Top 18+ Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Bạn đang tìm hiểu về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng (Bắc Ninh) năm 2021 sẽ được cập nhật ngay lập tức khi trường chính thức công bố kết quả.

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2021

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 22

Điểm chuẩn năm 2020

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18

Thông tin trường:

Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh (nguyên là Trường Trung học Ngân hàng I TW được thành lập theo Quyết định số 23/QĐ ngày 30/5/1969 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Mã tuyển sinh: NHB

Cơ quan chủ quản: Ngân hàng Trung Ương

Địa chỉ: Số 331, Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Điểm chuẩn năm 2019

Chi tiết điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh năm 2019:

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16

Điểm chuẩn năm 2018HV Ngân hàng phân viện Bắc Ninh

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2018

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16

Điểm chuẩn năm 2017:

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2017

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 16.5
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 16.5

Điểm chuẩn năm 2016:

Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh 2016

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 18
7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D07 18

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Chỉ tiêu tuyển sinh của học viện ngân hàng phân viện bắc ninh năm 2020

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu (dự kiến)
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác
52340201 Tài chính – Ngân hàng 125 55
52340301 Kế toán 85 35
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
Lượt xem: 33333333

2. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ VNExpress

VNExpress
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

3. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

4. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

5. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

6. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

7. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

8. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ soha.vn

soha.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

9. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

10. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

11. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

12. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

13. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ vov.vn

vov.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

14. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ afamily.vn

afamily.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

15. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

16. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

17. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ coccoc.com

coccoc.com
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh rồi nhỉ? Bài viết Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

18. Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh từ facebook.com

facebook.com
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

Câu hỏi về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh

Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
cách Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
hướng dẫn Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh
Điểm Chuẩn Học Viện Ngân Hàng Phân Viện Bắc Ninh miễn phí

Scores: 4.1 (110 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn