Top 18+ Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 15 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 1 có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 15 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán trên mạng lớp 1 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 15 năm 2015 – 2016 diễn ra vào ngày 04/03/2016. Đề thi này có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh lớp 1 củng cố kiến thức thật tốt, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 – 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 13 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 12 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 15 năm 2015 – 2016 có đáp án

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic Toán lớp 1 vòng 15

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé!

Câu 2.1: …cm + 30cm = 10cm + 20cm + 10cm.

Câu 2.2: Cho các số: 20; 43; 25; 18; 16; 99; 21; 84; 19; 80; 59. Số bé nhất trong các số đã cho là số nào?

Câu 2.3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ……………

Đề thi violympic Toán lớp 1 vòng 15

Câu 2.4: An có 50 viên bi. An cho Tùng 40 viên. Hỏi An còn bao nhiêu viên bi?

Câu 2.5: Tìm một số tròn chục, biết khi cộng số đó với 30 thì được kết quả nhỏ hơn 70 nhưng lớn hơn kết quả của phép cộng 30 với 20.

Câu 2.6: Tìm một số, biết số đó cộng với 10 rồi trừ đi 20, rồi lại cộng với 60 thì bằng 90.

Câu 2.7: An có 40 quyển vở. Bình có 20 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở?

Câu 2.8: Từ 20 đến 60 có bao nhiêu số tròn chục?

Câu 2.9: Ngăn trên có 60 quyển sách, ngăn dưới có 40 quyển sách. Hỏi phải chuyển bao nhiêu quyển sách từ ngăn trên xuống ngăn dưới để hai ngăn có số quyển sách bằng nhau?

Câu 2.10: Số liền trước của số lớn nhất có một chữ số cộng với số bé nhất có hai chữ số bằng bao nhiêu?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: Số tròn chục liền sau của số 30 cộng với 40 bằng bao nhiêu?

Câu 3.2: Số nào cộng với 30 thì bằng 70?

Câu 3.3: Lớp 1A có 40 học sinh, lớp 1B có 30 học sinh, lớp 1C có 20 học sinh. Hỏi cả ba lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 3.4: Số nào cộng với 20 rồi cộng với 30 thì bằng 90?

Câu 3.5: Tuấn nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 2 rồi trừ đi 3 thì bằng 14. Hỏi Tuấn nghĩ ra số nào?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 15

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(4) < (6) < (8) < (2) < (1) < (9) < (10) < (5) < (3) < (7)

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: 10

Câu 2.2: 16

Câu 2.3: 4

Câu 2.4: 10

Câu 2.5: 30

Câu 2.6: 40

Câu 2.7: 60

Câu 2.8: 5

Câu 2.9: 10

Câu 2.10: 18

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 80

Câu 3.2: 40

Câu 3.3: 90

Câu 3.4: 40

Câu 3.5: 15

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000
Lượt xem: 60006000

2. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

3. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

4. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

5. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

6. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

7. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

8. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

9. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

10. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

11. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

12. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

13. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

14. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

15. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

16. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

17. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

18. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

Câu hỏi về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017

Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
cách Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
hướng dẫn Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 15 Năm 2016 – 2017 miễn phí

Scores: 4.9 (70 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn