Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án Đề thi mạng máy tính có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án Đề thi mạng máy tính có đáp án

Đề thi mạng máy tính có đáp án

1. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?

a. 80 b. 100 c. 150 d. 500

2. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?

a. 100 b. 10 c. 12 d. 1

cả máy tính , Hub , repeater đều nằm trong 1 vùng xung đột .

3. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:

a. Telnet b. Email c. FTP d. WWW

4. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:

a. Simplex b. Half – duplex c. Full – duplex d. Phương thức khác

5. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:

a. Application b. Transport c. Internet d. Network Access

6. Đơn vị đo thông lượng là:

a. Byte/s b. Bit/s c. Byte/phút d. Bit/phút

7. Dịch vụ mạng DNS dùng để:

a. Cấp địa chỉ cho máy b. Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử

8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128

9. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

a. NIC b. Hub c. Repeater d. Switch

10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555
Lượt xem: 45554555

2. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

3. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

4. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

5. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

6. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

7. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

8. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

9. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

10. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

11. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

12. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

13. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

14. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

15. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

16. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

17. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

18. Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

Câu hỏi về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án

Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
cách Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
hướng dẫn Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án
Đề Thi Trắc Nghiệm Mạng Máy Tính Có Đáp Án miễn phí

Scores: 4.1 (75 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn