Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 12 (Có đáp án) Trắc nghiệm Sử Bài 12 lớp 11

Bạn đang tìm kiếm về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như hữu ích với bạn.

1. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 12 (Có đáp án) Trắc nghiệm Sử Bài 12 lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 12 là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo.

Trắc nghiệm Sử 11 bài 12 tổng hợp 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về bài Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) có đáp án kèm theo. Qua đó các bạn học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kiến thức lịch sử để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1 môn Lịch sử sắp tới. Chúc các bạn học tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm Sử Bài 12 lớp 11

Câu 1. Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?

A. Công nghiệp
B. Nông nghiệp
C. Giao thông vận tải
D. Du lịch và dịch vụ

Câu 2. Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?

A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng
B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt
C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh
D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh

Câu 3. Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

A. Đảng Dân chủ
B. Đảng Quốc xã
C. Đảng Xã hội dân chủ
D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 4. Người đứng đầu tổ chức đó là

A. Hítle
B. Hinđenbua
C. Rommen
D. Manx Tên

Câu 5. Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đứng đầu tổ chức đó là

A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc
B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù
C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài
D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 6. Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 – 1 – 1933 là

A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít
B. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức
C. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới
D.Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 7. Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách

A. Bài Do Thái
B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân
C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài
D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)

Câu 8. Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

A. Hítle lên nắm quyền
B. Tổng thống Hinđenbua mất
C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy
D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

Câu 9. Năm 1934, sau khi tổng thống Hinđenbua qua đời, Hítle đã tự xưng là

A. Tổng thống
B. Thủ tướng
C. Quốc trưởng suốt đời
D. Thống soái

Câu 10. Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng

A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng
B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất
C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự
D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ

Câu 11. Sự kiện nổi bật nào đã diễn ra ở nước Đức tháng 7 – 1933?

A. Hítle thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành các ngành kinh tế
B. Nền Cộng hòa Vaima hoàn toàn sụp đổ
C. Đảng Cộng sản Đức phải ngừng hoạt động
D. Hiến pháp Vaima chính thức bị hủy bỏ

Câu 12. Ngành kinh tế được phục hồi và phát triển nhanh nhất ở Đức những năm 30 của thế kỉ XX là

A. Công nghiệp dệt
B. Công nghiệp quân sự
C. Công nghiệp khai khoáng
D. Công nghiệp cơ khí, chế tạo

Câu 13. Đường lối đối ngoại chủ yếu của Chính phủ Hít Le là

A. Bắt tay với các nước phát xít
B. Thực hiện chính sách đối ngoại nước lớn
C. Tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh
D. Mở rộng giao lưu, hợp tác với các nước tư bản châu Âu

Câu 14. Tháng 10 – 1933, chính quyền Hitler đã có hành động gì?

A. Tuyên bố rút khỏi Hội Quốc liên
B. Ban hành lệnh tổng động viên trên toàn nước Đức
C. Tuyên bố thành lập quân đội thường trực
D. Bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự

Câu 15. Đến năm 1938, nước Đức đã được ví như

A. Một trại tập trung khổng lồ
B. Một trại lính khổng lồ
C. Một tên sen đầm quốc tế
D. Một đế quốc bất khả chiến bại

Câu 16. Ngành kinh tế nào ở Đức bị tác động nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933?

A. Nông nghiệp
B. Công nghiệp
C. Dịch vụ du lịch
D. Giao thông vận tải

Câu 17. Năm 1932, sản xuất công nghiệp của Đức giảm bao nhiêu phần trăm so vói những năm trước khủng hoảng?

A. 29%
B. 38%
C. 47%
D. 56%

Câu 18. Ý nào sau đây không đúng với hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 -1933 đối với nước Đức?

A. Hàng chục triệu nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa
B. Số người thất nghiệp lên tới hơn 5 triệu người
C. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với những năm trước khủng hoảng
D. Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh của quần chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng

Câu 19. Các thế lực phản động, hiếu chiến ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng, đặc biệt là:

A. Đảng Xã hội dân chủ
B. Đảng Dân chủ tự do
C. Đảng Cộng sản
D. Đảng Quốc xã

Câu 20. Người đứng đầu Đảng Quốc xã ở Đức là:

A. Hin-đen-bua
B. Hít-le
C. Lu-ther
D. Simons

………………..

Đáp án trắc nghiệm Sử 11 bài 12

Câu Đáp án
Câu 1 A
Câu 2 D
Câu 3 B
Câu 4 A
Câu 5 D
Câu 6 C
Câu 7 D
Câu 8 C
Câu 9 C
Câu 10 C
Câu 11 A
Câu 12 B
Câu 13 C
Câu 14 A
Câu 15 B
Câu 16 B
Câu 17 C
Câu 18 A
Câu 19 D
Câu 20 B
Câu 21 D
Câu 22 D
Câu 23 C
Câu 24 D
Câu 25 B
Câu 26 C
Câu 27 C
Câu 28 A
Câu 29 C
Câu 30 B

…………………

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm trắc nghiệm Sử 11 bài 12

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ VNExpress

VNExpress
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như rồi nhỉ? Nội dung Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như rồi nhỉ? Nội dung Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ soha.vn

soha.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như rồi nhỉ? Nội dung Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như rồi nhỉ? Nội dung Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ vov.vn

vov.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ afamily.vn

afamily.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như rồi nhỉ? Nội dung Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ coccoc.com

coccoc.com
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như rồi nhỉ? Nội dung Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như từ facebook.com

facebook.com
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như

Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
cách Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
hướng dẫn Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như
Đến Năm 1938 Nước Đức Đã Được Ví Như miễn phí

Scores: 4.8 (173 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn