Top 18+ De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2016 – 2017 có đáp án và Ma trận đề thi Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An hữu ích với bạn.

1. Top 18+ De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2016 – 2017 có đáp án và Ma trận đề thi Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Khương Tiên, Sơn La năm học 2016 – 2017 có đáp án và ma trận đề thi kèm theo là tài liệu tham khảo và ôn thi học kì 2 hữu ích dành cho các em học sinh. Sau đây, mời các em cùng thử sức với đề thi nhé!

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học số 2 Ân Đức, Bình Định

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên, phân số, số thập phân và các phép tính với chúng. Tỉ số phần trăm.

Số câu

2

2

3

4

3

Số điểm

1,0

1,0

4,0

2,0

4,0

Đại lượng và đo đại lượng: độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

Số điểm

1,5

1,5

Giải bài toán về chuyển động đều; bài toán có liên quan đến các phép tính với số đo thời gian.

Số câu

1

1

Số điểm

1,5

1,5

Tổng

Số câu

3

3

3

2

6

5

Số điểm

1,5

1,5

4,0

3,0

3,0

7,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Trường: Tiểu học Khương Tiên Thứ … ngày … tháng … năm 2017

Họ và tên:…………………………………………………..

Lớp 5……

Câu 1. (M1)

Số thập phân gồm 55 đơn vị, 7 phần trăm, 2 phần nghìn viết là:

A. 55, 720 B. 55, 072 C. 55,027 D. 55,702

Câu 2: (M1)

Phép trừ 712,54 – 112,54 có kết quả đúng là:

A. 70,54 B. 700,54 C. 600 D. 700,54

Câu 3. (M2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giá trị của biểu thức: 136,5 – 100 : 2,5 x 0,9 là:

A. 100,5 B. 110,5 C. 100 D.105,5

Câu 4. (M1)

2 giờ 15 phút = ……..phút

A. 120 phút B. 135 phút C. 215 phút D. 205 phút

Câu 5. (M2)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

55 ha 17 m2 = …..,…..ha

A. 55,0017 B. 55,17 C. 55, 017 D. 55, 000017

Câu 6. (M2)

Lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

A. 150% B. 60% C. 40% D. 80%

Câu 7. (M3)

Đặt tính rồi tính:

a/ 355,23 + 347,56

b/ 479,25 – 367,18

c/ 28,5 x 4,3

d/ 24,5 : 7

Câu 8. (M3)

Tính giá trị của biểu thức:

(53,8 x 2,3) + 234,24

Câu 9. (M3)

Tìm x:

X – 23,4 = 8,4 x 2

Câu 10. (M4) Một người đi xe máy từ khởi hành từ A lúc 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng đường AB dài 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe máy với đơn vị đo là km/ giờ?

Bài giải.

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài 11. (M4) Một đám đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích đám đất hình thang đó?

Bài giải.

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

B

C

D

B

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 7. (2 điểm)

Đặt tính rồi tính:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 8. (1 điểm)

Tính giá trị của biểu thức:

(53,8 x 2,3) + 234,24

= 123,74 + 234,24

= 357,98

Câu 9. (1 điểm)

Tìm x:

X – 23,4 = 8,4 x 2

X – 23,4 = 16,8

X = 23,4 + 16,8

X = 40,2

Câu 10: (1,5 điểm) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe máy đi từ A đến B là

9 giờ 42 phút – 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút

Đổi 1 giờ 12 phút = 1, 2 giờ

Vận tốc trung bình của xe máy là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ)

Đáp số: 50 km /giờ

Bài 11: (1,5 điểm) Có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy bé hình thang.

150 : 5 x 3 = 90 (m)

Chiều cao hình thang:

150 : 5 x 2 = 60 (m)

Diện tích hình thang:

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2)

Đáp số: 7200 m2

(Mọi cách giải khác nếu đúng đều được điểm tối đa)

(Học sinh thực hiện gộp các phép tính vẫn cho điểm tối đa)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888
Lượt xem: 68886888

2. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ VNExpress

VNExpress
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

3. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

4. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

5. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

6. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

7. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

8. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ soha.vn

soha.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

9. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

10. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

11. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

12. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

13. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ vov.vn

vov.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

14. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ afamily.vn

afamily.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

15. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

16. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

17. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ coccoc.com

coccoc.com
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

18. De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An từ facebook.com

facebook.com
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

Câu hỏi về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An

De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
cách De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
hướng dẫn De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An
De Thi Toan Lop 5 Cuoi Hoc Ki 2 Nam 2017 Co Dap An miễn phí

Scores: 4.2 (177 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn