Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4 có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán qua mạng lớp 4 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2015 – 2016 kèm đáp án, diễn ra ngày 11/03/2016. Đề thi này giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 – 2016. Mời các em cùng tham khảo tài liệu dưới đây:

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 14 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 15 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16 năm 2015 – 2016 có đáp án

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):

Câu 1.1: Một sợi dây dài 8/5 m được cắt thành các đoạn bằng nhau mỗi đoạn dài 2/5m. Hỏi cắt được mấy đoạn dây như vậy?

Cậu 1.2: Tính: 34884 :68 = …………

Câu 1.3: Tính: 2376+14582 = ………..

Câu 1.4: Trong kho chứa 3570 kg thóc. Người ta đã lấy ra 2/7 số thóc trong kho. Hỏi đã lấy bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Câu 1.5: Tìm x, biết: 14586 : x = 36 (dư 6)

Câu 1.6: 3/8 của 640 là …………..

Câu 1.7: Tìm x, biết: Đề thi violympic toán lớp 4

Câu 1.8: Tìm x, biết:Đề thi violympic toán lớp 4

Câu 1.9: Tính: 75 x 8 x 16 9 x 125 = …………

Câu 1.10: Cho số tự nhiên A chia cho 4 dư 2; chia cho 5 dư 1. Hỏi A chia cho 20 dư bao nhiêu?

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Tính: 6/7 : 3/2 = ……………..

Câu 2.2: Tính: 5/6 – 2/9 = …………………….

Câu 2.3: Tìm x biết: 9/10 – x = 1/3

Câu 2.4: Tính: 4/7 x 5/3 = …………

Câu 2.5: Tính: 25/27 – 5/6 x 2/3 = ………..

Câu 2.6: Tính: Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 16

Câu 2.7: Cho A = 32 x 56 x 34 – 35 x 11. Chữ số tận cùng của A là: …………

Câu 2.8: Tính: 2/3 + 3/4 + 1/6 = …………….

Câu 2.9: Tìm một phân số, biết rằng nếu lấy phân số đó nhân với 3/5 rồi trừ đi 1/5 thì được kết quả là 1/15.

Câu 2.10: Một vòi nước chảy vào một bể không có nước. Giờ thứ nhất chảy được 1/8 bể; giờ thứ hai chảy được 5/24 bể. Sau hai giờ thì cần chảy thêm 600 lít nước nữa sẽ đầy bể. Hỏi bể đầy thì chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 6/5 của 125 là: ………….

Câu 3.2: Tính: 21/35 – 16/40 = ………….

Câu 3.3: Tính: 3/10 + 4/7 + 6/14 + 14/20 = ……………

Câu 3.4: Tìm số tự nhiên abc, biết rằng: 2abc = 9 x abc.

Câu 3.5: Tìm x biết: Đề thi violympic toán lớp 4 vòng 16

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 16

Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1.1: 4

Câu 1.2: 513

Câu 1.3: 16958

Câu 1.4: 1020

Câu 1.5: 405

Câu 1.6: 240

Câu 1.7: 37

Câu 1.8: 505

Câu 1.9: 1200000

Câu 1.10: 6

Vì A chia cho 4 dư 2 => A – 2 chia hết cho 4 => A – 2 + 16 cũng chia hết cho 4 => A + 14 chia hết cho 4. (1)

A chia cho 5 dư 1 => A – 1 chia hết cho 5 => A – 2 + 15 cũng chia hết cho 4 => A + 14 chia hết cho 5. (2)

Từ (1) và (2), suy ra A + 14 chia hết cho BCNN(4,5).

4 = 2 x 2; 5 = 5 x 1 => BCNN(4,5) = 2 x 2 x 5 x 1 = 20.

Suy ra, A + 14 chia hết cho 20.

Vậy A + 14 = 20k, k thuộc N*

A + 14 = 20 x (k -1 + 1) => A + 14 = 20 x (k -1) + 20 => A = 20x(k-1) + 20 – 14 = 20 x (k-1) + 6.

Vậy A chia cho 20 có số dư là 6.

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: 4/7

Câu 2.2: 11/18

Câu 2.3: 17/30

Câu 2.4: 20/21

Câu 2.5: 10/27

Câu 2.6: 3/4

Câu 2.7: 3

Câu 2.8: 19/12

Câu 2.9: 4/9

Câu 2.10: 900

Bài 3: Đi tìm kho báu

Câu 3.1: 150

Câu 3.2: 1/5

Câu 3.3: 2

Câu 3.4: 250

Câu 3.5: 1/8

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999
Lượt xem: 29992999

2. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

3. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

4. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

5. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

6. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

7. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

8. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

9. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

10. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

11. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

12. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

13. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

14. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

15. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

16. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Dưới đây là TOP các bài viết về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

17. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

18. Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2999

Câu hỏi về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015

Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
cách Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
hướng dẫn Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015
Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 16 Năm 2015 miễn phí

Scores: 4.7 (159 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn