Top 18+ De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020

Bạn đang tìm kiếm về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020

NEW : Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tổ hợp tỉnh Vĩnh Phúc 2021

Đề thi tuyển sinh Tổ hợp vào lớp 10 năm 2020 Vĩnh Phúc và đáp án được ĐọcTàiLiệu cập nhật giúp các em học sinh tham khảo, so sánh kết quả với bài thi của mình.

Đáp ánđề tuyển sinh vào lớp 10 Tổ hợp Vĩnh Phúc 2020

Dự kiến: Đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 Tổ hợp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 sẽ được cập nhật sau khi kết thúc thời gian thi chính thức 30 – 40 phút

Mã đề 134

Phần 1: Tiếng Anh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

B

A

D

C

C

A

A

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

C

D

A

C

C

D

C

A

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

B

D

B

A

C

B

D

D

B

Phần 2: Vật Lý

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

A

C

A

C

B

D

B

A

A

D

Câu

41

42

43

44

45

Đáp án

D

C

A

C

D

Phần 3: Địa Lý

Câu

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Đáp án

A

D

B

D

B

A

B

D

C

D

Câu

56

57

58

59

60

Đáp án

B

B

C

B

B

ĐÁP ÁN TỔ HỢP

Mã đề 209

Phần 1: Tiếng Anh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

A

C

C

A

A

A

C

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

A

C

C

C

B

C

D

D

A

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

A

C

B

A

D

A

C

D

A

A

Phần 2: Vật Lý

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

D

C

B

B

B

B

A

D

D

C

Câu

41

42

43

44

45

Đáp án

D

D

A

B

C

Phần 3: Địa Lý

Câu

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Đáp án

C

B

D

D

B

A

B

A

C

B

Câu

56

57

58

59

60

Đáp án

B

C

B

D

B

ĐÁP ÁN TỔ HỢP

Mã đề 357

Phần 1: Tiếng Anh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

B

B

C

C

A

C

A

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

D

C

D

A

C

C

C

B

A

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

A

D

D

D

B

B

A

C

A

Phần 2: Vật Lý

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

A

D

A

A

D

C

B

C

D

B

Câu

41

42

43

44

45

Đáp án

D

D

A

B

C

Phần 3: Địa Lý

Câu

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Đáp án

B

D

B

C

A

D

C

B

B

B

Câu

56

57

58

59

60

Đáp án

D

C

D

A

B

ĐÁP ÁN TỔ HỢP

Mã đề 483

Phần 1: Tiếng Anh

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

C

A

B

C

C

D

B

D

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

D

C

D

B

A

C

D

A

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

A

B

B

C

D

D

D

C

B

A

Phần 2: Vật Lý

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

D

A

B

D

A

D

B

D

C

C

Câu

41

42

43

44

45

Đáp án

B

C

A

A

A

Phần 3: Địa Lý

Câu

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Đáp án

C

C

B

C

D

A

B

B

B

B

Câu

56

57

58

59

60

Đáp án

A

B

A

C

A

Đề thi vào lớp 10 năm 2020

Chi tiết đề thi vào lớp 10 Tổ hợp của tỉnh Vĩnh Phúc như sau:

Mã 134

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Long năm 2020 trang 1
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Long năm 2020 trang 2
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Long năm 2020 trang 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Long năm 2020 trang 4
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Long năm 2020 trang 5
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Long năm 2020 trang 6

Mã 209

đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020 mã 209 1
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020 mã 209 2
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020 mã 209 3
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020 mã 209 4
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020 mã 209 5
đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Tổ hợp Vĩnh Phúc năm 2020 mã 209 6

-/-

Các môn thi khác

  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2020 Vĩnh Phúc
  • Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm 2020 Vĩnh Phúc
Có thể các em quan tâm:
  • Điểm thi vào 10 Vĩnh Phúc
  • Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc

Trên đây là toàn bộ nội dung của đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Tổ hợp năm 2020 nằm trong tuyển tập đề thi vào lớp 10 môn tổ hợp Vĩnh Phúc được Đọc Tài Liệu thực hiện sau khi kì thi chính thức diễn ra. Với nội dung này các em có thể so sánh đối chiếu kết quả bài thi của mình!

Mong rằng những tài liệu của chúng tôi sẽ là người đồng hành hữu ích với bạn trong kỳ thi này!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999
Lượt xem: 39993999

2. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ VNExpress

VNExpress
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

3. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

4. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

5. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

6. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

7. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

8. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ soha.vn

soha.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

9. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

10. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

11. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

12. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

13. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ vov.vn

vov.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

14. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ afamily.vn

afamily.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

15. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

16. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

17. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ coccoc.com

coccoc.com
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

18. De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 từ facebook.com

facebook.com
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3999

Câu hỏi về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020

De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
cách De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
hướng dẫn De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020
De Thi Tổ Hợp Vào Lớp 10 Vĩnh Phúc 2020 miễn phí

Scores: 4.7 (67 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn