Top 18+ Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Bạn đang tìm kiếm về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2020

Điểm chuẩn trường Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2020 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được cập nhật chính thức ngay khi có công văn của nhà trường.

Điểm chuẩn năm 2020

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia

Mã ngành Ngành Điểm chuẩn
7140202 Giáo dục Tiểu học 21.5
7140205 Giáo dục Chính trị 18.5
7140209 Sư phạm Toán học 20.5
7140210 Sư phạm Tin học 18.5
7140211 Sư phạm Vật lý 18.5
7140212 Sư phạm Hoá học 18.5
7140213 Sư phạm Sinh học 18.5
7140217 Sư phạm Ngữ văn 21
7140218 Sư phạm Lịch sử 18.5
7140219 Sư phạm Địa lý 18.5
7140201 Giáo dục Mầm non 19.25
7140221 Sư phạm Âm nhạc 19
7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18.5
7140249 Sư phạm Lịch sử- Địa lý 18.5
7140204 Giáo dục Công dân 18.5
7140250 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 18.5
7140246 Sư phạm Công nghệ 18.5
7140206 Giáo dục thể chất 18.5
7420201 Công nghệ Sinh học 15
7440112 Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường 15
7440112CLC Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) 15.25
7480201 Công nghệ thông tin 15
7480201CLC Công nghệ thông tin (chất lượng cao) 15.25
7229030 Văn học 15
7229010 Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 15
7310501 Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) 15
7310630 Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 16.5
7310630CLC Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch – Chất lượng cao) 16.75
7229040 Văn hoá học 15
7310401 Tâm lý học 15.5
7310401CLC Tâm lý học (Chất lượng cao) 15.75
7760101 Công tác xã hội 15
7320101 Báo chí 21
7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) 21.25
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 15
7850101CLC Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) 15.25
7480201DT Công nghệ thông tin (ưu tiên) 15

Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020 như sau:

Mã ngành Ngành Điểm chuẩn
7140202 Giáo dục Tiểu học 20.00
7140205 Giáo dục Chính trị 20.00
7140209 Sư phạm Toán học 20.00
7140210 Sư phạm Tin học 20.00
7140211 Sư phạm Vật lý 20.00
7140212 Sư phạm Hoá học 20.00
7140213 Sư phạm Sinh học 20.00
7140217 Sư phạm Ngữ văn 20.00
7140218 Sư phạm Lịch sử 20.00
7140219 Sư phạm Địa lý 20.00
7140201 Giáo dục Mầm non 20.00
7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 20.00
7140249 Sư phạm Lịch sử- Địa lý 20.00
7140204 Giáo dục Công dân 20.00
7140250 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 20.00
7140246 Sư phạm Công nghệ 20.00
7140221 Sư phạm Âm nhạc 20.00
7320101 Báo chí 18.00
7420201 Công nghệ sinh học 16.00
7480201 Công nghệ thông tin 16.00
7480201DT Công nghệ thông tin (ưu tiên) 16.00
7760101 Công tác xã hội 16.00
7310501 Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) 17.00
7440112 Hóa học 16.00
7229010 Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 16.00
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16.00
7310401 Tâm lý học 17.00
7229040 Văn hoá học 16.00
7229030 Văn học 16.00
7420201KT Công nghệ Sinh học (đào tạo tại Kon Tum) 16.00
7760101KT Công tác xã hội (đào tạo tại Kon Tum) 16.00
7440112KT Hóa học (đào tạo tại Kon Tum) 16.00
7229010KT Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) (đào tạo tại Kon Tum) 16.00
7850101KT Quản lý tài nguyên và môi trường (đào tạo tại Kon Tum) 16.00
7229040KT Văn hoá học (đào tạo tại Kon Tum) 16.00
7229030KT Văn học (đào tạo tại Kon Tum) 16.00

Thông tin trường

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thực hiện trọng trách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn; phục vụ cộng đồng với cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục, hội nhập quốc tế.

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: +84-236-3841323

Điểm chuẩn 2019 Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn trúng tuyển chính thức vào của trường năm nay như sau:

Mã ngành ĐKXT Tên Trường/ Tên Ngành Điểm trúng tuyển ngành Điều kiện phụ
7140201 Giáo dục Mầm non 18,35 TTNV
7140202 Giáo dục Tiểu học 18 TTNV
7140204 Giáo dục Công dân 18 TTNV
7140205 Giáo dục Chính trị 18 TTNV
7140209 Sư phạm Toán học 19 TTNV
7140210 Sư phạm Tin học 19,4 TTNV
7140211 Sư phạm Vật lý 18 TTNV
7140212 Sư phạm Hoá học 18,05 TTNV
7140213 Sư phạm Sinh học 18,3 TTNV
7140217 Sư phạm Ngữ văn 19,5 TTNV
7140218 Sư phạm Lịch sử 18 TTNV
7140219 Sư phạm Địa lý 18 TTNV
7140221 Sư phạm Âm nhạc 23,55 TTNV
7140247 Sư phạm Khoa học tự nhiên 18,05 TTNV
7140249 Sư phạm Lịch sử- Địa lý 18 TTNV
7140250 Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 18,15 TTNV
7229010 Lịch sử 15,75 TTNV
7229030 Văn học 15 TTNV
7229040 Văn hoá học 15 TTNV
7310401 Tâm lý học 15 TTNV
7310401CLC Tâm lý học (Chất lượng cao) 15,25 TTNV
7310501 Địa lý học 15 TTNV
7310630 Việt Nam học 18 TTNV
7310630CLC Việt Nam học (Chất lượng cao) 15 TTNV
7320101 Báo chí 20 TTNV
7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) 20,15 TTNV
7420201 Công nghệ sinh học 15,2 TTNV
7440102 Vật lý học 17 TTNV
7440112 Hóa học 15 TTNV
7440112CLC Hóa học (Chất lượng cao) 15,5 TTNV
7440301 Khoa học môi trường 18,45 TTNV
7460112 Toán ứng dụng 18,5 TTNV
7480201 Công nghệ thông tin 15,05 TTNV
7480201CLC Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) 15,1 TTNV
7480201DT Công nghệ thông tin (đặc thù) 16,55 TTNV
7760101 Công tác xã hội 15 TTNV
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 16,05 TTNV
7850101CLC Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) 18,45 TTNV

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng chi tiết các ngành năm 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140201 Giáo dục Mầm non M00 19,25
7140202 Giáo dục Tiểu học D01 17,75
7140205 Giáo dục Chính trị C00, C20, D66 19
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 19,5
7140210 Sư phạm Tin học A00, A01 21
7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 17
7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18,5
7140213 Sư phạm Sinh học B00, D08, 17
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C14, D66 21
7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, 17
7140219 Sư phạm Địa lý C00, D15, 17,5
7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 20,65
7229010 Lịch sử C00, C19, D14 15,25
7229030 Văn học C00, C14, D15, D66 15
7229040 Văn hoá học C00, C14, D15, D66 15,25
7310401 Tâm lý học B00, C00, D01 15
7310401CLC Tâm lý học (Chất lượng cao) B00, C00, D01 15,4
7310501 Địa lý học C00, D15, 15
7310630 Việt Nam học C00, D14, D15 15
7310630CLC Việt Nam học CLC C00, D14, D15 15,05
7320101 Báo chí C00, C14, D15 17
7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) C00, C14, D15 15
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08 15
7440102 Vật lý học A00, A01, A02 21,5
7440112 Hoá học A00, B00, D07 15
7440112CLC Hóa học CLC A00, B00, D07 15,7
7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07 21,5
7460112 Toán ứng dụng A00, A01, 21
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, 15
7480201CLC Công nghệ thông tin CLC A00, A01, 15,1
7480201DT Công nghệ thông tin (đặc thù) A00, A01, 22,25
7760101 Công tác xã hội C00, D01, 15
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D08 15,05
7850101CLC Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) A00, B00, D08 21,05

Điểm chuẩn năm 2017

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7140201 Giáo dục Mầm non M00 21.5
7140202 Giáo dục Tiểu học D01 22
7140205 Giáo dục Chính trị C00, C20, D66 24
7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 24.25
7140210 Sư phạm Tin học A00, A01 15.75
7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, A02 21.5
7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 22
7140213 Sư phạm Sinh học B00, D08, 17.5
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C14, D66 23.5
7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, 22.25
7140219 Sư phạm Địa lý C00, D15, 21.5
7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 21.75
7229010 Lịch sử C00, C19, D14 16.25
7229030 Văn học C00, C14, D15, D66 15.5
7229040 Văn hoá học C00, C14, D15, D66 15.5
7310401 Tâm lý học B00, C00, D01 16.75
7310401CLC Tâm lý học (Chất lượng cao) B00, C00, D01
7310501 Địa lý học C00, D15, 16.75
7310630 Việt Nam học C00, D14, D15 16.75
7310630CLC Việt Nam học CLC C00, D14, D15
7320101 Báo chí C00, C14, D15 18.25
7320101CLC Báo chí (Chất lượng cao) C00, C14, D15
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08 16
7440102 Vật lý học A00, A01, A02 15.75
7440112 Hoá học A00, B00, D07 15.5
7440112CLC Hóa học CLC A00, B00, D07
7440301 Khoa học môi trường A00, B00, D07 15.75
7460112 Toán ứng dụng A00, A01, 15.5
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, 17.75
7480201CLC Công nghệ thông tin CLC A00, A01, 16.5
7480201DT Công nghệ thông tin (đặc thù) A00, A01,
7760101 Công tác xã hội C00, D01, 16.75
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, B00, D08 15.5
7850101CLC Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) A00, B00, D08

Điểm chuẩn năm 2016

Điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng năm 2016

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường B00 16
7760101 Công tác xã hội C00; D01 16
7480201CLC Công nghệ thông tin (CLC) A00; A01 16.5
7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 19
7460112 Toán ứng dụng A00; A01 16
7440301 Khoa học môi trường A00; D07 16
7440217 Địa lý tự nhiên A00; B02 16.25
7440112 Hóa học A00; D07 16.25
7440102 Vật lý học A00; A01 16
7420201 Công nghệ sinh học B00 18
7320101 Báo chí C00; D14; D15 18.5
7310501 Địa lý học C00; D15 16
7310401 Tâm lý học B00; C00; D01 17
7220340 Văn hóa học C00; D14; D15 16
7220330 Văn học C00; D14; D15 16
7220310 Lịch sử C00; C19 16
7220113 Việt Nam học C00; D14; D15 17
7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 30.5
7140219 Sư phạm Địa lý C00 16.75
7140218 Sư phạm Lịch sử C00; C19 16
7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 18.5
7140213 Sư phạm Sinh học B00 20.25
7140212 Sư phạm Hóa học A00; D07 20.75
7140211 Sư phạm Vật lý A00; A01 20.75
7140210 Sư phạm Tin học A00; A01 17.25
7140209 Sư phạm Toán học A00; A01 22.5
7140205 Giáo dục Chính trị C00; C20 17
7140202 Giáo dục Tiểu học D01 19
7140201 Giáo dục Mầm non M00 19.75

Trên đây là điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng qua các năm giúp các em tham khảo và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn đại học năm 2020 nữa em nhé!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000
Lượt xem: 90009000

2. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ VNExpress

VNExpress
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

3. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

4. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

5. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

6. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

7. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

8. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ soha.vn

soha.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

9. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

10. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

11. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

12. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

13. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ vov.vn

vov.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

14. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ afamily.vn

afamily.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

15. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

16. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Trong đây là danh sách các nội dung về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

17. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ coccoc.com

coccoc.com
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

18. Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 từ facebook.com

facebook.com
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9000

Câu hỏi về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
cách Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
hướng dẫn Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016
Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng 2016 miễn phí

Scores: 4.4 (56 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn