Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 (Có Đáp Án)

Bạn đang tìm kiếm về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 hữu ích với bạn.

Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 (Có Đáp Án)

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015 – 2016 diễn ra ngày 11/03/2016, bao gồm cả đáp án, giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập thật tốt, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 – 2016. Mời các em cùng tham khảo tài liệu dưới đây:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16 năm 2015 – 2016 có đáp án

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 80cm – 60cm + 60cm = 50cm + …….cm.

Câu 1.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 70cm – 50cm + 20cm = 30cm + …….cm.

Câu 1.3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: 80 – 50 + 30 + 20 …….. 70 – 40 + 20 + 20

Câu 1.4: Có hai thùng cam. Thùng thứ nhất có số quả cam là số chẵn nhỏ nhất có hai chữ số. Thùng thứ hai hơn thùng thứ nhất 20 quả. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu quả cam?

Câu 1.5: Số lớn nhất có hai chữ số mà khi cộng hai chữ số của số đó với nhau thì bằng 9 là số nào?

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Đề thi violympic toán lớp 1 vòng 16

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: Năm nay anh hơn em 12 tuổi. Hỏi 7 năm nữa anh hơn em bao nhiêu tuổi?

Câu 3.2: Cho ba số khác nhau, các số đó đều là số chẵn chục có hai chữ số và đem ba số cộng lại với nhau thì bằng 60. Tìm số lớn nhất trong ba số đó.

Câu 3.3: Từ 30 đến 80 có bao nhiêu số tròn chục?

Câu 3.4: Mai có 50 cái kẹo. Sau khi Mai cho Hồng một số cái kẹo thì Mai còn 40 cái kẹo. Hỏi Mai cho Hồng bao nhiêu cái kẹo?

Câu 3.5: Tìm số tròn chục, biết lấy số đó cộng với 20 cũng bằng 90 trừ cho 20.

Câu 3.6: Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 90 – 40 + 20 – 20 > 70 – ……. > 10 + 20

Câu 3.7: Cho các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Viết được tất cả bao nhiêu số tròn chục không lớn hơn 80?

Câu 3.8: Có bao nhiêu số có hai chữ số mà mỗi số đều có chữ số 0?

Câu 3.9: Hiện nay, con 5 tuổi, mẹ hơn con 30 tuổi, bố hơn mẹ 10 tuổi. Hỏi bố hơn con bao nhiêu tuổi?

Câu 3.10: Thơm nghĩ ra một số, biết rằng số đó cộng với 40 rồi trừ đi 20, rồi cộng thêm 50 thì bằng 80. Hỏi Thơm nghĩ ra số nào?

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 16

Bài 1: Vượt chướng ngại vật

Câu 1.1: 30

Câu 1.2: 10

Câu 1.3: >

Câu 1.4: 30

Câu 1.5: 90

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

(2) < (10) < (3) < (4) < (8) < (1) < (7) < (5) < (6) < (9)

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 12

Câu 3.2: 30

Câu 3.3: 6

Câu 3.4: 10

Câu 3.5: 50

Câu 3.6: 30

Câu 3.7: 7

Câu 3.8: 9

Câu 3.9: 40

Câu 3.10: 10

VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 16 (VÒNG CẤP HUYỆN) NĂM HỌC 2016-2017 – VIOLYMPIC TOÁN – GIẢI CHI TIẾT

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666
Lượt xem: 86668666

2. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

3. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

4. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

5. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

6. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

7. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

8. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

9. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

10. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

11. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

12. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

13. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

14. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

15. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

16. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

17. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 rồi nhỉ? Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

18. Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

Câu hỏi về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017

Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
cách Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
hướng dẫn Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017
Đề Thi Violympic Toán Lớp 1 Vòng 16 Năm 2016 – 2017 miễn phí

Scores: 4.5 (191 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn