Top 18+ Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nam năm học 2023 – 2023

Bạn đang tìm hiểu về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Hà Nam năm học 2022 – 2023

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Hà Nam năm học 2022 – 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Hà Nam.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Hà Nam

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Hà Nam năm 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Tên trường Điểm chuẩn Số đỗ
A Phủ Lý 33.75 421
B Phủ Lý 31 424
C Phủ Lý 24.5 258
A Kim Bảng 25 339
B Kim Bảng 24.25 422
C Kim Bảng 29.5 339
Lý Thường Kiệt 25.5 296
Lý Nhân 27 507
Bắc Lý 28.5 344
Nam Lý 28.75 340
Nam Cao 23.5 254
A Thanh Liêm 18 379
B Thanh Liêm 24.5 340
C Thanh Liêm 25.5 258
Lê Hoàn 21.75 253
A Bình Lục 24.5 378
B Bình Lục 24.5 382
C Bình Lục 23.5 384
Nguyễn Khuyến 21.5 253
A Duy Tiên 29.75 380
B Duy Tiên 23.25 425
Nguyễn Hữu Tiến 19.25 252

Nguồn: hanamtv

➜ Tra cứu điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Hà Nam

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Nam

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Hà Nam Công lập

STT Trường THPT Điểm chuẩn
1 A Phủ Lý 31.00
2 B Phủ Lý 26.25
3 C Phủ Lý 22.50
4 A Kim Bảng 26.25
5 B Kim Bảng 28.00
6 C Kim Bảng 28.25
7 Lý Thường Kiệt 22.50
8 Lý Nhân 31.00
9 Bắc Lý 23.25
10 Nam Lý 27.50
11 Nam Cao 23.75
12 A Thanh Liêm 24.75
13 B Thanh Liêm 22.50
14 C Thanh Liêm 24.25
15 Lê Hoàn 24.25
16 A Bình Lục 22.25
17 B Bình Lục 24.00
18 C Bình Lục 20.00
19 Nguyễn Khuyến 20.75
20 A Duy Tiên 25.00
21 B Duy Tiên 26.25
22 Nguyễn Hữu Tiến 26.00

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Biên Hòa – Hà Nam 2021

(cập nhật)

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2020

Tên trường Điểm chuẩn
THPT A Phủ Lý 13,75
THPT B Phủ Lý 12,25
THPT C Phủ Lý 10,00
THPT A Duy Tiên 13,50
THPT B Duy Tiên 11,75
THPT Nguyễn Hữu Tiến 12,00
THPT Lý Thường Kiệt 10,00
THPT A Kim Bảng 10,00
THPT B Kim Bảng 11,75
THPT C Kim Bảng 12,00
THPT Nam Cao 8,50
THPT Nam Lý 11,75
THPT Bắc Lý 12,00
THPT Lý Nhân 12,75
THPT Lê Hoàn 9,25
THPT A Thanh Liêm 9,75
THPT B Thanh Liêm 9,50
THPT C Thanh Liêm 10,75
THPT Nguyễn Khuyến 8,25
THPT A Bình Lục 10,75
THPT B Bình Lục 10,00
THPT C Bình Lục 7,00

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Chuyên Biên Hòa – Hà Nam 2020

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Tin
Chuyên Toán
Chuyên Lý
Chuyên Hóa
Chuyên Sinh
Chuyên Văn
Chuyên Sử
Chuyên Địa
Chuyên tiếng Nga
Chuyên tiếng Anh

Điểm chuẩn vào 10 Hà Nam 2019

Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 các trường Công lập trên địa bàn tỉnh

Chi tiết điểm vào 10 đợt 1 của tỉnh Hà Nam năm nay như sau:

(Điểm chuẩn chính thức sẽ có sau thời gian phúc khảo)

Tên trường Điểm chuẩn
THPT A Phủ Lý 31,25
THPT B Phủ Lý 24,00
THPT C Phủ Lý 17,00
THPT A Duy Tiên 29,00
THPT B Duy Tiên 26,00
THPT Nguyễn Hữu Tiến 23,00
THPT Lý Thường Kiệt 22,50
THPT A Kim Bảng 24,00
THPT B Kim Bảng 28,25
THPT C Kim Bảng 27,50
THPT Nam Cao 14,25
THPT Nam Lý 21,50
THPT Bắc Lý 18,25
THPT Lý Nhân 29,50
THPT Lê Hoàn 21,00
THPT A Thanh Liêm 16,50
THPT B Thanh Liêm 18,75
THPT C Thanh Liêm 22,00
THPT Nguyễn Khuyến 13,75
THPT A Bình Lục 22,75
THPT B Bình Lục 21,25
THPT C Bình Lục 18,00

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Biên Hòa

Lớp chuyên Điểm chuẩn
Chuyên Tin 32,00
Chuyên Toán 36,50
Chuyên Lý 34,25
Chuyên Hóa 30,75
Chuyên Sinh 33,50
Chuyên Văn 37,50
Chuyên Sử 28,75
Chuyên Địa 33,00
Chuyên tiếng Nga 32,75
Chuyên tiếng Anh 38,50

Điểm chuẩn trúng tuyển 2018

THPT A Phủ Lý 28,75
THPT B Phủ Lý 26
THPT C Phủ Lý 20
THPT C Duy Tiên mới đổi tên thành Phủ Lý C
THPT A Duy Tiên 29
THPT B Duy Tiên 26,50
THPT Nguyễn Hữu Tiến 14,50
THPT Lý Thường Kiệt 20,75
THPT C Kim Bảng 27,25
THPT A Kim Bảng 23,25
THPT B Kim Bảng 27,25
THPT Nam Cao 13,50
THPT Nam Lý 21
THPT Bắc Lý 25
THPT Lý Nhân 29,25
THPT Lê Hoàn 22,25
THPT A Thanh Liêm 13,75
THPT B Thanh Liêm 16,25
THPT C Thanh Liêm 22
THPT Nguyễn Khuyến 17,75
THPT A Bình Lục 20,50
THPT B Bình Lục 21,50
THPT C Bình Lục 17,25

Điểm chuẩn trúng tuyển 2018

THPT A Phủ Lý 28,75
THPT B Phủ Lý 26
THPT C Phủ Lý 20
THPT C Duy Tiên mới đổi tên thành Phủ Lý C
THPT A Duy Tiên 29
THPT B Duy Tiên 26,50
THPT Nguyễn Hữu Tiến 14,50
THPT Lý Thường Kiệt 20,75
THPT C Kim Bảng 27,25
THPT A Kim Bảng 23,25
THPT B Kim Bảng 27,25
THPT Nam Cao 13,50
THPT Nam Lý 21
THPT Bắc Lý 25
THPT Lý Nhân 29,25
THPT Lê Hoàn 22,25
THPT A Thanh Liêm 13,75
THPT B Thanh Liêm 16,25
THPT C Thanh Liêm 22
THPT Nguyễn Khuyến 17,75
THPT A Bình Lục 20,50
THPT B Bình Lục 21,50
THPT C Bình Lục 17,25

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Hà Nam qua các năm!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333
Lượt xem: 93339333

2. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ VNExpress

VNExpress
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

3. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

4. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

5. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

6. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ tienphong.vn

tienphong.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

7. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

8. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ soha.vn

soha.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

9. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

10. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ kenh14.vn

kenh14.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

11. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ zingnews.vn

zingnews.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

12. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

13. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ vov.vn

vov.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

14. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ afamily.vn

afamily.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

15. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

16. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Trong đây là TOP các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

17. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ coccoc.com

coccoc.com
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

18. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam từ facebook.com

facebook.com
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9333

Câu hỏi về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam

Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
cách Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
hướng dẫn Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Hà Nam miễn phí

Scores: 4.6 (69 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn