De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2023 – 2023 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bạn đang tìm hiểu về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 hữu ích với bạn.

1. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Qua đó, sẽ nắm được cấu trúc đề thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.

Năm học 2021 – 2022, lớp 6 chia thành 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo thêm đề thi sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)

a) frac23-frac57 . frac1425

b) -frac25.frac58 + frac58.frac35

c)25%-1frac12 + 0,5.frac125

Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)

a) x + frac12 = frac34

b) frac45.x = frac47

c) 8x = 7,8.x +25

Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?

Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2

Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)

a) frac7.9 - 143 - 17

b) 0,25.2frac13.30.0,5.frac845

c) frac925.frac58 + frac923.frac38 - frac923

Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)

a) frac12-left(frac23cdot x-frac13right)=frac23

b) frac3x+5=15%

Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

A=frac11.2+frac12.3+frac13.4+ldots+frac149.50

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)

a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3

Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

a) 1frac583frac14

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:

a) left(4frac19+3frac14right)cdot2frac14+2frac34

b) 1+left(frac910-frac45right):3frac16

c) (-7+|13|)-(13-|-7|-25)-(25+|-10|-9)

Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:

a) 2x+frac14=frac32

b) (x-5)-frac13=frac25

c) (4,5-2x):frac34=1frac13

Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi frac35 mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù x hatO yy hatO z sao cho x hatO y=60^circ

a) Tính y hatO z
b) Vẽ Ot là tia phân giác của y hatO z, Oy có là tia phân giác của x hatO t không? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4

Bài 1: Tính: (3đ)

a) frac-518+frac59-frac1136

b) frac-3944 : 1frac211

c) frac-711cdotfrac1119+frac-711cdotfrac819+frac-411

Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)

a) x+frac25=-frac1115

b) left(x-frac718right)cdotfrac1829=-frac1229

Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng frac97số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho x hatO C=63^0x hatO D=126^circ (3đ)

a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?
b) Tính ChatOD
c) Tia OC có phải là tia phân giác của ChatOD không? Vì sao?

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5

Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

frac3-8;frac-712;frac23;frac56

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

fraca27=frac-59=frac-45b

Bài 3: Tính (1đ):

75 %+1,1:left(frac25-1 frac12right)-left(frac13right)^2

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)

a) 1,5+1frac14x=frac23

b) left(2,7x-1frac12xright):frac27=frac-214

Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

frac1219cdotfrac715cdotfrac-1317cdotfrac1912cdotfrac1713

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết frac23 chiều dài bằng chiều rộng (2đ)

a) Tính chiều dài của mảnh vườn
b) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho a hatO x=150^circb hatO y=60^circ

a) Tính a hatO y? (1đ)
b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của y hatO b (1đ)

Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6

Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:

a) frac2 .(-13) .9 .10(-3) cdot 4 cdot(-5) cdot 26

b) frac15.8+15.412.3

Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:

a) 3frac13x+16frac34=-13,25

b) fracx3-frac1021=frac-17

c) x-25%x=frac12

d) frac-56+frac83+frac-296le xlefrac-12+2+frac52

Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

A=left(frac-45+frac43right)+left(frac-54+frac145right)-frac73quad

B=frac83cdotfrac25cdotfrac38cdot10cdotfrac1992quad

C=frac-57cdotfrac211+frac-57cdotfrac914+1frac57

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:

a) (-3,2)cdotfrac-1564+left(0,8-2frac415right):1frac2324

b) 1frac13153cdot(0,5)^2cdot3+left(frac815-1frac1960right):1frac2324

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc frac14 số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù x hatO yy hatO t. Biết x hatO y=150^circ. Tính số đo y hatO t.

Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho A hatO B=120^circ, A hatO C=105^circ

a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính B hatO C
c) Gọi OM là tia phân giác của góc B hatO C. Tính số đo của A hatO M.

……………………………………………………………….

Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555
Lượt xem: 25552555

2. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ VNExpress

VNExpress
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

3. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

4. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

5. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

6. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ tienphong.vn

tienphong.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

7. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

8. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ soha.vn

soha.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

9. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

10. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ kenh14.vn

kenh14.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

11. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ zingnews.vn

zingnews.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

12. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

13. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ vov.vn

vov.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

14. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ afamily.vn

afamily.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

15. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

16. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

17. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ coccoc.com

coccoc.com
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 rồi nhỉ? Bài viết De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

18. De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 từ facebook.com

facebook.com
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2555

Câu hỏi về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020

De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
cách De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
hướng dẫn De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020
De Thi Toán Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2020 miễn phí

Scores: 4.4 (117 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn