Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng Tài liệu ôn luyện Tin học văn phòng

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng Tài liệu ôn luyện Tin học văn phòng

Để hỗ trợ cho công việc đạt được hiệu quả cao nhất, tin học văn phòng là một trong những môn học không thể thiếu hiện nay. Vì vậy, 100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng sau đây sẽ giúp các bạn đánh giá chính xác mức độ hiểu biết của bạn đối với môn học này, đồng thời giúp bạn có thêm kiến thức để vận dụng vào công việc thực tế. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc tham khảo.

100 câu hỏi trắc nghiệm Tin học văn phòng

Em hãy khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng nhất.

1. Lặp lại các dòng tiêu đề của bảng biểu ta dùng

a. TableHeading Row repeat

b. TableSort

c. TableFormular

d. Cả ba đều sai

2. EditSelect all tương ứng với phím tắt nào?

a. Ctrl – A

b. Ctrl – L

c. Ctrl – K

d. A,C sai

3. Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ nào trong formatFont:

a. Text effects

b. Charater spacing

c. Cả ba đều sai

d. Font

4. Lệnh nào sau đây tương ứng với phím tắt Ctrl-D.

a. FormatFont style

b. InsertFont

c. FontStyle

d. Format/Font

5. Muốn biết ta đã gõ được mấy từ thì dùng lệnh:

a. ToolsSpelling and Grammar

b. ToolsOption

c. ToolsCount

d. Có hai câu đúng trong 3 câu

6. Chèn một kí tự đặc biệt ta dùng:

a. InsertText box

b. InsertFile

c. InsertSymbol

d. InsertPicture

7. Tìm kiếm và thay thế một từ lặp lại nhiều lần

a. EditGo to

b. EditReplace

c. EditFind

d. A.b đúng

8. Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng lệnh :formatchange case

a. Title Case

b. Lower Case

c. Sentence Case

d. Upper Case

9. Trộn các ô lại với nhau ta sử dụng menu lệnh:

a. TableFormular

b. TableSort

c. TableMeger Cells

d. TableSplit Cells

10. Để trình bày văn bản theo kiểu liệt kê ta dùng lệnh nào sau đây?

a. FormatTab

b. Formatbullet and numbe

c. Formatdirection

d. Formatparagraph

11. Tô màu cho đoạn văn bản ta dung lệnh :

a. Formatborder and shading

b. FormatHeader and Footer

c. FormatChange Case

d. FormatDrop cap

12. Tạo khoảng cách các dòng là hai dòng thì dùng tổ hợp phím nào?

a. Ctrl-2

b. Ctrl-0

c. Ctrl-1

d. A,b đúng

13. Hiển thị thanh công cụ chuẩn ta chọn viewtoolbar:

a. Table and border

b. Standard

c. Drawing

d. Formatting

14. Thoát khỏi chương trình Word ta sử dụng menu lệnh:

a. Fileclose

b. Fileexit

c. FilePrint preview

d. Có hai câu đúng trong ba câu

15. Chèn một cột bên phải cột được chọn:

a. TableInsertRow below

b. TableInsertRow above

c. TableInsertColumns to right

d. TableInsertColumns to left

16. Để copy một đoạn văn bản ta dùng cặp lệnh nào:

a. EditCopy-EditPaste

b. EditCut-EditPaste

c. Cả hai đều đúng

d. Cả hai đều sai

17. Tạo đầu trang và chân trang ta dùng lệnh

a. ViewHeader

b. View Header and Footer

c. ViewFooter

d. Cả ba đều sai

18. Để tạo một bảng biểu thì ta dùng menu lệnh nào?

a. TableInsertCells

b. TableInsertRow

c. TableInsertColumn

d. TableInsert Table

19. Đánh số trang cho một file văn bản ta dùng lệnh:

a. InsertPage number

b. InsertDate and Time

c. InsertBreak

d. Không có câu nào đúng

…….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999
Lượt xem: 29992999

2. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

3. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

4. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

5. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

6. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

7. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

8. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

9. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

10. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

11. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

12. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

13. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

14. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

15. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

16. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

17. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

18. Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

Câu hỏi về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A

Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
cách Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
hướng dẫn Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A
Đề Thi Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Trình Độ A miễn phí

Scores: 4.5 (160 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn