Top 20+ Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào – Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang tìm kiếm về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 20+ Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào hữu ích với bạn.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhLãnh tụHồ Chí MinhBí thư thứ nhấtBùi Quang HuyBí thưNguyễn Ngọc Lương (thường trực)Ngô Văn CươngNguyễn Tường LâmNguyễn Phạm Duy TrangNguyễn Minh TriếtLãnh đạo bởi Đảng Cộng sản Việt NamThành lập26 tháng 3 năm 1931; 91 năm trước (1931-03-26)Báo chíTiền phongTổ chức thanh niênHội Liên hiệp Thanh niên Việt NamHội Sinh viên Việt NamThành viên  (2017)6,4 triệuÝ thức hệChủ nghĩa Mác-LêninTư tưởng Hồ Chí MinhThuộc quốc gia Việt NamThuộc tổ chức quốc tếLiên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giớiMàu sắc chính thức     Xanh dươngTrang webdoanthanhnien.vn
Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Đối với các định nghĩa khác, xem Đoàn.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.[1] Tổ chức này được coi là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam, là “cánh tay nối dài” của nhà nước.[2] Đoàn Thanh niên được tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ trung ương xuống đến các cấp xã, phường với đầy đủ chức danh thuộc biên chế ăn lương nhà nước.

Địa vị pháp lý[sửa | sửa mã nguồn] Trong Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 13/12/2017 xác định vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như sau:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam; là lực lượng xung kích cách mạng; là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Điều lệ[sửa | sửa mã nguồn] Điều lệ Đoàn là văn bản pháp lý cơ bản của Đoàn, xác định những vấn đề cơ bản về Đoàn, các nguyên tắc về tổ chức, hoạt động, cơ cấu bộ máy của Đoàn; quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của Đoàn viên và của tổ chức Đoàn các cấp.
Mục đích của việc xây dựng Điều lệ Đoàn là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đoàn, thực hiện mục tiêu của Đoàn. Điều lệ Đoàn do Đại hội đại biểu toàn quốc hoặc Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đoàn thông qua và ban hành. Mọi tổ chức Đoàn và Đoàn viên đều phải chấp hành Điều lệ Đoàn
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI hiện có 13 chương, 42 điều:

Chương I: Đoàn viên (gồm 4 điều, điều 1 – điều 4)
Chương II: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động (gồm 6 điều, điều 5 – điều 10)
Chương III: Cơ quan lãnh đạo ở cấp Trung ương (gồm 3 điều, điều 11 – điều 13)
Chương IV: Cơ quan lãnh đạo ở cấp tỉnh, cấp huyện (gồm 3 điều, điều 14 – điều 16)
Chương V: Tổ chức cơ sở Đoàn (gồm 5 điều, điều 17 – điều 21)
Chương VI: Đoàn khối, Đoàn ngành, Đoàn ở ngoài nước (gồm 3 điều, điều 22 – điều 24)
Chương VII: Tổ chức Đoàn trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam (gồm 2 điều, điều 25 – điều 26)
Chương VIII: Công tác kiểm tra, giám sát và Ủy ban Kiểm tra các cấp (gồm 4 điều, điều 27 – điều 30)
Chương IX: Khen thưởng và kỷ luật (gồm 5 điều, điều 31 – điều 35)
Chương X: Đoàn với các tổ chức Hội của thanh niên (gồm 2 điều, điều 36 – điều 37)
Chương XI: Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (gồm 2 điều, điều 38 – điều 39)
Chương XII: Tài chính (gồm 2 điều, điều 40 – điều 41)
Chương XIII: Chấp hành Điều lệ Đoàn (gồm 1 điều, điều 42)
Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn] Hoàn cảnh ra đời[sửa | sửa mã nguồn] Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3 năm 1931, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đặt ra vấn đề “… tổ chức ra Thanh niên cộng sản đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà Đảng phải giải quyết”, chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 2, một số Ủy viên Trung ương Đảng đã được cử phụ trách các vấn đề liên quan tới thanh niên trong các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương. Cuối tháng 4 năm 1931, từ nước ngoài, ở Trung Kỳ, Xứ ủy Đoàn được thành lập trên cơ sở các Đoàn Ủy ban Cán sự Đoàn các cấp. Ở một số tỉnh đã hình thành cấp Tỉnh ủy Đoàn và Huyện ủy Đoàn, trên cơ sở các chi bộ thanh niên thuộc đảng bộ.
Từ năm 1931 đến năm 1935, Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương tiếp tục phát triển ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Bộ. Tháng 3 năm 1935, tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất ở Ma Cao, Trung ương Đảng đã công nhận chính thức Chương trình hành động của Đoàn công bố từ 1933 và đề xuất việc triệu tập Đại hội Đoàn toàn quốc. Nhưng do tình hình thay đổi, đại hội sau đó đã không họp được.

Thời kỳ từ năm 1936 đến năm 1955[sửa | sửa mã nguồn] Năm 1936, Mặt trận Dân chủ Đông Dương được thành lập, một tổ chức thanh niên hoạt động công khai trên cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương, lấy tên là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương. Ngày 5 tháng 5 năm 1938, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương đã họp công khai ở Hà Nội và bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
Năm 1939, khi chính quyền thực dân đàn áp phong trào dân chủ Đông Dương, Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương rút vào hoạt động bí mật. Năm 1940, Trung ương Đảng đã thành lập Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương để tổ chức quần chúng thanh niên đấu tranh chống đế quốc. Đoàn Thanh niên phản đế sau đó đã tham gia khởi nghĩa Bắc Sơn và Khởi nghĩa Nam Kỳ.
Trong suốt 20 năm, do điều kiện lịch sử, nhiều tổ chức thanh niên do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập đã cùng hoạt động song song. Ngày 28 tháng 9 năm 1948, Ban Thường vụ Trung ương có Chỉ thị gửi các cấp bộ Đảng “Về việc củng cố Thanh niên Cứu quốc, phát triển Đoàn thanh niên Việt Nam để thống nhất Mặt trận thanh niên”. Tháng 6 năm 1949, Hội nghị Thanh vận của Đảng được tổ chức tại Việt Bắc, do ông Hoàng Quốc Việt chủ trì. Tại Hội nghị này, một quyết định thành lập Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cứu quốc Trung ương được đưa ra, Nguyễn Lam được chỉ định làm Trưởng Tiểu Ban thanh vận Trung ương đồng thời là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

Thời kỳ từ năm 1955 đến năm 1976[sửa | sửa mã nguồn] Sau khi giành được quyền kiểm soát miền Bắc, trong phiên họp vào tháng 9 năm 1955, Bộ Chính trị đã chủ trương đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam và tên gọi này được chính thức thông qua tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai của Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 1961, các đại biểu đã quyết định lấy ngày 26 tháng 3 năm 1931 (ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.
Tại miền Nam, một tổ chức bộ phận của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam hoạt động với tên gọi Đoàn Thanh niên Cách mạng Miền Nam, là một tổ chức thành viên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Tại miền Bắc, tháng 2 năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được đổi tên thành Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh để kỷ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua đời trước đó 5 tháng. Cùng thời gian này, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng miền Nam cũng đổi tên thành Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh.

Sau năm 1976[sửa | sửa mã nguồn] Sau khi Việt Nam thống nhất, tháng 12 năm 1976, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh hợp nhất với tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và giữ tên gọi này từ đó cho đến nay

Tên gọi[sửa | sửa mã nguồn] Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ như sau:

Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1937, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
Từ năm 1937 đến năm 1939, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
Từ tháng 2 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tổ chức[sửa | sửa mã nguồn] Số lượng[sửa | sửa mã nguồn] Theo báo cáo của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (2017) thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hiện có khoảng 6,4 triệu Đoàn viên trên tổng số khoảng 23,6 triệu thanh niên Việt Nam (từ 16 – 30 tuổi)[3]. Theo BBC thì tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam, vào năm 2005 có khoảng 70% thanh niên đang đứng ngoài hàng ngũ Đoàn Thanh niên Cộng sản (khoảng 390.000 Đoàn viên trên tổng số 2,3 triệu người từ độ tuổi 16 đến 30).[4]

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động[sửa | sửa mã nguồn] Giống như Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đây cũng là điểm đặc biệt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh so với các tổ chức chính trị – xã hội khác thường tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ.

Cơ quan lãnh đạo các cấp[sửa | sửa mã nguồn] Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc, được triệu tập 5 năm một lần. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội Đại biểu hoặc Đại hội Đoàn viên ở cấp đó. Giữa hai kỳ Đại hội cơ quan lãnh đạo là Ban Chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Từ cấp Liên chi Đoàn trở lên, giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban Thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra. Riêng ở cấp Trung ương, Ban Chấp hành còn bầu ra Ban Bí thư là cơ quan thường trực của Ban Thường vụ do Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đứng đầu.

Sự lãnh đạo của Đảng[sửa | sửa mã nguồn] Ngoài ra, để khằng định cho sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với công tác Đoàn cũng như tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ Trung ương Đoàn là Đảng viên được sinh hoạt Đảng, trong hệ thống tổ chức của Đoàn đã thành lập Đảng bộ Trung ương Đoàn tương đương tổ chức Đảng bộ cấp huyện trực thuộc Đảng bộ khối cơ quan Trung ương.
Ngoài ra, cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có một điểm đặc biệt là Bộ Chính trị của Đảng không thành lập tổ chức Đảng đoàn để lãnh đạo trực tiếp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như các tổ chức chính trị – xã hội khác (Công Đoàn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh) mà giao quyền này cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Hệ thống tổ chức[sửa | sửa mã nguồn] Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Tính đến năm 2017, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 267.495 chi đoàn (trong đó: khu vực nông thôn 97.584 chi đoàn; khu vực đô thị 26.475 chi đoàn; khu vực trường học 99.426 chi đoàn; khu vực doanh nghiệp 17.429 chi đoàn; khu vực hành chính sự nghiệp 17.183 chi đoàn; khu vực lực lượng vũ trang 9.382 chi đoàn)[5] Hệ thống tổ chức của Đoàn được tổ chức từ Trung ương xuống cơ sở gồm có 4 cấp. Tính đến năm 2017, số lượng tổ chức ở mỗi cấp như sau:

Cấp cơ sở gồm Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở (Có hơn 44.454 tổ chức cơ sở Đoàn với 21.720 đơn vị Đoàn cơ sở và 22.734 đơn vị Chi Đoàn cơ sở)
Cấp Huyện và tương đương (có 1.377 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương, gồm 705 quận, huyện, thị, thành đoàn và 672 đoàn tương đương cấp huyện)
Cấp Tỉnh và tương đương (có 67 đơn vị Đoàn cấp tỉnh và tương đương, gồm 63 tỉnh, tỉnh thành Đoàn và 4 Đoàn trực thuộc[6])
Cấp Trung ương
Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn[sửa | sửa mã nguồn] Các cơ quan chuyên trách Trung ương Đoàn[sửa | sửa mã nguồn] Có 3 Văn phòng và 10 Ban chuyên trách

Văn phòng Trung ương Đoàn, Phó Chánh Văn phòng phụ trách: Trần Văn Đông
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chánh Văn phòng kiêm Tổng thư ký: Nguyễn Thị Ngà
Văn phòng Đảng – Đoàn thể cơ quan Trung ương Đoàn, Chánh văn phòng kiêm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: Nguyễn Thanh Tùng
Ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Bùi Minh Tuấn
Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn (Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn), Phó Trưởng Ban phụ trách: Vũ Văn Chúc
Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Nguyễn Thái An
Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Nguyễn Thị Thu Vân
Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn, Trưởng Ban: Trần Hữu
Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn (Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam), Quyền Trưởng Ban: Hồ Thị Hồng Nguyên
Ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn (Thường trực Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh), Trưởng Ban: Lê Hải Long
Ban Đoàn kết Tập hợp Thanh niên Trung ương Đoàn (Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam), Trưởng Ban: Nguyễn Hải Minh
Ban Thanh niên Xung phong Trung ương Đoàn (Thường trực Ban Chỉ huy Lực lượng Thanh niên Xung phong Trung ương), Quyền Trưởng Ban: Lê Thanh Tú
Ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Quyền Trưởng Ban: Trịnh Thị Mai Phương
Các tổ chức Đoàn ở địa phương, đơn vị[sửa | sửa mã nguồn] Có 63 tỉnh, thành Đoàn và 4 Đoàn trực thuộc Trung ương

Thành Đoàn Hà Nội, Bí thư: Chu Hồng Minh
Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư: Phan Thị Thanh Phương
Thành Đoàn Cần Thơ, Bí thư: Đào Chí Nghĩa
Thành Đoàn Hải Phòng, Bí thư: Vương Toàn Thu Thủy
Thành Đoàn Đà Nẵng, Bí thư: Nguyễn Mạnh Dũng
Tỉnh Đoàn An Giang, Bí thư: Lâm Thành Sĩ
Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Bí thư: Hồ Thị Ánh Tuyết
Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Bí thư: Nguyễn Hoàng Thoại
Tỉnh Đoàn Bắc Giang, Bí thư: Thân Trung Kiên
Tỉnh Đoàn Bắc Kạn, Bí thư: Nông Bình Cương
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư: Nguyễn Đức Sâm
Tỉnh Đoàn Bến Tre, Bí thư: Lâm Như Quỳnh
Tỉnh Đoàn Bình Dương, Bí thư: Nguyễn Thị Ngọc Xuân
Tỉnh Đoàn Bình Định, Bí thư: Hà Duy Trung
Tỉnh Đoàn Bình Phước, Bí thư: Trần Hoàng Trực
Tỉnh Đoàn Bình Thuận, Bí thư: Trương Minh Quang
Tỉnh Đoàn Cao Bằng, Bí thư: Hoàng Hồng Diệu
Tỉnh Đoàn Cà Mau, Bí thư: Nguyễn Hoàng Đạo
Tỉnh Đoàn Điện Biên, Bí thư: Đặng Thành Huy
Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Bí thư: H’ Giang Niê
Tỉnh Đoàn Đắk Nông, Bí thư: Châu Ngọc Lương
Tỉnh Đoàn Đồng Nai, Bí thư: Hồ Hồng Nguyên
Tỉnh Đoàn Đồng Tháp, Bí thư: Huỳnh Minh Thức
Tỉnh Đoàn Gia Lai, Bí thư: Hà Thị Giang Thảo
Tỉnh Đoàn Hòa Bình, Bí thư: Hoàng Xuân Giao
Tỉnh Đoàn Hà Giang, Bí thư: Đỗ Thị Hương
Tỉnh Đoàn Hà Nam, Bí thư: Trần Ngọc Nam
Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Bí thư: Nguyễn Ny Hương
Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Bí thư: Vũ Hồng Luyến
Tỉnh Đoàn Hải Dương, Bí thư: Nguyễn Hồng Sáng
Tỉnh Đoàn Hậu Giang, Bí thư: Bùi Hữu Lộc
Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, Bí thư: Bùi Hoài Nam
Tỉnh Đoàn Kiên Giang, Bí thư: Lê Trung Hồ
Tỉnh Đoàn Kon Tum, Bí thư: Xiêng Thanh Phúc
Tỉnh Đoàn Lai Châu, Bí thư: Nguyễn Tiến Thịnh
Tỉnh Đoàn Long An, Bí thư: Trần Hải Phú
Tỉnh Đoàn Lào Cai, Bí thư: Giàng Thị
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Bí thư: Trần Thị Chúc Quỳnh
Tỉnh Đoàn Lạng Sơn, Bí thư: Nguyễn Tuấn Nam
Tỉnh Đoàn Nam Định, Bí thư: Triệu Văn Thái
Tỉnh Đoàn Nghệ An, Bí thư: Lê Văn Lương
Tỉnh Đoàn Ninh Bình, Bí thư: Trịnh Như Lâm
Tỉnh Đoàn Ninh Thuận, Bí thư: Nguyễn Hữu Tuấn
Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Bí thư: Nguyễn Thanh Tâm
Tỉnh Đoàn Phú Yên, Bí thư: Phan Xuân Hạnh
Tỉnh Đoàn Quảng Bình, Bí thư: Đặng Đại Bàng
Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Bí thư: Phạm Thị Thanh
Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Bí thư: Đặng Minh Thảo
Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, Bí thư: Hoàng Văn Hải
Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Bí thư: Trần Thị Thu
Tỉnh Đoàn Sóc Trăng, Bí thư: Võ Kim Chuyền
Tỉnh Đoàn Sơn La, Bí thư: Cầm Thị Huyền Trang
Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Bí thư: Lê Văn Châu
Tỉnh Đoàn Thái Bình, Bí thư: Thiệu Minh Quỳnh
Tỉnh Đoàn Thái Nguyên, Bí thư: Ngô Thế Hoàn
Tỉnh Đoàn Thừa Thiên – Huế, Bí thư: Trần Gia Công
Tỉnh Đoàn Tiền Giang, Bí thư: Nguyễn Thị Uyên Trang
Tỉnh Đoàn Trà Vinh, Bí thư: Huỳnh Thị Hằng Nga
Tỉnh Đoàn Tuyên Quang, Bí thư: Dương Minh Nguyệt
Tỉnh Đoàn Tây Ninh, Bí thư: Hoàng Thị Thanh Thúy
Tỉnh Đoàn Vĩnh Long, Bí thư: Nguyễn Huỳnh Thu
Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc, Bí thư: Nguyễn Kim Quy
Tỉnh Đoàn Yên Bái, Bí thư: Đoàn Thị Thanh Tâm
Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư: Trần Hữu
Đoàn khối các doanh nghiệp Trung ương, Bí thư: Hoàng Thị Minh Thu
Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Bí thư: Đồng Đức Vũ
Ban Thanh niên Quân Đội, Trưởng Ban: Trần Viết Năng
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn[sửa | sửa mã nguồn] Có 10 trung tâm, 1 Học viện, 1 Viện nghiên cứu, 1 Bảo tàng, 3 cơ quan Báo chí, 2 Nhà xuất bản, 2 công ty trực thuộc

Trung tâm Hợp tác Phát triển quốc tế Thanh niên, Giám đốc: Bùi Diễm Hường
Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi, Giám đốc: Nguyễn Tường Lâm (kiêm nhiệm)
Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên Trung ương Đoàn, Giám đốc: Đặng Đình Thanh
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Thanh niên, Giám đốc: Lương Thanh Phong
Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam, Giám đốc: Cái Quang Bình
Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thanh thiếu nhi Trung ương, Giám đốc: Nguyễn Đình Kiểm
Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và tài năng trẻ, Giám đốc: Nguyễn Thiên Tú
Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, Giám đốc: Nguyễn Minh Khánh
Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, Giám đốc: Lê Văn Ri
Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Giám đốc: Nguyễn Thanh Hảo
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Giám đốc: Nguyễn Hải Đăng
Viện Nghiên cứu thanh niên, Viện trưởng: Đỗ Ngọc Hà
Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, Giám đốc: Nguyễn Việt Hùng
Báo Tiền phong, Tổng Biên tập: Lê Xuân Sơn
Báo Thanh niên, Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn
Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Tổng Biên tập: Nguyễn Phan Khuê
Nhà xuất bản Thanh niên, Giám đốc: Lê Thanh Hà
Nhà xuất bản Kim Đồng, Giám đốc: Bùi Tuấn Nghĩa
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Sản xuất và Xuất nhập khẩu Thanh niên Việt Nam, Phó Giám đốc: Trương Hoàng Anh
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn, Giám đốc: Nguyễn Kim Sơn
Đoàn viên[sửa | sửa mã nguồn] Theo điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì mục đích,lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực,gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn

Để trở thành Đoàn viên, thanh niên cần đáp ứng tiêu chuẩn:

Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc, được tìm hiểu về Đoàn và tán thành Điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đoàn, có lý lịch rõ ràng đều được xét kết nạp vào Đoàn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn viên được quy định tại điều 2 và 3 của Điều lệ như sau:

Nhiệm vụ của đoàn viên:[7] Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.
Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.
Quyền của đoàn viên:
Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.
Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn
Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.
Cơ quan lãnh đạo ở Trung ương[sửa | sửa mã nguồn] Đại hội Đoàn toàn quốc[sửa | sửa mã nguồn] Đại hội Đoàn toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn, được triệu tập định kỳ 5 năm 1 lần.
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc của nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; thông qua Điều lệ Đoàn
Tính đến năm 2021, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức 11 kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đại hội lần thứ
Thời gian
Địa điểm
Số đại biểu
Số Ủy viên Ban chấp hành được bầu
Nội dung

I
7 tháng 2 – 14 tháng 2 năm 1950
Xã Cao Vân, huyện Đại Từ, Thái Nguyên
400
5

Điểm nhấn: Đại hội Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Trường Chinh
Chủ đề Đại hội: “Chiến đấu và xây dựng tương lai”
Bí thư thứ nhất được bầu: Nguyễn Lam

II
25 tháng 10 – 4 tháng 11 năm 1956
Hà Nội
479
40 (31 Ủy viên chính thức và 9 Ủy viên dự khuyết)

Điểm nhấn: Đại hội Đoàn của thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. Đoàn được chính thức đổi sang tên mới là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Chủ tịch kiêm Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh
Bí thư thứ nhất được bầu: Nguyễn Lam

III
23 tháng 3 – 25 tháng 3 năm 1961
Hà Nội
677
71

Điểm nhấn: Đại hội Đoàn của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước Hồ Chí Minh
Chủ đề Đại hội: “Hăng hái tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa cộng sản”
Bí thư thứ nhất được bầu: Nguyễn Lam. Sau khi Nguyễn Lam chuyển công tác (1962), Vũ Quang được bầu. Sau khi Vũ Quang chuyển công tác (1978), Đặng Quốc Bảo được bầu

IV
20 tháng 11 – 22 tháng 11 năm 1980
Hà Nội
623
113

Điểm nhấn: Đại hội Đoàn của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Lê Duẩn
Bí thư thứ nhất được bầu: Đặng Quốc Bảo. Sau khi Đặng Quốc Bảo chuyển công tác (1982), Vũ Mão được bầu

V
27 tháng 11 – 30 tháng 11 năm 1987
Hà Nội
750
150

Điểm nhấn: Đại hội Đoàn đầu tiên của thời kỳ đổi mới
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh
Bí thư thứ nhất được bầu: Hà Quang Dự

VI
15 tháng 10 – 18 tháng 10 năm 1992
Hà Nội
797
91

Điểm nhấn: Đẩy mạnh hưởng ứng công cuộc đổi mới. Tổ chức hai phong trào hành động cách mạng “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”
Khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, sáng tạo vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, vì hạnh phúc của tuổi trẻ và nhân dân”
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Đỗ Mười
Bí thư thứ nhất được bầu: Hồ Đức Việt. Sau khi Hồ Đức Việt chuyển công tác (1996), Vũ Trọng Kim được bầu

VII
26 tháng 11 – 29 tháng 11 năm 1997
Hà Nội
899
125

Điểm nhấn: Tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” lên một tầm cao mới
Khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ”
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Đỗ Mười
Bí thư thứ nhất được bầu: Vũ Trọng Kim. Sau khi Vũ Trọng Kim chuyển công tác, Hoàng Bình Quân được bầu.

VIII
8 tháng 12 – 11 tháng 12 năm 2002
Hà Nội
898
134

Điểm nhấn: Đại hội Đoàn đầu tiên của thế kỷ XXI, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Bí thư thứ nhất được bầu: Hoàng Bình Quân. Sau khi Hoàng Bình Quân chuyển công tác, Đào Ngọc Dung được bầu. Sau khi Đào Ngọc Dung chuyển công tác, Võ Văn Thưởng được bầu.

IX
17 tháng 12 – 21 tháng 12 năm 2007
Hà Nội
1033
145

Điểm nhấn: Lần đầu tiên xác định đồng hành, chăm lo, bồi dưỡng thanh niên là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đoàn; Triển khai phong trào “5 xung kích” và “4 đồng hành”
Chủ đề Đại hội: “Nâng cao chất lư­ợng tổ chức Đoàn; tăng c­ường bồi dư­ỡng lý t­ưởng cách mạng; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc”
Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
Bí thư thứ nhất được bầu: Võ Văn Thưởng. Sau khi Võ Văn Thưởng chuyển công tác (2011), Nguyễn Đắc Vinh được bầu.

X
11 tháng 12 – 14 tháng 12 năm 2012
Hà Nội
997
151

Điểm nhấn: Sửa đổi và phát triển 02 phong trào “5 xung kích” và “4 đồng hành”
Chủ đề Đại hội: “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Ca khúc chính thức: Hát vang lý tưởng tuổi trẻ Việt Nam (nhạc và lời: An Thuyên)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bí thư thứ nhất được bầu: Nguyễn Đắc Vinh. Sau khi Nguyễn Đắc Vinh chuyển công tác (4/2016), Lê Quốc Phong được bầu.

XI
10 tháng 12 – 13 tháng 12 năm 2017
Hà Nội
999
151

Điểm nhấn: Lần đầu triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên
Chủ đề Đại hội: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”
Khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”
Ca khúc chính thức: Thanh niên Việt Nam tiến bước (nhạc và lời: Nguyễn Văn Luân)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chỉ đạo Đại hội: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bí thư thứ nhất được bầu: Lê Quốc Phong. Sau khi Lê Quốc Phong chuyển công tác (10/2020), Nguyễn Anh Tuấn được bầu. Sau khi Nguyễn Anh Tuấn chuyển công tác (7/2022), Bùi Quang Huy được bầu.

XII

Tháng 12 năm 2022 (dự kiến)

Hà Nội

1000 (dự kiến)

151 (dự kiến)

Điểm nhấn dự kiến: Tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên có sửa đổi, bổ sung các nội hàm mới. Đề cao khát vọng phát triển đất nước hùng cường của thanh niên Việt Nam theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Chủ đề Đại hội dự kiến: “Bồi đắp lý tưởng cách mạng; Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; Xây dựng Đoàn vững mạnh; Đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Khẩu hiệu hành động dự kiến: “Tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo”
Ca khúc chính thức: Sứ mệnh thanh niên (lời: Quản Văn Hải, nhạc: Quang Huy)

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn[sửa | sửa mã nguồn] Bài chi tiết: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữa hai kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm kỳ 5 năm và do Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu.
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hiện tại là khóa XI có nhiệm kỳ từ 2017-2022, có 151 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn[sửa | sửa mã nguồn] Bài chi tiết: Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ban Thường vụ Trung ương Đoàn do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu trong số viên Trung ương Đoàn, là cơ quan lãnh đạo của Trung ương Đoàn giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành.
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn được cơ cấu bao gồm là các Bí thư Trung ương Đoàn, một số Trưởng Ban, Văn phòng thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, Bí thư các Đoàn trực thuộc và các Bí thư tỉnh, thành Đoàn quan trọng (gồm Thành Đoàn Hà Nội, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành Đoàn là Trưởng các cụm thi đua).

Ban Bí thư Trung ương Đoàn[sửa | sửa mã nguồn] Bài chi tiết: Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ban Bí thư Trung ương Đoàn do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu trong số Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, là cơ quan thường trực của Ban Thường vụ gồm Bí thư thứ nhất và các Bí thư, thay mặt Ban Thường vụ tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Đoàn; chuẩn bị các vấn đề trình Ban Thường vụ xem xét, quyết định các chủ trương công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và giải quyết các công việc hằng ngày của Đoàn
Cơ cấu Ban Bí thư Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 có 7 thành viên, gồm:

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn
Bí thư thường trực Trung ương Đoàn
Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách công tác xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra giám sát của Đoàn (kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn)
Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách công tác tuyên giáo
Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phong trào và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên (kiêm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam)
Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách công tác học sinh, sinh viên (kiêm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)
Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách công tác thiếu nhi (kiêm Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh)
Tùy từng thời điểm trong nhiệm kỳ, một trong các Bí thư Trung ương Đoàn sẽ được phân công làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.
Trong trường hợp khuyết chức danh Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ phân công một trong các Bí thư còn lại phụ trách nhiệm vụ của chức danh bị khuyết cho đến khi kiện toàn được Bí thư mới.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI (2017 – 2022)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ

Chức vụ hiện nay

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

1

Bùi Quang Huy

25 tháng 3, 1977 (45 tuổi)

Thạc sĩ Luật

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thủ trưởng Cơ quan Trung ương Đoàn
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam

Bí thư Trung ương Đoàn

2

Nguyễn Ngọc Lương

26 tháng 11, 1978 (43 tuổi)

Tiến sĩ Luật

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách phong trào và công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII

3

Nguyễn Tường Lâm

3 tháng 1, 1984 (38 tuổi)

Tiến sĩ Xây dựng

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách công tác tuyên giáo
Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Giám đốc Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn
Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về dân số và phát triển
Ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Olympic Việt Nam nhiệm kỳ VI
Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025

4

Ngô Văn Cương

13 tháng 2, 1984 (38 tuổi)

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách công tác xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra giám sát của Đoàn
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đề án “Nghiên cứu thể chế hóa nội dung dân giám sát, dân thụ hưởng” của Bộ Nội vụ
Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai
Thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững
Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025

5

Nguyễn Phạm Duy Trang

26 tháng 1, 1982 (40 tuổi)

Thạc sĩ Luật

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách công tác thiếu nhi
Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh khóa VIII
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam
Thành viên Hội đồng Quản lý giải thưởng Tài năng nữ Việt nam nhiệm kỳ III (2021-2025)

6

Nguyễn Minh Triết

22 tháng 10, 1988 (33 tuổi)

Tiến sĩ Cơ kỹ thuật

Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách công tác học sinh, sinh viên
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X

Lãnh đạo qua các thời kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

TT

Họ tên

Năm sinh – Năm mất
Khóa
Các chức vụ từng nắm giữ
Ghi chú

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

1

Nguyễn Lam

1922-1990

1,2,3

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa I, II, III và giữ chức vụ này liên tục 12 năm. Sau khi thôi chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông tham gia nhiều công tác trong bộ máy Chính phủ và Đảng: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bộ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (1969 – 1973), Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (1973 – 1974 và 1981 – 1982), Trưởng ban Công nghiệp Trung ương, Phó Thủ tướng (1980 – 1982), Bí thư Trung ương Đảng khóa IV, khóa V, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

2

Vũ Quang

1926-2006

2,3

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III và giữ chức vụ này liên tục 16 năm. Sau khi thôi chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông tham gia nhiều công tác ở các Ban của Trung ương Đảng và Quốc hội: Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Công nghiệp Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

3

Đặng Quốc Bảo

1927-

3, 4

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa III, IV. Sau rời cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chuyển công tác, làm Phó Giáo sư, Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Quân sự, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, Trưởng ban Khoa giáo Trung ương cho đến khi nghỉ hưu.

4

Vũ Mão

1939 – 2020

4

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IV. Sau khi thôi chức Bí thư thứ nhất, ông tham gia nhiều công tác ở các Ban của Trung ương Đảng, sau đó là ở các Ủy ban của Quốc hội như Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Chức vụ cao cấp cuối cùng mà ông đảm nhận là Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

5

Hà Quang Dự

1945-

4,5

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa V. Người dân tộc Tày. Sau khi rời công tác Đoàn, ông làm Bộ trưởng phụ trách công tác thanh niên và thể dục thể thao của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao rồi nghỉ hưu.

6

Hồ Đức Việt

1947-2013

5,6

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VI. Từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X. Ở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam IX, ông là Ủy viên Trung ương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Trước đó, sau khi rời cương vị Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông Việt được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Phó ban thường trực Ban Tổ chức TW một thời gian ngắn, rồi sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trước khi quay trở lại Hà Nội nhận nhiệm vụ tại Quốc hội.

7

Vũ Trọng Kim

1953 –

6,7

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VI, VII. Sau khi rời ghế Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, ông được điều động về tỉnh Quảng Trị làm Bí thư Tỉnh ủy. Còn cách Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam X một thời gian ngắn, ông về Hà Nội nhậm chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, kiêm nhiệm Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan Dân vận Trung ương, sau đó là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện nay ông đang là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

8

Hoàng Bình Quân

1959 –

6,7,8

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VII, VIII. Sau khi rời cương vị Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn, ông đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đến năm 2021 rồi nghỉ hưu. Ông là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn duy nhất trong lịch sử từng đảm nhiệm đầy đủ các chức vụ cao nhất của tổ chức Đoàn – Hội – Đội ở Việt Nam.

9

Đào Ngọc Dung

1962-

7, 8

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VIII. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trong suốt một thời gian dài. Sau khi vi phạm quy chế thi nghiên cứu sinh tại hội đồng thi Học viện Hành chính Quốc gia (vào tháng 5 năm 2006, chỉ sau khi bầu là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được 1 tháng) đã được điều về làm Bí thư Ban cán sự Đảng ngoài nước. Tháng 7 năm 2007, khi sắp xếp lại hệ thống tổ chức Đảng ở các cơ quan Trung ương, ông được điều về làm Phó Ban phụ trách vấn đề Tây Bắc và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

10

Võ Văn Thưởng

1970-

8, 9

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa VIII, IX, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

11

Nguyễn Đắc Vinh

1972-

9,10

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa IX, X, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội[8]

12

Lê Quốc Phong

1978-

10,11

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, XI; hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

13

Nguyễn Anh Tuấn

1979-

10,11

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bí thư Trung ương Đoàn

1

Hồ Trúc

1, 2, 3
Bí thư Quận ủy quận V Hà Nội năm 1947, nguyên Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Phó trưởng ban Khoa giáo TW, Hội trưởng Hội Cờ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

2

Lê Xuân Đồng

2, 3
Ủy viên Ban thường vụ TW Đoàn khóa II, nguyên Phó trưởng ban Tuyên huấn TW, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương

3

Hoàng Minh Chính

1920-2008
2
Tổng Đoàn trưởng Đoàn Thanh niên Việt Nam, Tổng Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, Viện trưởng Viện Triết học Mác-Lênin

4

Lê Bình

3

5

Lê Đức Chỉnh

1918-2011
3
Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, Phó bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh, Khu ủy viên Khu tự trị Tây Bắc, Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam
tên thật Hoàng Ngọc Chương

6

Lưu Minh Châu

3
Nguyên Bí thư Thành Đoàn Hà Nội

7

Nguyễn Văn Đệ

1927-
3
Phó Bí thư thành đoàn Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo Thanh niên xung phong trung ương (chống Mỹ cứu nước), Bí thư đoàn Thanh niên giao thông trung ương, đại biểu quốc hội Việt Nam khóa IV giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban ngân sách quốc hội, Trưởng đoàn chuyên gia thanh niên Việt Nam tại Campuchia, Vụ trưởng, Kiểm sát viên cao cấp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan công nghiệp trung ương.

8

Nguyễn Tiên Phong

3, 4
Phó Ban dân vận Trung ương Đảng
còn gọi là Lê Đỗ An

9

Tạ Quang Chiến

1925-2022
3
Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế Xã hội của Quốc hội khóa VII

10

Phan Minh Tánh

1929-
3
Bí thư Đoàn Thanh niên Cách mạng miền nam, Ủy viên Ủy ban quân quản TP HCM, Thành ủy viên Giám đốc Sở Nông nghiệp TP HCM, Ủy viên Thường vụ Thành ủy TP HCM, Phó chủ tịch UBND TP HCM, Phó bí thư thành ủy TP HCM, Ủy viên TƯ Đảng khóa VII, Trưởng ban dân vận TW, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội

11

Nguyễn Thị Ngọc Khanh

3

12

Trần Lê Dũng

3

còn gọi là Trần Mậu Minh

13

Nguyễn Đức Toàn

3

14

Lương Văn Nghĩa

3
Anh hùng Lao động, Ủy viên dự khuyết TW Đảng khóa IV, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp

15

Nguyễn Thị Hằng

1944-
3, 4
Ủy viên Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, Thứ trưởng và Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh xã hội, Ủy viên TW Đảng, hiện là Chủ tịch Hội Dạy nghề Việt Nam

16

Lê Thanh Đạo

1944-
3, 4
Chủ tịch Hội đồng Đội TW khóa 1. Trung tá Không quân, Anh hùng lực lượng vũ trang năm 29 tuổi, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa V, Ủy viên Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, Ủy viên TW Đảng khóa VII, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Ban dân vận TW.

17

Phạm Công Khanh

1937-
3, 4
Ủy viên Ủy ban Dự thảo Hiến pháp, Ủy viên Ủy ban Dự án pháp luật của Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và giáo dục của Quốc hội

18

Lê Quang Vịnh

1936-
4
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bí thư quận ủy Côn Đảo, nguyên Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ

19

Phan Văn Chương

4
Phó ban đối ngoại TW, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và hợp tác Á – Phi – Mỹ La Tinh

20

Hồ Anh Dũng

1941-
4
Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, nguyên Ủy viên TW Đảng, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, Ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, hiện là Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palextin

21

Vũ Quốc Hùng

1940-
4
Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy viên TW Đảng khóa VII, khóa VIII, khóa IX, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW

22

Trần Phương Thạc

1939-2000
4
Bí thư tỉnh đoàn Quảng Trị, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm thời Thị xã Đông Hà năm 1973, nguyên Phó trưởng Ban cán sự Đảng ngoài nước

23

Lương Công Đoan

1945-
4
Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Phú Yên, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

24

Lưu Minh Trị

1942
4
Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội hiện là Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Thăng Long – Hà Nội

25

Phạm Chánh Trực

1939
4
Bí thư Thành đoàn TP HCM, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó ban Kinh tế TW, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chíp Sáng

26

Phan Thế Hùng

1942
4
Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Phó ban Nội chính TW

27

Nguyễn Minh Triết

1942
4
Nguyên là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

28

Huỳnh Đảm

1948
4
Phó bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiện là Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

29

Nguyễn Thước

1953
5
Nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Phòng không – Không quân. Hiện đã nghỉ hưu.

30

Vũ Xuân Hồng

1950
5
Nguyên là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Tổng thư ký Hội Việt – Mỹ; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hiện đã nghỉ hưu

31

Phạm Phương Thảo

1952-
5, 6
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa III. Nguyên là Phó Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đã nghỉ hưu

32

Trịnh Tố Tâm

1945-1997
5
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nguyên là Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiện đã mất.

33

Nguyễn Duy Hùng

5
Nguyên là Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật. Hiện đã nghỉ hưu

34

Phùng Ngọc Hùng

1950-
5
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa II. Nguyên là Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Hiện đã nghỉ hưu.

35

Trần Hoàng Thám

1953-
5
Nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban An ninh – Nội chính Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Thành phố, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện đã nghỉ hưu

36

Thái Hiền Lương

1956-
5
Nguyên là Cục trưởng Cục Hành chính – Quản trị 2, Văn phòng Chính phủ. Hiện đã nghỉ hưu

37

Trương Thị Mai

1958-
6, 7
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VII. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa III, IV. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII. Nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

38

Ngô Văn Triển

1961-
6
Nguyên là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Dân tộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đã nghỉ hưu

39

Trần Lưu Hải

1953-
6
Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, Nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Hiện đã nghỉ hưu.

40

Vũ Văn Tám

1958-
7
Nguyên là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Thứ trưởng Bộ Thủy sản. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiện đã nghỉ hưu

41

Phạm Xuân Cảnh

1963

7

Từng là Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Đồng Đội thành phố Hà Nội. Nguyên là Chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng của Vụ III – Văn phòng Chính phủ. Hiện là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

42

Bùi Đặng Dũng

1961-
8
Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII. Nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Hiện đã nghỉ hưu

43

Lê Mạnh Hùng

1961-
8
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII. Nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Hiện là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam

44

Đoàn Văn Thái

1962-
8
Nguyên là Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam. Hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo trực Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam

45

Nguyễn Thành Phong

1962-
8
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa VIII. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII. Nguyên là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 2 – Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương

46

Nông Quốc Tuấn

1963-
8
Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa V. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Nguyên là Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Hiện là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

47

Lâm Thị Phương Thanh

1967-
8, 9
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa IX. Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VII. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Nguyên là Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

48

Bùi Văn Cường

1965-
8
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII. Nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Chủ tịch Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lăk. Hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

49

Nguyễn Lam

1965-
8
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa V. Nguyên là Ủy viên Thường trực, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện là Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương

50

Nguyễn Hoàng Hiệp

1969-
9
Nguyên là Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn. Hiện là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

51

Phan Văn Mãi

1973-
9, 10
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa IX, X. Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Nguyên là Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. Hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

52

Nguyễn Thị Hà

1971-
9, 10
Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VI, VII. Nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Hiện là Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

53

Dương Văn An

1971-
9, 10
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

54

Nguyễn Mạnh Dũng

1973-

9, 10

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa X. Hiện là Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

55

Đặng Quốc Toàn

1977-
10
Nguyên là Bí thư Quận ủy Quận 10. Hiện là Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh

56

Nguyễn Long Hải

1976-

10

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VII. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết). Nguyên là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn. Hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

57

Nguyễn Phi Long

1976-

10

Chủ tich Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII. Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết). Nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn[sửa | sửa mã nguồn] Phong trào hành động cách mạng là một trong những phương thức hoạt động chủ yếu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thông qua các phong thành động cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, tập hợp, giáo dục và tổ chức cho thanh niên thực hiện các mục tiêu, lý tưởng của Đoàn và đồng hành, hỗ trợ, giúp thanh niên được phát triển toàn diện.
Mỗi nhiệm kỳ, Đoàn phát động một hoặc một vài phong trào cách mạng phù hợp với đặc điểm của từng thời kỳ.

Nhiệm kỳ I (1950 – 1956)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 1950: Phong trào “Tòng quân giết giặc lập công”
Nhiệm kỳ II (1956 – 1961)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 1956: Phong trào “Lao động kiến thiết Tổ quốc”
Năm 1960: Phong trào “Thi đua trở thành người lao động tiên tiến”
Nhiệm kỳ III (1961 – 1980)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 1961: Phong trào “Những người tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”
Năm 1964: Phong trào “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc:
Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng gia nhập các lực lượng vũ trang nhân dân.
Sẵn sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, học tập trong bất kỳ tình huống nào.
Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần đến.
Năm 1965: Phong trào “Năm xung phong” ở miền Nam:
Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch.
Xung phong tòng quân giết giặc.
Xung phong trong các cuộc đấu tranh chính trị ở nông thôn cũng như đô thị.
Xung phong phục vụ tiền tuyến, vào các đội thanh niên xung phong công tác phục vụ chiến trường.
Xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông thôn.
Năm 1976: Thực hiện cuộc vận động “Ba mũi tên tiến công tiêu cực” và “Toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”
Nhiệm kỳ IV (1980 – 1987)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 1982–1983: “3 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ” (lương thực, tiết kiệm, việc làm)”
Năm 1983: Cuộc “Hành quân theo bước chân những người anh hùng”
Năm 1984: Nghị quyết 7 (khoá IV) bổ sung và đề ra 5 chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ.
Năm 1985: Cuộc “Vận động xây dựng nếp sống xã hội chủ nghĩa” trong thanh niên
Nhiệm kỳ V (1987 – 1992)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 1987: Với các phong trào: “Tuổi trẻ xung kích sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên mặt trận kinh tế chính sách xã hội, an ninh” và “Học tập tiến quân vào khoa học kỹ thuật”
Nhiệm kỳ VI (1992 – 1997)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 1992: Triển khai “Cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh” và 4 phong trào: “3 mục tiêu dân số và kế hoạch hoá gia đình”; “Phấn đấu xây dựng bộ đội cụ Hồ”; “Sản xuất kinh doanh giỏi”; “Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”
Năm 1993: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 2 (khóa VI) phát động hai phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước”
Nhiệm kỳ VII (1997 – 2002)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 1997: Tiếp tục phát triển hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” lên một tầm cao mới
Nhiệm kỳ VIII (2002 – 2007)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 2002: Phát triển phong trào: “Tuổi trẻ thi đua tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Nhiệm kỳ IX (2007 – 2012)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 2007: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là: “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
– Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (gọi tắt: Phong trào “5 xung kích”) gồm các nội hàm:

Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội.
Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Xung kích thực hiện cải cách hành chính.
Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế.
– Phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” (gọi tắt là: Phong trào “4 đồng hành”) gồm các nội hàm:

Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.
Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm.
Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần.
Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội.
Nhiệm kỳ X (2012 – 2017)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 2012: Triển khai 2 phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” trên cơ sở những bài học kinh nghiệm của hai phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”
Nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)[sửa | sửa mã nguồn] Năm 2017: Triển khai “3 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “3 chương trình đồng hành với thanh niên”[9] – 3 phong trào phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

Thanh niên tình nguyện.
Tuổi trẻ sáng tạo.
Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.
– 3 chương trình đồng hành với thanh niên:

Đồng hành với thanh niên trong học tập.
Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.
Tài chính[sửa | sửa mã nguồn] Điều lệ Đoàn quy định tài chính của Đoàn bao gồm ngân sách Nhà nước cấp, đoàn phí và các khoảng thu hợp pháp khác, việc quản lý sử dụng tài chính của Đoàn phải tuân thủ theo nguyên tắc quản lý của nhà nước[10]. Trên thực tế, ngân sách Nhà nước chiếm tỷ lệ rất lớn trong kinh phí hoạt động của Đoàn và ngân sách dành cho Đoàn từng cấp luôn nằm trong dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm của chính quyền cấp đó.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn] Trại hè thiếu nhi – hoạt động do Đoàn Thanh niên các cấp đứng ra tổ chức
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

^ .mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output .citation qquotes:”“”””””‘””’”.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat.mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em.mw-parser-output .citation .mw-selflinkfont-weight:inherit“Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 3 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2013.

^ “Nhận rõ trách nhiệm “vườn ươm” đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai”. Báo Hà Nội Mới. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2020.

^ “Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI”.

^ “Khi thanh niên vào đảng Cộng sản”. BBC.

^ Theo Báo cáo chuyên đề Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh

^ Gồm: Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Đoàn khối các doanh nghiệp Trung ương, Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an

^ “Điều lệ đoàn”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 10 năm 2012. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2012.

^ “Ông Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội”.

^ “Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 3 tháng 6 năm 2018.

^ Điều 40, Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn] Trang Web chính thức của Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh
xtsHồ Chí Minh
Giai đoạn 1911–1941
Bút hiệu
Tư tưởng (Công nhân, Nông dân)
Gia đình (cha, mẹ)
Tác phẩm
Yêu sách của nhân dân An Nam (1919)
Con rồng tre (1922)
Vi hành (1923)
Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)
Đường Kách mệnh (1927)
Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930)
Nhật kí chìm tàu (1930)
Cách đánh du kích (1941)
Nhật ký trong tù (1942–1943)
Lịch sử nước ta (1942)
Tuyên ngôn Độc lập (1945)
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến (1946)
Sửa đổi lối làm việc (1947)
Vừa đi đường vừa kể chuyện (1961–1963)
Không có gì quý hơn độc lập, tự do (1966)
Thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh (1942–1969)
Di chúc Hồ Chí Minh (1965–1969)
Tưởng niệm
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Bến Nhà Rồng
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Khu di tích Phủ Chủ tịch
Bảo tàng Hồ Chí Minh
Khu di tích lịch sử Kim Liên
Tượng đài Hồ Chí Minh (Moskva)
Quảng trường Hồ Chí Minh (Moskva)
Phố Hồ Chí Minh (Vyborgsky, Sankt-Peterburg)
Đôi dép Bác Hồ
Giải thưởng Hồ Chí Minh
Huân chương Hồ Chí Minh
Khác
Bài hát
Hồ Chí Minh toàn tập
Nếp sống của Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thể loại
Hình ảnh

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8355
Lượt xem: 92136620

từ Youtube

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3558

3. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4190

4. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8307

5. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào rồi nhỉ? Bài viết Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1557

6. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ tienphong.vn

tienphong.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8620

7. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3956

8. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ soha.vn

soha.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8648

9. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2203

10. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ kenh14.vn

kenh14.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Dưới đây là TOP các nội dung về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1614

11. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ zingnews.vn

zingnews.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào rồi nhỉ? Bài viết Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1939

12. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3998

13. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ vov.vn

vov.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Trên đây là TOP các bài viết về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8016

14. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ afamily.vn

afamily.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6180

15. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9680

16. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9020

17. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ coccoc.com

coccoc.com
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào rồi nhỉ? Nội dung Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6996

18. Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào từ facebook.com

facebook.com
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4017

Câu hỏi về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào

Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
cách Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
hướng dẫn Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào
Điều Lệ Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Quy Định Về Chế Độ Sinh Hoạt Chi Đoàn Như Thế Nào miễn phí

Scores: 4.3 (155 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn