Top 18+ Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Bạn đang tìm hiểu về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Ngãi năm học 2022- 2023 được chúng tôi chia sẻ giúp các em dễ dàng cập nhật điểm chuẩn của các trường THPT trong toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Quảng Ngãi

New: Điểm chuẩn vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT Quảng Ngãi công bố chính thức.

Điểm chuẩn THPT Công lập 2022 (cập nhật ngay sau khi nhà trường công bố)

(Nguồn: baoquangngai.vn)

TT Trường NV1 NV2
1 THPT Lương Thế Vinh
2 THPT Thu Xà
3 THPT Sơn Mỹ
4 THPT Nguyễn Công Phương
5 THPT Nguyễn Công Trứ
6 THPT Vạn Tường
7 THPT Huỳnh Thúc Kháng
8 THPT số 2 Tư Nghĩa
9 THPT số 2 Đức Phổ
10 THPT Trần Quang Diệu
11 DTNT tỉnh
12 THPT Ba Gia 17,1
13 THPT Trần Kỳ Phong
14 THPT Chu Văn An
15 THPT Lê Trung Đình
16 THPT Bình Sơn 26
17 THPT Số 1 Đức Phổ 26,2
18 THPT Trần Quốc Tuấn 32,20
19 THPT Số 2 Mộ Đức
20 THPT Võ Nguyên Giáp 24 26
21 THPT số 1 Tư Nghĩa 22,7
22 THPT số 1 Nghĩa Hành 26,5
23 THPT Phạm Văn Đồng 19,1

Điểm chuẩn vào 10 Chuyên Lê Khiết 2022

Lớp Điểm chuẩn
Chuyên Toán 36,75
Chuyên Tin 32,8
Chuyên Lý 34,95
Chuyên Hóa 31,75
Chuyên Sinh 35,2
Chuyên Văn 35,05
Chuyên Tiếng Anh 38,8
Chuyên Sử 32,25
Chuyên Địa 33,45
Không chuyên 23,2

➜ Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Quảng Ngãi

➜ Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Ngãi

Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi 2021

Điểm chuẩn vào 10 Trường Chuyên Lê Khiết 2021

Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2021 của trường THPT Chuyên Lê Khiết
LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 33,50
Chuyên Tin Toán sang Tin: 29,85
Chuyên Lý 37,40
Chuyên Hóa 36,66
Chuyên Sinh 33,30
Chuyên Văn 32,25
Chuyên Tiếng Anh 37,70
Chuyên Sử 28,45
Chuyên Địa 27,65
Không chuyên 22,75

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi Công lập

TT Trường NV1 NV2
1 THPT Lương Thế Vinh 16.5 18.6
2 THPT Thu Xà 15.3 19.2
3 THPT Sơn Mỹ 15.7 17.8
4 THPT Nguyễn Công Phương 16 18.7
5 THPT Nguyễn Công Trứ 21.6 23.9
6 THPT Vạn Tường 15.9 17.9
7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 19.1 22.1
8 THPT số 2 Tư Nghĩa 13 15.5
9 THPT số 2 Đức Phổ 16.4
10 THPT Trần Quang Diệu 20.6
11 DTNT tỉnh 17.5
12 THPT Ba Gia 18.3
13 THPT Trần Kỳ Phong 20.5 25.7
14 THPT Chu Văn An 17 19.7
15 THPT Lê Trung Đình 23.2 25.7
16 THPT Bình Sơn 27.6
17 THPT Số 1 Đức Phổ 24.9
18 THPT Trần Quốc Tuấn 30.5
19 THPT Số 2 Mộ Đức 26.1
20 THPT Võ Nguyên Giáp 25.09 28.5
21 THPT số 1 Tư Nghĩa 23.9
22 THPT số 1 Nghĩa Hành 24.8
23 THPT Phạm Văn Đồng 22.9

Điểm chuẩn năm 2020vào 10 Quảng Ngãi

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết 2020

LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 37,60
Chuyên Tin

26,95 (NV chuyên Tin học)

36,15 (NV chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin)

Chuyên Lý 35,10
Chuyên Hóa 36,95
Chuyên Sinh 27,75
Chuyên Văn 34,20
Chuyên Tiếng Anh 38,80
Chuyên Sử 29,2
Chuyên Địa 28,55
Không chuyên 23,10

Điểm chuẩn vào 10 các trường THPT Công lập

Sẽ cập nhật tiếp theo ngay khi tỉnh công bố chính thức!

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Số 1 Đức Phổ 23,8
THPT Số 2 Đức Phổ 15,5 17,50
THPT Số 2 Mộ Đức 23,6
THPT Bình Sơn 26,3
THPT Võ Nguyên Gíap 24,2 27,1
THPT Số 1 Nghĩa Hành 22,8
THPT Số 2 Nghĩa Hành
THPT Số 1 Tư Nghĩa 23,2
THPT Số 2 Tư Nghĩa 11,3 13,9
THPT Trần Quốc Tuấn 29,8
THPT Thu Xà 13,20 18,30
THPT Số 1 Sơn Tịnh
THPT Phạm Văn Đồng 21,4
THPT Nguyễn Công Trứ 19,20 20,4
THPT Trần Kỳ Phong 20,00 23,60
THPT Trần Quang Diệu 18,70 21,30
THPT Ba Gia 16,00 19,00
THPT Lương Thế Vinh 16 19
THPT Chu Văn An 15,40 18,60
THPT Huỳnh Thúc Kháng 16,80 18,80
THPT Lê Quý Đôn 15,40 17,40
THPT Nguyễn Công Phương 13,1 15,10
THPT Lê Trung Đình 20,6 23,20
THPT Vạn Tường 16,50 19,50
THPT Sơn Mỹ 13,70 15,70
THPT DTNT tỉnh 13,50

Điểm chuẩn năm 2019

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết 2019

LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 34,45
Chuyên Tin

27,50 (NV chuyên Tin học)

32,60 (NV chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin)

Chuyên Lý 34,95
Chuyên Hóa 35,60
Chuyên Sinh 32,15
Chuyên Văn 34,50
Chuyên Tiếng Anh 36,90
Chuyên Sử 25,80
Chuyên Địa 28,05
Không chuyên 21,50

Điểm chuẩn vào 10 Công lập Quảng Ngãi 2019

Sở GD&ĐT vừa công bố trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Số 1 Đức Phổ 21,1
THPT Số 2 Mộ Đức 25,9
THPT Bình Sơn 22,3
THPT Số 1 Nghĩa Hành 22,6
THPT Số 1 Tư Nghĩa 22,1
THPT Trần Quốc Tuấn 26,5
THPT Thu Xà 10 13,1
THPT Võ Nguyên Giáp 21,7 24,3
THPT Phạm Văn Đồng 20,3
THPT Nguyễn Công Trứ 19,4 22,1
THPT Trần Kỳ Phong 15,8 20,5
THPT Trần Quang Diệu 15,6 18,6
THPT Ba Gia 15,3
THPT Lương Thế Vinh 14,7 17,7
THPT Chu Văn An 14 16,1
THPT Huỳnh Thúc Kháng 15,5 17,6
THPT Lê Quý Đôn 12,2 14,5
THPT Số 2 Đức Phổ 16,5 19,8
THPT Nguyễn Công Phương 10,1 16,8
THPT Lê Trung Đình 18,5 21,6
THPT Vạn Tường 13,5 15,7
THPT Sơn Mỹ 13 15,3
THPT Số 2 Tư Nghĩa 12,3 14,3

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018

Điểm chuẩn trúng tuyển của trường THPT Chuyên Lê Khiết

LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 28,75
Chuyên Tin 22,75
Chuyên Lý 28
Chuyên Hóa 30
Chuyên Sinh 27,50
Chuyên Văn 31
Chuyên Tiếng Anh 29,45
Chuyên Sử 17
Chuyên Địa 20
Không chuyên 15,75

Điểm chuẩn dự kiến các trường THPT trên địa bàn tỉnh:

TRƯỜNG NV1 NV2
THPT Số 1 Đức Phổ 30,05
THPT Số 2 Mộ Đức 31,1
THPT Bình Sơn 30,65
THPT Số 1 Nghĩa Hành 28,75
THPT Số 1 Tư Nghĩa 25,8
THPT Trần Quốc Tuấn 32,25
THPT Thu Xà 13,65 15,65
THPT Võ Nguyên Giáp 27 29
THPT Phạm Văn Đồng 27,2
THPT Nguyễn Công Trứ 21,2 23,85
THPT Trần Kỳ Phong 20,2 22,2
THPT Trần Quang Diệu 21,25 23,25
THPT Ba Gia 21
THPT Lương Thế Vinh 14,5 16,5
THPT Chu Văn An 15 17
THPT Huỳnh Thúc Kháng 16,05 20
THPT Lê Quý Đôn 12,8 17,5
THPT Số 2 Đức Phổ 16,75
THPT Nguyễn Công Phương 17,7 23,1
THPT Lê Trung Đình 19,65 28,25
THPT Vạn Tường 17,5 21,2
THPT Sơn Mỹ 12,5 14,5
THPT Số 2 Tư Nghĩa 13,4 17,75

Tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2017 một số trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi:

STT Trường Điểm NV1 Điểm NV2
1 Bình Sơn 25,4
2 Trần Kỳ Phong 17.7 20.8
3 Lê Quý Đôn 10 12.8
4 Vạn Tường 14 16.8
5 Ba Gia 16.1
6 Sơn Mỹ 7.4 9.8
7 Võ Nguyên Giáp 23.1
8 Huỳnh Thúc Kháng 12.6 15
9 Trần Quốc Tuấn 27.6
10 Lê Trung Đình 13.8 21.7
11 Số 1 Tư Nghĩa 22.1
12 Số 2 Tư Nghĩa 9.9 13.2
13 Chu Văn An 12 14.4
14 Thu Xà 7.8 13.1
15 Số 1 Mộ Đức 28
16 Phạm Văn Đồng 20
17 Nguyễn Công Trứ 16.3 21.1
18 Trần Quang Diệu 16.8 18.8
19 Số 1 Đức Phổ 29
20 Số 2 Đức Phổ 14.9 18.5
21 Lương Thế Vinh 16 19.3
22 Số 1 Nghĩa Hành 25.1
23 Số 1 Nghĩa Hành 10.3 13.5
24 Nguyễn Công Phương 14.1 18.4

Chi tiết điểm chuẩn năm 2016

Tên Trường NV 1 NV 2
Trần Quốc Tuấn 26,3
Bình Sơn 25,15
Trần Kỳ Phong 16,15 20,05
Võ Nguyên Giáp 22,45 25,25
Ba Gia 17,3 21,95
Số 1 Tư Nghĩa 24,95
Phạm Văn Đồng 23,05
Số 2 Mộ Đức 24,85;
Số 1 Đức Phổ 26,2
Số 1 Nghĩa Hành 23,4
Lê Quý Đôn 12,2 14,5
Vạn Tường 12,75 21.15
Huỳnh Thúc Kháng 12,45. 14,65
Sơn Mỹ 10,6 12.6
Lê Trung Đình 11,9; 18,05
Chu Văn An 13,55 16,7
Số 1 Tư Nghĩa 11,65
Thu Xà 10 12,5
Nguyễn Công Trứ 17,5 20
Trần Quang Diệu 17,55 19,6
Lương Thế Vinh 16,65; 18,8
Số 2 Đức Phổ 14,5; 16,5
Nguyễn Công Phương 9,6 12,85
Số 2 Nghĩa Hành 9,2 11,2

Số 2 Tư Nghĩa

19,5

Trên đây là tổng hợp điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi qua các năm!

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555
Lượt xem: 65556555

2. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ VNExpress

VNExpress
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

3. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

4. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

5. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

6. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ tienphong.vn

tienphong.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

7. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

8. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ soha.vn

soha.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

9. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

10. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ kenh14.vn

kenh14.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

11. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ zingnews.vn

zingnews.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

12. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

13. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ vov.vn

vov.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

14. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ afamily.vn

afamily.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

15. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

16. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Trong đây là danh sách các bài viết về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

17. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ coccoc.com

coccoc.com
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi rồi nhỉ? Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

18. Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi từ facebook.com

facebook.com
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6555

Câu hỏi về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi

Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
cách Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
hướng dẫn Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi
Điểm Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2020 Quảng Ngãi miễn phí

Scores: 4.6 (53 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Thanh Hóa

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn