De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3-4-5 năm 2017-2018 có đủ file nghe và đáp án Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh cấp tiểu học

Bạn đang tìm hiểu về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 hữu ích với bạn.

1. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3-4-5 năm 2017-2018 có đủ file nghe và đáp án Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh cấp tiểu học

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3-4-5 năm 2017-2018 có đủ file nghe và đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô giáo. Với tài liệu này sẽ giúp thầy cô có thêm tư liệu chuẩn bị cho việc ra đề thi học kì 2. Quý phụ huynh có thể tải về tài liệu để hướng dẫn con em mình ôn tập nhằm củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 đạt kết quả tốt nhất.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 (gồm file nghe và đáp án)

Họ và tên HS:……………………

Lớp:……..Trường TH ……………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 3 (4T/tuần)

NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 20 phút (Tờ 1)

Marks:

Listening

Reading and writing

Speaking

Total

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q. 9

Q.10

PART 1. LISTENING (20 minutes)

Question 1: Listen and number. (1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 2. Listen and write T (True) or F (False)(1pt).

1. Mai has a cat, a dog and a parrot.

2. The cat is on the table.

3. The dog is under the bed.

4. The rabbits are in the garden.

Question 3. Listen and draw the line. There is an example.(1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. The ……………is large.

2. I have a new……………….

3. My sister is…………………….

4. I like ……………………….days

Còn tiếp…

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 (gồm file nghe và đáp án)

Họ và tên HS:……………………

Lớp:……..Trường TH ……………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 4 (4T/tuần)

NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 20 phút (Tờ 1)

Marks:

Listening

Reading and writing

Speaking

Total

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q. 9

Q.10

PART 1. LISTENING ( 20 minutes)

Question 1: Listen and number. (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 2. Listen and write T (True) or F (False)as examples(1pt).

1. How much is this jacket?

2. The yellow jumper is seventy thousand dong.

3. How much are these skirts?

4. The sandals are one hundred thousand dong.

Question 3. Listen and draw the line. There is an example.(1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. I want to go to the zoo because I want to see…………………………..

2. My brother does not like crocodiles because they are……………………….

3. The………………………… are beautiful.

4. Some…………………..animals are wonderful.

Còn tiếp…

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 (gồm file nghe và đáp án)

Họ và tên HS:……………………

Lớp:……..Trường TH ……………

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

MÔN TIẾNG ANH- LỚP 5 (4T/tuần)

NĂM HỌC 2017-2018

Thời gian: 20 phút (Tờ 1)

Marks:

Listening

Reading and writing

Speaking

Total

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

Q.7

Q.8

Q. 9

Q.10

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2. Listen and write T (True) or F (False).(1pt)

1. What would you like to eat ?

I’d like an apple, please.

2. What would you like to drink?

I’d like a glass of milk, please.

3. How many eggs do you eat every week?

I eat four a week.

4. How much water do you drink?

I drink four bottles a day.

Question 3. Listen and circle a or b. (1pt)

1. What will the weather be like tomorrow?

It will be…………………………. and…………………………

a. cold, cloudy b. cool, windy

2. What’s spring like in your country?

It’s usually……………………….and…………………………..

a. cold, foggy b. cool, foggy

3. What’s autumn like in your country?

It’s usually……………………….and…………………………..

a. cool, windy b. cool, stormy

4. What’s winter like in your country?

It’s usually……………………….and…………………………..

a. cold, windy b. cool, windy

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Opposite the pharmacy

Between the supermarket and the cinema

Next to the stadium

Go along the street and

turn left

1. The museum

2. The supermarket

3. The bus stop

4. The post office

Question 5. Listen and write one word in each box. (1pt)

How can they get there?

By………….

1. Akiko

2. Tony

3. Mai

4. Linda

Mời các bạn tải về để xem chi tiết nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888
Lượt xem: 38883888

2. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ VNExpress

VNExpress
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

3. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

4. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

5. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

6. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

7. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

8. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ soha.vn

soha.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

9. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

10. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

11. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

12. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

13. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ vov.vn

vov.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

14. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ afamily.vn

afamily.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

15. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

16. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

17. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ coccoc.com

coccoc.com
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

18. De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 từ facebook.com

facebook.com
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3888

Câu hỏi về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017

De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
cách De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
hướng dẫn De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017
De Thi Tieng Anh Lop 3 Hoc Ki 2 Nam 2017 miễn phí

Scores: 4.1 (152 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn