Top 20+ Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án hữu ích với bạn.

Đề thi nghề tin học THPT mã số 1

Đề thi nghề tin học THPT mã số 1 có đáp án, bao gồm đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức trọng tâm thi nghề tin học trong năm học này

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Trong Windows Explorer để đánh dấu chọn tất cả các đối tượng ta sử dụng?

A. Ấn phím Alt + Click chuột

B. Ấn phím Tab + Click chuột

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + A

D. Tất cả đều sai

Câu 2. Paint là ứng dụng?

A. Có sẵn trong Windows khi cài đặt

B. Là chương trình ứng dụng riêng biệt

C. Là chương trình do người dùng tạo ra

D. Tất cả đều sai

Câu 3. Để hiển thị thước ngang và thước dọc trong Microsoft Word ta chọn?

A. Toolbar –> View và Ruler

B. Insert –> Toolbar và Ruler

C. View –> Ruler

D. Tất cả đều sai

Câu 4. Để đưa một ký tự đặc biệt vào văn bản ta dùng?

A. View –> Symbol và …

B. Format –> Symbol và …

C. Insert –> Symbol và…

D. Tất cả đều đúng

Câu 5. Trong Microsoft Word chức năng Show/Hide dùng để làm gì?

A. Bật/ Tắt dấu phân đoạn

B. Hiển thị/ Che dấu văn bản

C. Ấn văn bản

D. Tất cả đều sai

Câu 6. Muốn tạo tiêu đề đầu trang và tiêu đề chân trang trong Microsoft Word ta thực hiện:

A. Chọn Menu Format –> View à Header and Footer

B. Chọn Menu View –> Header and Footer

C. File –> Header and Footer

D. Tất cả đều đúng

Câu 7. Trong Microsoft Word, muốn chia đôi màn hình soạn thảo ta thực hiện

A. Vào Window –> Split –>…

B. Không thực hiện được

C. Vào Tool –> Split

D. Tất cả đều sai

Câu 8. Trong Microsoft Word 2003 có thể chứa tối đa bao nhiêu Clipboard?

A. 1

B. 12

C. 5

D. 13

Câu 9. Windows Explorer là chương trình?

A. Dùng đề xem dưới dạng hình cây của các thư mục và ổ đĩa

B. Dùng để chia nhỏ các tập tin ra thành nhiều tập tin

C. Dùng để nén tập tin và thư mục

D. Tất cả đều sai

Câu 10. Các chương trình như: Unikey, Vietkey dùng để làm gì?

A. Gõ tiếng Việt có dấu

B. Nén tập tin

C. Dùng để bẻ khóa

D. Tất cả đều sai

Câu 11. Để thay đổi biểu tượng cho Shortcut ta chọn?

A. Click phải chuột –> chọn Properties –> Change Icon…

B. Click trái chuột –> chọn Properties –> Change Icon…

C. Click phải chuột –> Change Icon…

D. Tất cả đều sai

Câu 12. Để tắt máy tính (computer) ở chế độ an toàn ta can phải thực hiện?

A. Start –> chọn lệnh Turn Off Computer –> Shut Down

B. Start –> Log off

C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete hai lần

D. Tất cả đều sai

Câu 13. Từ thanh tác vụ (Task bar) ta có thể chỉnh sửa giờ cho hệ thống bằng cách?

A. Double click vào nơi hiển thị giờ hệ thống và chỉnh sửa

B. Right click vào thanh tác vụ và chọn Task Manager

C. Không chỉnh được

D. Tất cả đều sai

Câu 14. Trong Microsoft Word chức năng Undo typing dùng để?

A. Lấy lại thao tác vừa hủy

B. Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện

C. Không làm gì cả

D. Tất cả đều sai

Câu 15. Trong Windows để tạo thư mục (Folder) ta thực hiện:

A. Chọn File –> New –> Folder

B. Click phải chuột –> New –> Shortcut

C. Click phải chuột –> New –> Folder

D. Câu a và c đúng

Câu 16. Muốn làm rỗng thùng rác (Recycle Bin) ta thực hiện

A. Click phải Recycle Bin –> Empty Recycle Bin

B. Restore

C. Empty

D. Tất cả đều đúng

Câu 17. Trong Windows Explorer để thực hiện di chuyển di chuyển 1 tập tin ta chọn

A. File –> Move

B. Edit –> Paste

C. Edit –> Copy

D. Tất cả đều sai

Câu 18. Trong Windows Explorer để chọn nhiều tập tin không liên tiếp nhau ta chọn:

A. Click chuột

B. Nhấn Ctrl và Click chuột

C. Nhấn Shift và Click chuột

D. Tổ hợp phím Ctrl + A

Câu 19. Chỉnh ngày giờ cho hệ thống ta thực hiện

A. Chọn Control Panel –> Date/Time

B. Click 2 lần vào đồng hồ ở thanh Taskbar

C. Câu a và b đều đúng

D. Câu a và b đều sai

Câu 20. Muốn thay đổi con trỏ chuột ta phải

A. Control Panel –> Chọn Mouse

B. Control Panel –> Chọn Font

C. Câu a và b đều sai

D. Câu a và b đều đúng

Câu 21. Để tìm kiếm các tập tin ta chọn lệnh:

A. Start –> Run

B. Start –> Setting

C. Start –> Find (Search)

D. Tất cả đều sai

Câu 22. Để mở Windows Explorer ta có các cách sau:

A. Click phải Start –> Explorer

B. Click phải vào My Computer –> Explorer

C. Nhấn phím Windows + E

D. Tất cả đều đúng

Câu 23. Để chuyển đổi ký tự hoa thành ký thường (hoặc ngược lại) trong Word ta chọn:

A. Format –> Font

B. Format –> Drop cap

C. Format –> Change case

D. Tất cả đều sai

Câu 24. Trong Microsoft Word lệnh Edit –> Find có nhiệm vụ

A. Điều chỉnh trang văn bản

B. Tìm kiếm dữ liệu

C. Thay thế dữ liệu

D. Tất cả đều đúng

Câu 25. Trong Word đề xuống dòng mà không qua đoạn (paragraph) mới thì:

A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter

B. Nhấn phím Enter

C. Cả hai câu đều sai

D. Cả hai câu đều đúng

Câu 26. Trong Microsoft Word để có thể canh chỉnh văn bản thẳng đều cả hai biên ta chọn

A. Align Left (Ctrl + L)

B. Align Right (Ctrl + R)

C. Align Center (Ctrl + E)

D. Justify (Ctrl + J)

Câu 27. Để sao chép các tập tin hoặc các Folder trong Windows Explorer ta có các cách sau:

A. Edit –> Copy

B. Ctrl + C

C. Click phải –> Copy

D. Tất cả đều đúng

Câu 28. Giả sử có 1 tập tin tên là Ca Dao trong ổ đĩa C muốn di chuyển vào ổ đĩa A ta thực hiện:

A. Chọn Ca Dao trong ổ C –> Copy chuyển sang ổ A –> Paste

B. Chọn Ca Dao trong ổ A –> Cut chuyển sang ổ C –> Paste

C. Chọn Ca Dao trong ổ A –> Copy chuyển sang ổ C –> Paste

D. Tất cả đều sai

Câu 29. Trong hệ điều hành Windows biểu tượng sọt rác (Recycle Bin) không thể đổi tên được:

A. Đúng

B. Sai

Câu 30. Để tìm kiếm 1 file có tên và phần mở rộng bất kỳ (*.*) trong Windows9x ta thực hiện

A. Vào Start Find Files or Folders…

B. Vào Start Favorites…

C. Vào Start Setting Control Panel Display

D. Tất cả đều sai

Câu 31. 1 Gigabyte bằng

A. 1000 Mb

B. 1008 Mb

C. 1024 Mb

D. Tất cả đều sai

Câu 32. Để chia văn bản dạng cột báo trong Microsoft Word, ta chọn lệnh:

A. Format –> Columns…

B. Table –> Insert Columns –>…

C. Table –> Insert Table…

D. Tất cả đều đúng

Câu 33. Trong Windows Explorer để thực hiện di chuyển 1 tập tin ta chọn

A. File –> Move

B. Edit –> Paste

C. Edit –> Cut

D. Tất cả đều sai

Câu 34. Trong Windows, khi xóa 1 shortcut nếu không nhấn phím SHIFT thì

A. Tập tin nguồn được đưa vào Recycle Bin (xóa tạm thời)

B. Xóa hẳn không phục hồi

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Câu 35. Tạo viền cho một đoạn văn trong Word ta dùng:

A. Format –> Border and Shading…

B. Format –> Font

C. Format –> Border

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 36. Để đổi tên một thư mục hay tập tin ta thực hiện

A. Nhắp chọn đối tượng –> F2 –> gõ tên mới –> Enter

B. Nhắp phải vào biểu tượng –> Rename –> gõ tên mới –> Enter

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Câu 37. Để lật dọc một mẫu cắt trong Paint ta dùng lệnh

A. Image –> Flip Rotate –> Flip Vertical

B. Image –> Flip Rotate –> Flip Horizontal

C. Rotate by Angle

D. Không thực hiện được

Câu 38. Chọn phát biểu không đúng

A. Trong WordPad có thể canh đều dữ liệu 2 bên (justify)

B. Hình vẽ bằng chương trình paint có thể làm hình nền cho Desktop

C. Trong Windows Explorer có thể tạo file

D. Không thể thoát Windows bằng keyboard

Câu 39. Tên nhãn đĩa (label) nào sau đây hợp lệ

A. Win XP Professionnal

B. WinXP

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Câu 40. Trong máy có cài đặt 2 chương trình Microsoft Word và WordPad. Nếu nhắp đúp vào tên file có phần mở rộng là .DOC trong Windows Explorer thì

A. Mở Microsoft Word và mở file

B. Mở WordPad và mở file

C. Cả a và b đều sai

D. Cả a và b đều đúng

Câu 41. Để chọn 2 dòng không liên tiếp trong Word ta thực hiện

A. Nhắp dòng đầu, đè Shift Nhắp dòng thứ hai

B. Nhắp dòng đầu, nhấn Control Nhắp dòng thứ hai

C. Nhắp dòng đầu, đè Alt Nhắp dòng thứ hai

D. Không thực hiện được

Câu 42. Trong Microsoft Word lệnh File –> Save As… dùng để

A. Lưu cập nhật tài liệu hiện hành

B. Lưu tài liệu với một tên khác

C. Sao chép văn bản

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 43. Có thể chép văn bản đang được nhớ trong clipboard ra Microsoft Word

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 3 lần

D. Nhiều lần

Câu 44. Trong Windows Explorer để hiển thị thuộc tính Type, Modified ta dùng lệnh View

A. Large Icon

B. Small Icon

C. List

D. Details

Câu 45. Trong Word để tạo chỉ số trên (ví dụ X3) ta dùng lệnh:

A. Format –> Font –> Font –> Superscript

B. Format –> Font –> Superscript

C. Format –> Font –> Character spacing –> Position –> Raise

D. Tổ hợp phím Ctrl + “=”

Câu 46. Trong Word để văn bản bao quanh hình theo dạng khung hình

A. Text Wrapping –> Square

B. Text Wrapping –> Tight

C. Text Wrapping –> Thought

D. Text Wrapping –> Behind text

Câu 47. Phím F12 trong Word dùng để:

A. Lưu cập nhật 1 file đã lưu

B. Hiện cửa sổ Save As

C. Chèn hình

D. Đóng word

Câu 48. Thoát khỏi windows, thao tác như sau:

A. Start –> Shutdown

B. Dùng tổ hợp phím Ctrl + F4

C. Dùng tổ hợp phím Ctrl + F4

D. Câu a và c đúng

Câu 49. Trong Windows, muốn đóng trình ứng dụng Dos (MS DOS Prompt), tại màn hình Dos, ta dùng lệnh:

A. Nhấn Alt + F4

B. Gõ: Exit -enter

C. Nhấn Ctrl + C

D. Nhấn F10 – enter

Câu 50. Thoát khỏi Windows Explorer ta dùng:

A. [menu] File –> Close

B. [menu] File –> Exit

C. Dùng tổ hợp phím Alt + F4

D. Câu a và c đều đúng

đáp án Đề thi nghề tin học THPT mã số 1

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 26 D
Câu 2 B Câu 27 D
Câu 3 C Câu 28 A
Câu 4 C Câu 29 A
Câu 5 B Câu 30 D
Câu 6 B Câu 31 C
Câu 7 A Câu 32 A
Câu 8 D Câu 33 D
Câu 9 A Câu 34 A
Câu 10 A Câu 35 A
Câu 11 A Câu 36 D
Câu 12 A Câu 37 A
Câu 13 A Câu 38 D
Câu 14 B Câu 39 D
Câu 15 C Câu 40 D
Câu 16 A Câu 41 D
Câu 17 D Câu 42 B
Câu 18 B Câu 43 D
Câu 19 D Câu 44 D
Câu 20 A Câu 45 A
Câu 21 A Câu 46 A
Câu 22 D Câu 47 B
Câu 23 C Câu 48 D
Câu 24 B Câu 49 A
Câu 25 B Câu 50 D

Lựu (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2503
Lượt xem: 94302487

Đáp Án Bài Tập 1 EXCEL Nghề Tin Học Văn Phòng || Đề Thi Tin Học A từ Youtube

Hướng dẫn giải Bài Tập thực hành EXCEL Cơ Bản Nghề Tin Học. Sử dụng hàm IF, AND, RANK, VLOOKUP, HLOOKUP, COUNTIF, SUMIF…
Tổng hợp Đề + Đáp Án Excel Nghề Tin Học: http://bit.ly/2yeDdsW
Tự học tin học văn phòng
Cách đặt tab trong Word: http://bit.ly/2ydrozT
Định dạng bảng trong Word: http://bit.ly/2B7GoEY
Chia cột chèn các đối tượng trong Word: http://bit.ly/2C1jxZ9
Tạo mục lục tự động trong Word: http://bit.ly/2yd9fBV
Chuyển hết sang Kiểu chữ mã Unicode: http://bit.ly/2BYx2sF
Bài tập Excel Căn Bản: http://bit.ly/2ydz70B
Tự học EXCEL Nâng cao: http://bit.ly/2AqoCwS

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3828

3. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7202

4. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4299

5. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3743

6. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3241

7. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7295

8. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1842

9. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5567

10. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3695

11. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5463

12. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2767

13. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5983

14. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9791

15. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5587

16. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3876

17. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9998

18. Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4787

Câu hỏi về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án

Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
cách Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án
Đề Thi Tin Học Văn Phòng Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.6 (94 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn