô sản.

D. tìm ra con đường cứu nước cho các dân tộc và thuộc địa của Pháp là con đường cách mạng tư sản.

Câu 25: Phong trào “vô sản hóa” NĂM 1928 có tác dụng gì?

A. Tăng cường số lượng công nhân làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ.

B. Nâng cao ý thức chính trị của giai cấp công nhân, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành nòng cốt của phong trào đấu tranh trong nước.

C. Thúc đẩy cuộc đấu tranh của nông dân, tiểu tư sản và công nhân.

D. Chuẩn bị trực tiếp cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 26: Chủ trương “vô sản hóa” là của

A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

B. Tân Việt Cách mạng đảng.

C. Việt Nam Quốc dân đảng.

D. Nguyễn Ái Quốc.

Câu 27: Vĕn kiện nào của Đảng nhấn mạnh “vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền

A. Chính cường vắn tắt, Sách lược vắn tắt.

B. Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh (18/11/1930).

C. Luận cương chính trị tháng 10/1930.

D. Xung quanh vấn đề chính sách mới của Đảng (10/1930).

Câu 28: Hãy xác định hình thức và phương pháp đấu tranh trong thời kì 1936-1939?

A. Bí mật, bất hợp pháp.

B. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vǜ trang.

C. Đấu tranh nghệ trường là chủ yếu.

D. Hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai.

Câu 29: Hội nghị nào đánh dấu sự chuyển hướng quan trọng của Đảng – đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7/1936).

B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1939).

C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (11/1940).

D. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941).

Câu 30: Điểm tương đồng và cǜng là quyết định quan trọng nhất của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 và tháng 5/1941 là

A. thay đổi hình thức mặt trận dân tộc thống nhất để giải quyết nhiệm vụ dân tộc.

B. thành lập Chính phủ dân chủ cộng hòa thay cho chính quyền Xô viết.

C. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, các nhiệm vụ khác tạm thời gác lại.

D. tạm gác khẩu hiệu “cách mạng ruộng đất”, tập trung vào giải phóng dân tộc.

Câu 31: Trong “Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù duy nhất và trước mắt là

A. quân Tưởng.

B. quân Pháp.

C. quân Mĩ.

D. quân Nhật.

Câu 32: Từ NĂM 1930 đến NĂM 1945, nhiều hình thức mặt trận dân tộc thống nhất được thành lập, ngoại trừ

A. Hội Phản đế đồng minh Đông Dương.

B. Mặt trận Thống nhất dân chủ Đông Dương.

C. Mặt trận Việt Minh.

D. Mặt trận Liên Việt.

Câu 33: Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?

A. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh của quần chúng rộng khắp cả nước.

D. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột nhân dân.

Câu 34: Sau Cách mạng tháng Tám NĂM 1945 khó khĕn nào lớn nhất đưa nước ta vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

A. Khó khĕn về kinh tế.

B. Khó khĕn về tài chính.

C. Khó khĕn về thủ trong.

D. Khó khĕn về giặc ngoài.

Câu 35: Nhận định sau đây nói về chiến thắng nào của nhân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954): “Đây là thắng lợi quân sư lớn nhất và là thắng lợi quyết định, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ”?

A. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông NĂM 1947.

B. Chiến dịch Tây Nguyên tháng 2/1954.

C. Chiến dịch Biên giới thu-đông NĂM 1950.

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ NĂM 1954.

Câu 36: Vì sao Mỹ chấp nhận thương lượng với Việt Nam ở Hội nghị Pari?

A. Bị thất bại trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

B. Bị thất trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai.

C. Bị đánh bất ngờ trong cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân NĂM 1968.

D. Bị thất bại trong cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm đánh phá miền Bắc.

Câu 37: So với các giai đoạn trước, quy mô của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” thay đổi như thế nào?

A. Chiến trường chính là miền Nam Việt Nam.

B. Mở rộng chiến tranh ra cả miền Bắc.

C. Mở rộng chiến tranh ra toàn chiến trường Đông Dương.

D. Lôi kéo nhiều nước tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam.

Câu 38: Trong cuộc Tiến công chiến lược NĂM 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyển mạnh nhất của địch ở đâu?

A. Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn.

B. Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài Gòn.

C. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

D. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn.

Câu 39: Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới ở nước ta là gì?

A. Nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước tiến lên.

B. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Coi giáo dục và đào tạo, khoa học – kỹ thuật là quốc sách hàng đầu.

D. Nắm bắt xu thế của thế giới, phát huy nội lực trong nước.

Câu 40: Đại hội VI (12/1986) đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới là gì?

A. Đổi mới về chính trị.

B. Đổi mới về kinh tế.

C. Đổi mới về kinh tế và chính trị.

D. Đổi mới về vĕn hóa.

ĐÁP ÁN ĐÈ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 MÔN LỊCH SỬ

1-D

2-B

3-C

4-D

5-C

6-A

7-D

8-C

9-C

10-A

11-D

12-B

13-C

14-D

15-A

16-B

17-C

18-B

19-C

20-A

21-A

22-B

23-D

24-A

25-B

26-A

27-C

28-D

29-B

30-C

31-D

32-D

33-C

34-D

35-D

36-C

37-C

38-C

39-B

40-B

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222
Lượt xem: 92229222

2. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

3. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

4. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

5. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

6. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

7. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

8. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

9. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

10. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

11. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

12. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

13. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

14. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

15. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

16. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

17. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

18. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9222

Câu hỏi về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
cách Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.9 (60 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 20+ Axit Axetic Cu(Oh)2 Nhiệt Độ Thường

Top 18+ Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Đề thi:

Đáp án đề thi tham khảo môn Sử THPT Quốc gia năm 2019 trang 1
Đáp án đề thi tham khảo môn Sử THPT Quốc gia năm 2019 trang 2
Đáp án đề thi tham khảo môn Sử THPT Quốc gia năm 2019 trang 3
Đáp án đề thi tham khảo môn Sử THPT Quốc gia năm 2019 trang 4

Đáp án:

1.D 11.B 21.A 31.A
2.B 12.A 22.C 32.C
3.B 13.D 23.C 33.D
4.C 14.C 24.B 34.B
5.D 15.C 25.B 35.C
6.A 16.B 26.A 36.A
7.A 17.A 27.D 37.D
8.C 18.A 28.C 38.A
9.A 19.C 29.D 39.B
10.C 20.D 30.B 40.A

Xem thêm:

  • Đáp án đề thi tham khảo môn Văn THPT Quốc gia năm 2019
  • Đáp án đề thi tham khảo môn Toán THPT Quốc gia năm 2019
  • Đề thi tham khảo môn tiếng anh: Đề thi và đáp án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111
Lượt xem: 91119111

2. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

3. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

4. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

5. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

6. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

7. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

8. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

9. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

10. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

11. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

12. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

13. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

14. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

15. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

16. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

17. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

18. Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

Câu hỏi về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án

Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
cách Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án
Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2019 Môn Sử Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.9 (51 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Lớp Hình Nhện Có Khoảng Bao Nhiêu Loài Lớp Hình nhện có khoảng bao nhiêu loài ?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn