Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15 (Có đáp án) Sinh 11 bài 15 trắc nghiệm

Bạn đang tìm kiếm về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa hữu ích với bạn.

1. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 15 (Có đáp án) Sinh 11 bài 15 trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 15 Tiêu hóa ở động vật là tài liệu vô cùng hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến bạn đọc cùng tham khảo.

Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 15 bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm khách quan xoay quanh kiến thức về tiêu hóa ở động vật. Qua đó giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, trau dồi kiến thức để đạt kết quả cao trong kì giữa kì 1 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết trắc nghiệm Sinh 11 bài 15, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

Câu 1. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa thì

A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

B. thức ăn được tiêu hóa nội bào.

C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

D. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

Đáp án: B

Câu 2. Điều không đúng với sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóaở người là

A. ở ruột già có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

B. ở dạ dày có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

C. ở miệng có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

D. ở ruột non có tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học.

Đáp án: A

Câu 3. Diều ở các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?

A. Tuyến nước bọt.

B. Khoang miệng.

C. Dạ dày.

D. Thực quản.

Đáp án: D

Câu 4. Điều không đúng với ưu thế của ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa là

A. dịch tiêu hóa không bị hòa loãng.

B. dịch tiêu hóa được hòa loãng.

C. ông tiêu hóa được phân hóa thành các bộ phận khác nhau tạo cho sự chuyên hóa về chức năng.

D. có sự kết hợp giữa tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học.

Câu 5. Ở động vật có ống tiêu hóa

A. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

B. thức ăn được tiêu hóa nội bào.

C. thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

D. một số thức ăn tiêu hóa nội bào, còn lại tiêu hóa ngoại bào.

Đáp án: A

Ở động vật có 2 hình thức tiêu hóa nội bào và ngoại bào nhưng ở động vật có ống tiêu hóa (Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống) thì thức ăn được tiêu hóa ngoại bào.

Câu 6. Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa

A. nội bào nhờ enzim thủy phân những chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

B. ngoại bào, nhờ sự co bóp của lòng túi mà những chất dinh dưỡng phức tạp được chuyển hóa thành những chất đơn giản.

C. ngoại bào (nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong lòng túi) và tiêu hóa nội bào.

D. ngoại bào nhờ enzim thủy phân chất dinh dưỡng phức tạp trong lòng túi.

Đáp án: C

Câu 7. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn đi qua ống tiêu hóa được

A. biến đổi cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

B. biến đổi cơ học và hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

C. biến đổi hóa học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

D. biến đổi cơ học, trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào mọi tế bào.

Đáp án: B

Câu 8. Tiêu hóa là quá trình biến đổi các chất dinh dưỡng

A. từ thức ăn cho cơ thể.

B. và năng lượng cho cơ thể.

C. cho cơ thể.

D. có trong thức ăn thành các chất đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được.

Đáp án: D

Câu 9. Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra như thế nào?

A. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào.

B. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào.

C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.

D. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào.

Đáp án: A

Câu 10. Ở tiêu hóa nội bào, thức ăn được tiêu hóa trong

A. không bào tiêu hóa.

B. túi tiêu hóa.

C. ống tiêu hóa.

D. không bao tiêu hóa sau đó đến túi tiêu hóa.

Đáp án: A

Câu 11. Trong ống tiêu hóa của người, các cơ quan tiêu hóa được sắp theo thứ tự

A. miệng → ruột non→ dạ dày→ hầu → ruột già→ hậu môn

B. miệng →thực quản → dạ dày → ruột non → ruột già→ hậu môn

C. miệng → ruột non→ thực quản → dạ dày → ruột già → hậu môn

D. miệng → dạ dày → ruột non → thực quản → ruột già → hậu môn

Đáp án: B

Câu 12. Trong ông tiêu hóa của giun đất, các cơ quan tiêu hóa được sắp theo thứ tự

A. miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn

B. miệng → hầu→ mề→ thực quản → diều → ruột → hậu môn

C. miệng→ hầu → diều → thực quản → mề → ruột→hậu môn

D. miệng → hầu → thực quản → mề → diều→ ruột→ hậu môn

Đáp án: A

Câu 13. Phương án chú thích đúng cho các bộ phận ống tiêu hóa của chim là:

holder

A. 1 – miệng ; 2 – diều ; 3 – thực quản ; 4 – dạ dày tuyến ; 5 – dạ dày cơ ; 6 – ruột ; 7 – hậu môn

B. 1 – miệng ; 2 – thực quản ; 3 – diều ; 4 – dạ dày cơ ; 5 – dạ dày tuyến ; 6 – ruột ; 7 – hậu môn

C. 1 – miệng ; 2 – diều ; 3 – thực quản ; 4 – dạ dày cơ ; 5 – dạ dày tuyến ; 6 – ruột ; 7 – hậu môn

D. 1 – miệng ; 2 – thực quản ; 3 – diều ; 4 – dạ dày tuyến ; 5 – dạ dày cơ ; 6 – ruột ; 7 – hậu môn

Đáp án: D

Câu 14. Hình bên là ông tiêu hóa của giun đất và châu chấu. Em hãy xác định các bộ phận tương ứng giống nhau của hai loài này bằng cách ghép chữ cái trên ống tiêu hóa của châu chấu với số tương ứng trên ống tiêu hóa của giun đất

holder

Phương án trả lời đúng là:

A. 1 – a ; 3 – b ; 4 – c ; 5 – d ; 6 – e ; 7 – f

B. 1 – a ; 2 – b ; 4 – c ; 5 – d ; 6 – e ; 7 – f

C. 1 – a ; 3 – c ; 4 – d ; 5 – d ; 6 – e ; 7 – f

D. 1 – a ; 2 – b ; 3 – c ; 4 – d ; 6 – e ; 7 – f

Đáp án: A

Câu 15. Hình bên là quá trình tiêu hóa thức ăn trong túi tiêu hóa của thủy tức. Em hãy chú thích cho các số trên hình bằng cách ghép với chữ cái tương ứng

holder

a) Miệng

b) Thức ăn

c) Tế bào trên thành túi tiết ra enzim tiêu hóa

d) Thức ăn đang tiêu hóa dở dang sẽ tiếp tục được tiêu hóa nội bào

e) Túi tiêu hóa

Phương án trả lời đúng là:

A. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-c ; 5-d

B. 1-a ; 2-e ; 3-b ; 4-d ; 5-c

C. 1-a ; 2-c ; 3-b ; 4-e ; 5-d

D. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-c ; 5-d

Đáp án: C

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666
Lượt xem: 86668666

2. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ VNExpress

VNExpress
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa rồi nhỉ? Bài viết Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

3. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

4. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

5. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa rồi nhỉ? Bài viết Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

6. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ tienphong.vn

tienphong.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

7. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

8. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ soha.vn

soha.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa rồi nhỉ? Bài viết Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

9. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

10. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ kenh14.vn

kenh14.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

11. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ zingnews.vn

zingnews.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa rồi nhỉ? Bài viết Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

12. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

13. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ vov.vn

vov.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

14. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ afamily.vn

afamily.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa rồi nhỉ? Bài viết Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

15. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

16. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

17. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ coccoc.com

coccoc.com
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa rồi nhỉ? Bài viết Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

18. Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa từ facebook.com

facebook.com
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

Câu hỏi về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa

Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
cách Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
hướng dẫn Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa
Điều Không Đúng Với Ưu Thế Của Ống Tiêu Hóa miễn phí

Scores: 4.5 (163 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn