Top 18+ Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2023

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán tỉnh Bình Thuận năm học 2022 – 2023 được cập nhật nhanh chóng cùng đáp án chi tiết, mời các bạn xem ngay dưới đây.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 năm 2022 tại tỉnh Bình Thuận sẽ được Đọc Tài Liệu cập nhật ngay khi môn thi kết thúc. Tham khảo đề thi và đáp án môn Toán Bình Thuận các năm trước bên dưới:

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 trang 2

ĐÁP ÁN

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 ảnh 1

Bài 3.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 bài 3

Bài 4

gif;base64,R0lGODdhAQABAPAAAMPDwwAAACwAAAAAAQABAAACAkQBADs=

Bài 5
Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 câu 5

Bài 6

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 bài 6
 

Bài 7.

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 câu 7
 

Xem thêm thông tin tuyển sinh tỉnh Bình Thuận:

  • Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Bình Thuận
  • Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bình Thuận
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Bình Thuận 2022
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Bình Thuận 2022
  • Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận các năm trước

    Trong thời gian ôn luyện, các em có thể thử sức thêm với bộ đề thi thử vào 10 môn toán Bình Thuận của các trường trên địa bàn tỉnh để củng cố kiến thức. Ngoài ra, Doctailieu mời các em tham khảo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận cùng điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Bình Thuận qua các năm.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm 2021

     Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh Bình Thuận năm 2021 diễn ra trong thời gian từ ngày 11/6, đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Bình Thuận 2021 chính thức được cập nhật ngay lập tức khi kết thúc thời gian thi. 

Bài 4 (1,0 điểm). Một phân xưởng theo kế hoạch phải may 1200 bộ quần áo trong một thời gian quy định. Khi thực hiện, do cải tiến kỹ thuật nên mỗi ngày phân xưởng may thêm được 10 bộ quần áo và hoàn thành kế hoạch trước 4 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày phân xưởng may bao nhiêu bộ quần áo?

Bài 5 (1,0 điểm). Một cốc nước dạng hình trụ có chiều cao là 15cm, bán kính đáy là 3 cm và lượng nước ban đầu trong cốc cao 10cm. Thả chìm hoàn toàn vào cốc nước 5 viên bi thủy tinh hình cầu có cùng bán kính là 1cm. Hỏi sau khi thả 5 viên bi, mực nước trong cốc cách miệng cốc một khoảng bằng bao nhiêu? (Giả sử độ dày của thành cốc và đáy cốc không đáng kể; kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm học 2021-2022 trang 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm học 2021-2022 trang 2

Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) (x^2+3 x-4=0 ⇔x^2+4 x – x-4 = 0)

(⇔(x – 1) (x + 4) = 0)

(⇔left[ beginalign& x=1 \& x = -4 \endalign right.\)

KL: …

b) (left\begin{arrayl x+2 y=4 \ x-2 y=-4 endarrayright. ⇔left\begin{arrayl 4y=8 \ x-2 y=-4 endarrayright. ⇔left\begin{arrayl y=2 \ x=0 endarrayright. )

KL: …

Bài 2.

a) 

(A=(sqrt27+3 sqrt12-2 sqrt3): sqrt3 = (3sqrt27+6 sqrt3-2 sqrt3): sqrt3 = 7)

b)

Với (x geq 0 text và x neq 9) thì

(B=left(dfrac1sqrt{x+3}+dfrac5sqrt{x-3}+dfrac6x-9right): dfrac2sqrt{x-3})

(=dfracsqrt{x-3+5(sqrtx+3) + 6}{(sqrtx-3)(sqrtx-3)}: dfrac2sqrt{x-3})

 (=dfrac{6sqrtx+18}{(sqrtx-3)(sqrtx-3)}. dfracsqrt{x-3}2)

(=dfrac{6(sqrtx+3)}{(sqrtx-3)(sqrtx-3)}. dfracsqrt{x-3}2 = 3)

Vậy B = 3

Bài 3 – 4:

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 câu 3

Bài 5: 

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 bài 5

Bài 6.

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 hình câu 6

Bài 6:

Đáp án đề Toán vào 10 Bình Thuận 2021 bài 6

Bài 7.

Vì chỉ có bạn Đào là có màu áo và màu khẩu trang giống nhau nên bạn Trúc đeo khẩu trang khác màu áo.

=> Trúc mặc áo màu trắng hoặc hồng.

+) Nếu Trúc mặc áo màu hồng thì Mai mặc áo màu xanh (do màu áo và màu khẩu trang của bạn Mai đều không phải màu trắng) và đeo khẩu trang màu hồng.

=> Đào mặc áo trắng và đeo khẩu trang màu trắng.

+) Nếu Trúc mặc áo màu trắng => Đào mặc áo và đeo khẩu trang màu hồng.

=> Mai mặc áo xanh và đeo khẩu trang màu trắng (vô lý).

Vậy:

Trúc: Áo hồng + khẩu trang xanh. 

Đào: Áo trắng + khẩu trang trắng. 

Mai: Áo xanh + khẩu trang hồng.

Đề thi vào 10 môn toán Bình Thuận năm 2020

Bài 4 (1,0 diểm ). Lớp 9 A có 80 quyển vở dự định khen thưởng học sinh giỏi cuối năm. Thực tế cuối năm tăng thêm 2 học sinh giỏi, nên mỗi phần thưởng giảm đi 2 quyển vở so với dự định. Hỏi cuối năm lớp 9 A có bao nhiêu học sinh giỏi, biết mỗi phần thưởng có số quyển vở bằng nhau.

Bài 5 (4,0 điểm ). Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB=2R. Trên đoạn thẳng OB lấy điểm M ( M khác O và B). Trên nửa đường tròn (O) lấy điểm N ( N khác A và B). Đường thẳng vuông góc với MN tại N cắt các tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn (O) lần lượt ờ C và D(Ax, By và nửa đường tròn thuộc củng một nửa mặt phẳng bờ AB).

a) Chứng minh tứ giác ACNM nội tiếp.

b) Chúmg minh AN.MD = NB.CM.

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2020 tỉnh Bình Thuận

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán Bình Thuận năm 2019

Bài 3 (2,0 điểm). Cho hàm số (y=2 x^2) có đồ thị là (P).

a) Vẽ đồ thị (P).

b) Tìm tham số m để đường thẳng (d): y = mx – 2 tiếp xúc với (P). 

Bài 4 (1,0 điểm ). Một mảnh đất hình chữ nhật có hai lần chiều rộng bé hơn chiều dài 9m và diện tích bằng (200 mathrm~m^2). Tính chu vi của mảnh đất. 

Bài 5 (4,0 điểm ). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn (O;R), (AB ( AC). Ba đường cao AE, BF và CK của tam giác ABC cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AD của đường tròn (O;R).

a) Chứng minh: Tứ giác AKHF nội tiếp.

b) Chứng minh: DC // BF.

c) Chứng minh: AB.AC = AE.AD.

Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2019 tỉnh Bình Thuận

Đề thi vào 10 môn toán Bình Thuận năm 2018

Bài 1. (1,0 điểm) Rút gọn biếu thức 

(A=(sqrt6+sqrt2) cdot sqrt2+sqrt16-sqrt12.)

Bài 2. (2,0điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

a) (x^2-3 x-10=0)

b) (left\begin{matrix 2x+y=4\ 3x-y=1 endmatrixright.)

Bài 3. (2,0 điểm ) Cho hàm số (y=x^2 )có đồ thị (P).

a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phầng toa độ Oxy.

b) Tìm tham số m để đường thẳng (d): (y=left(m^2-4right) x+m^2-3) luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

 Xem thêm chi tiết đáp án đề thi toán vào 10 năm 2018 tỉnh Bình Thuận

     Trên đây là nội dung đáp án đề thi tuyển sinh vào 10 môn toán tỉnh Bình Thuận năm 2022 và các năm trước đó để các em đối chiếu, thử sức với các đề khác nhau. Chúc các em luôn học tốt và đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 này.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666
Lượt xem: 16661666

2. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

3. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

4. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

5. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

6. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

7. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

8. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

9. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

10. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

11. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

12. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

13. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

14. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

15. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

16. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

17. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

18. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1666

Câu hỏi về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
cách Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
hướng dẫn Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận miễn phí

Scores: 4.5 (141 votes)

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận Đề thi vào 10 môn Toán năm 2023 – 2023 sở GD&ĐT Bình Thuận Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2023 (Có đáp án)

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận Đề thi vào 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Thuận Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 (Có đáp án)

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Thuận, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh tham khảo, so sánh với bài thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 của mình thuận tiện hơn.

Sáng ngày 9/6/2022, các thí sinh tỉnh Bình Thuận sẽ làm bài thi môn Toán theo hình thức tự luận, với thời gian làm bài là 120 phút. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn để chuẩn bị thật tốt kỳ thi vào 10 năm 2022 – 2023 của mình:

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận 2022 – 2023

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Bài 3

 Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Bài 4

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Bài 5

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận 2022 – 2023

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666
Lượt xem: 36663666

2. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

3. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

4. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

5. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

6. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

7. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

8. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

9. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

10. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

11. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

12. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

13. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

14. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

15. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

16. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

17. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

18. Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3666

Câu hỏi về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
cách Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
hướng dẫn Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận
Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán Bình Thuận miễn phí

Scores: 4.4 (140 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn