Top 20+ Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Bạn đang tìm hiểu về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 hữu ích với bạn.

Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 14: Thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu

Đề trắc nghiệm Địa lí 10 bài 14 gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm về thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu trên bản đồ có đáp án chi tiết

Danh sách câu hỏi Đáp án
Câu 1. Dựa vào hình 14.1 SGK/53 – Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết đới khí hậu ôn đới nằm giữa các đới khí hậu nào?

Hình 14.1 Địa Lý 10

A. Đới khí hậu cực và đợi khí hậu cận nhiệt.

B. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu nhiệt đới.

C. Đới khí hậu cực và đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu cận cực và đới khí hậu cận nhiệt.

Câu 2. Dựa vào hình 14.1 SGK/53- Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nhiệt đới thường nằm giữa các đới khí hậu nào.

A. Đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu cận xích đạo.

B. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.

C. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.

D. Đới khí hậu cận nhiệt và đới khí hậu xích đạo.

Câu 3. Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nào chiếm diện tích nhỏ nhất trên các lục địa

A. Đới khí hậu cận xích đạo.

B. Đới khí hậu cực.

C. Đới khí hậu cận cực.

D. Đới khí hậu xích đạo.

Câu 4. Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết đới khí hậu nào được phân chia thành nhiều kiểu khí hậu nhất

A. Đới khí hậu ôn đới.

B. Đới khí hậu cận nhiệt.

C. Đới khí hậu nhiệt đới.

D. Đới khí hậu xích đạo.

Câu 5. Dựa vào hình 14.1 SGK/53- Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kiểu khí hậu nào có diện tích lớn nhất trên các lục địa

A. Kiểu khí hậu ôn đới hải dương.

B. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

C. Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa.

D. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 6. Dựa vào hình 14.1 SGK/53- Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết kiểu khí hậu nào có diện tích nhỏ nhất trên các lục địa

A. Kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

B. Kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.

C. Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

D. Kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.

Câu 7. Dựa vào hình 14.1 SGK/53- Các đới khí hậu trên trái đất , cho biết Việt Nam nằm trong vùng thuộc kiểu khí hậu nào?

A. Kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa.

B. Kiểu khí hậu cận nhiệt gió mùa.

C. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

D. Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 8. Dựa vào hình 14.1 – Các đới khí hậu trên trái đất, cho biết kinh tuyến $80^o$Đ đi qua những đới và kiểu khí hậu nào trên đất liền

A. Cực, cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, nhiệt đới lục địa

B. Cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới gió mùa

C. Cận cực, ôn đới lục địa, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới lục địa, cận nhiệt lục địa

D. Cực, cận cực, cận nhiệt gió mùa, nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, xích đạo

Câu 9. Dựa vào hình 14.2 SGK/54- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất.

Hình 14.2 Địa Lý 10

A. Hà Nội.

B. U-pha.

C. Va-len-xi-a.

D. Pa-lec-mo.

Câu 10. Dựa vào hình 14.2 SGK/54- Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có lượng mưa tương đối lớn và sự chênh lệch lượng mưa giữa các tháng tương đối nhỏ.

A. Hà Nội.

B. U-pha.

C. Va-len-xi-a.

D. Pa-lec-mo.

đáp án Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 14: Thực hành đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 6 C
Câu 2 C Câu 7 D
Câu 3 A Câu 8 B
Câu 4 B Câu 9 A
Câu 5 B Câu 10 C

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8885
Lượt xem: 25525120

Địa Lý Lớp 6 Bài 14 | Thực Hành: Đọc Lược Đồ Địa Hình Tỉ Lệ Lớn | Trang 139 – 140 | Kết Nối Tri Thức từ Youtube

Địa Lý Lớp 6 Bài 14 | Thực Hành: Đọc Lược Đồ Địa Hình Tỉ Lệ Lớn | Trang 139 – 140 | Kết Nối Tri Thức

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4803

3. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9152

4. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8158

5. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 rồi nhỉ? Bài viết Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7362

6. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4921

7. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6979

8. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ soha.vn

soha.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 rồi nhỉ? Bài viết Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1474

9. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1538

10. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7776

11. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 rồi nhỉ? Nội dung Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1274

12. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5857

13. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ vov.vn

vov.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8812

14. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ afamily.vn

afamily.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 rồi nhỉ? Nội dung Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7319

15. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8341

16. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9349

17. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ coccoc.com

coccoc.com
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 rồi nhỉ? Nội dung Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8909

18. Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 từ facebook.com

facebook.com
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8309

Câu hỏi về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54

Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
cách Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
hướng dẫn Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54
Địa Lí 10 Bài 14: Thực Hành Trang 54 miễn phí

Scores: 4.3 (173 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn