Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 4 có đáp án

Bạn đang tìm hiểu về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 hữu ích với bạn.

1. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 – 2016 Đề thi giải Toán Tiếng Anh qua mạng lớp 4 có đáp án

Để bài thi Violympic Toán Tiếng Anh đạt được kết quả cao, các em phải nắm thật vững từ vựng tiếng Anh, ôn luyện các đề từ năm cũ để nắm vững dạng toán, kiểu ra đề. Mời các em cùng tham khảo Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 – 2016 dưới đây:

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 8 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 8 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 vòng 8 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 – 2016 có đáp án

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: If x/7 = 45/63 then x = ………….

Question 2: An even number M is divisble by 5 if the last digit of M is …………

Question 3: Find the area of the parallelogram below:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4

Question 4: Calculate: 6520 : 326 = ………….

Question 5: Katie has 300 cakes. She gives 12 of them to each of five her friends. How many cakes are left over

Question 6: Find the value of b such that the number 73b4 is divisible by 9?

Question 7: The sum of two numbers is 124 and their difference is 36. What is the value of the larger number?

Question 8: One pack of pencils has fifteen pencils. Four other packs have twenty pencil each. What is the total pencils in these five packs?

Question 9: The weight of green box is four times the weight of red box. Green box is 9kg heavier than red box. The weight of green box is ……….. kg.

Question 10: The sum of all natural numbers that are smaller than 500 and divisible by 5 is …………

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: The area of this parallelogram is ………..cm2.

a. 48 b. 20 c. 28 d. 35

Question 2: What is this fraction in the simplest terms?
27/36 = ……….

a. 9/4 b. 2/3 c. 3/4 d. 4/9

Question 3: Which of the following lists the fractions 1/9; 2/7; 4/16; 2/9; and 1/8 in order from the least to greatest?

a. 1/9 < 2/9 < 1/8 < 4/16 < 2/7

b. 1/9 < 2/9 < 1/8 < 2/7 < 4/16

c. 1/9 < 1/8 < 2/9 < 4/16 < 2/7

d. 1/9 < 1/8 < 2/9 < 2/7 < 4/16

Question 4: Peter is taller than Edward but shorter than Jacob. Charlie is taller than John but shorter than Peter. Who is the tallest?

a. Jacob b. Peter c. Charlie d. Edward

Question 5: The total weight of 3 apples is equal to that of 4 bananas, and the total weight of 5 bananas is equal to that of 6 oranges. How many apples have the same total weight as 24 oranges?

a. 18 b. 16 c. 12 d. 15

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: 5

Question 2: 0

Question 3: 40

Question 4: 20

Question 5: 240

Question 6: 4

Question 7: 80

Question 8: 95

Question 9: 12

Question 10: 24750

Các số tự nhiên nhỏ hơn 500 chia hết cho 5 là: 0; 5; 10; 15; …………; 495
Số các số tự nhiên nhỏ hơn 500 chia hết cho 5 là: (495 – 0) : 5 + 1 = 100 (số)
Tổng của chúng là: (495 + 0) x 100 : 2 = 24750

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (9); (2) = (15); (3) = (10); (4) = (12); (5) = (17); (6) = (13); (7) = (14); (8) = (11); (16) = (18); (19) = (20)

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: c

Question 2: c

Question 3: c

Question 4: a

Question 5: d

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666
Lượt xem: 76667666

2. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ VNExpress

VNExpress
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

3. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

4. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

5. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

6. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

7. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

8. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ soha.vn

soha.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

9. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

10. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

11. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

12. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

13. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ vov.vn

vov.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

14. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ afamily.vn

afamily.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

15. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

16. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

17. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ coccoc.com

coccoc.com
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 rồi nhỉ? Nội dung Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

18. Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 từ facebook.com

facebook.com
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7666

Câu hỏi về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8

Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
cách Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
hướng dẫn Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8
Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 8 miễn phí

Scores: 4.6 (53 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn