De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2023 – 2023 2 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh (Có đáp án)

Bạn đang tìm kiếm về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 hữu ích với bạn.

1. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm học 2021 – 2022 2 Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh (Có đáp án)

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5 năm học 2021 – 2022 mang tới 2 đề thi, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn đề thi giữa học kì 2 cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề thi môn Toán, Tiếng Việt để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 – 2022

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. c a ll B. f a ll C. sh a ll D. w a ll

2. A. cl ow n B. d ow n C. ow n D. t ow n

3. A. ab o ve B. gl o ve C. l o ve D. m o ve

4. A. c ow B. sh ow C. kn ow D. thr ow

5. A. cl ea r B. b ea r C. h ea r D. d ea r

II. Choose the correct answer.

1. What are you _________?

A. do

B. doing

C. did

2. Why shouldn’t I play with the _____? – Because you may burn yourself.

A. knife

B. stove

C. ball

3. I have to visit the ________ because of my toothache.

A. doctor

B. surgeon

C. dentist

4. They should not jump into the water. They may _______.

A. drown

B. hot

C. crawl

5. What do you _____ of the story? – I think it is interesting.

A. know

B. understand

C. think

III. Read and match.

1. Don’t play with the matches! A. You may fall off the bike.
2. Don’t swing too fast! B. You may get a burn.
3. Don’t play with the knife! C. It may bite you.
4. Don’t play with a strange dog! D. You may get a cut.
5. Don’t ride your bike too fast! E. You may fall off the swing.

IV. Read the passage and write True or False.

My name is Peter. My hobby is reading. I spend hours reading books. There are always interesting stories to read and things to learn. My dad read to me before going to bed when I was a little boy. The stories were full of witches, fairies, princes, princesses,.… and other fascinating characters. I liked to imagine that I was the knight who saved the princess locked in a tower.

I prefer other types of stories now because I’m older. I particularly enjoy reading action and adventure stories. It’s fun to believe that I’m the hero who fights the bad guys! And I’m also interested in real life stories because they make me think and imagine my reactions to many different situations in life. I think reading is a really interesting and exciting experience!

1. His father read fairy stories to him before bedtime.

2. He imagined that he was the knight.

3. He prefers action, adventure and real life stories when he grows up.

4. He likes fairy stories very much.

5. He thinks reading is a really boring experience.

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1. A. c a ll B. f a ll C. sh a ll D. w a ll

2. A. cl ow n B. d ow n C. ow n D. t ow n

3. A. ab o ve B. gl o ve C. l o ve D. m o ve

4. A. c ow B. sh ow C. kn ow D. thr ow

5. A. cl ea r B. b ea r C. h ea r D. d ea r

II. Choose the correct answer.

1. What are you _________?

A. do

B. doing

C. did

2. Why shouldn’t I play with the _____? – Because you may burn yourself.

A. knife

B. stove

C. ball

3. I have to visit the ________ because of my toothache.

A. doctor

B. surgeon

C. dentist

4. They should not jump into the water. They may _______.

A. drown

B. hot

C. crawl

5. What do you _____ of the story? – I think it is interesting.

A. know

B. understand

C. think

III. Read and match.

1. Don’t play with the matches! A. You may fall off the bike.
2. Don’t swing too fast! B. You may get a burn.
3. Don’t play with the knife! C. It may bite you.
4. Don’t play with a strange dog! D. You may get a cut.
5. Don’t ride your bike too fast! E. You may fall off the swing.

IV. Read the passage and write True or False.

My name is Peter. My hobby is reading. I spend hours reading books. There are always interesting stories to read and things to learn. My dad read to me before going to bed when I was a little boy. The stories were full of witches, fairies, princes, princesses,.… and other fascinating characters. I liked to imagine that I was the knight who saved the princess locked in a tower.

I prefer other types of stories now because I’m older. I particularly enjoy reading action and adventure stories. It’s fun to believe that I’m the hero who fights the bad guys! And I’m also interested in real life stories because they make me think and imagine my reactions to many different situations in life. I think reading is a really interesting and exciting experience!

1. His father read fairy stories to him before bedtime.

2. He imagined that he was the knight.

3. He prefers action, adventure and real life stories when he grows up.

4. He likes fairy stories very much.

5. He thinks reading is a really boring experience.

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2

I. Find one word that has different pronunciation from others.

1 – D; 2 – C; 3 – D; 4 – A; 5 – B;

II. Choose the correct answer.

1 – B; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – C;

III. Read and match.

1 – B; 2 – E; 3 – D; 4 – C; 5 – A;

IV. Read the passage and write True or False.

1 – True; 2 – True; 3 – True; 4 – False; 5 – False;

Dịch

Tên của tôi là Peter. Sở thích của tôi là đọc. Tôi dành hàng giờ để đọc sách. Luôn có những câu chuyện thú vị để đọc và những điều cần học hỏi. Cha tôi đọc cho tôi nghe trước khi đi ngủ khi tôi còn là một cậu bé. Những câu chuyện đầy phù thủy, tiên nữ, hoàng tử, công chúa,… và những nhân vật hấp dẫn khác. Tôi thích tưởng tượng rằng tôi là hiệp sĩ đã cứu công chúa bị nhốt trong một tòa tháp.

Bây giờ tôi thích những thể loại truyện khác hơn vì tôi đã lớn hơn. Tôi đặc biệt thích đọc những câu chuyện hành động và phiêu lưu. Thật vui khi tin rằng tôi là người hùng chiến đấu với kẻ xấu! Và tôi cũng quan tâm đến những câu chuyện đời thực vì chúng khiến tôi suy nghĩ và tưởng tượng ra phản ứng của mình trước nhiều tình huống khác nhau trong cuộc sống. Tôi nghĩ đọc sách là một trải nghiệm thực sự thú vị và hấp dẫn!

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333
Lượt xem: 53335333

2. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ VNExpress

VNExpress
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

3. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

4. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

5. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

6. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

7. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

8. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ soha.vn

soha.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

9. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

10. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

11. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

12. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

13. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ vov.vn

vov.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

14. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ afamily.vn

afamily.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

15. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

16. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

17. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ coccoc.com

coccoc.com
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

18. De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 từ facebook.com

facebook.com
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

Câu hỏi về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2

De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
cách De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
hướng dẫn De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2
De Thi Tieng Anh Lop 5 Giua Hoc Ki 2 miễn phí

Scores: 5 (66 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn