Top 18+ Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng?

Bạn đang tìm hiểu về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng Điều nào sau đây không đúng với mức phản ứng?

Điều không đúng với mức phản ứng là mức phản ứng không được di truyền.
Giải thích:
Mức phản ứng có các đặc điểm:
– Do gen quy định, trong cùng một kiểu gen mỗi gen có mức phản ứng riêng.
– Di truyền được vì do kiểu gen quy định.
– Thay đổi theo từng loại tính trạng.

Mức phản ứng có di truyền được
Khi nói về mức phản ứng, điều nào sau đây không đúng?

A. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của cùng một kiểu gen.

B. Mức phản ứng do kiểu gen quy định nên di truyền được.

C. Ở giống thuần chủng các gen đều có mức phản ứng giống nhau.

D. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.

Tính trạng nào sau đây có mức phản ứng hẹp?

A. số lượng quả trên cây của một giống cây trồng

B. số hạt trên bông của một giống lúa

C. số lợn con trong một lứa đẻ của một giống lợn

D. tỉ lệ bơ trong sữa của một giống bò sữa

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng

(1). Kiểu gen có số luợng kiểu hình càng nhiều thì mức phản ứng càng rộng

(2). Mức phản ứng là những biến đổi về kiểu hình, không liên quan đến gen nên không có khả năng di truyền

(3). Các alen trong cùng một gen đều có mức phản ứng như nhau

(4). Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng rộng

(5). Những loài sinh sản theo hình thức sinh sản sinh dưỡng thường dễ xác định được mức phản ứng

A. 1

B. 2

C. 3

Nhận xét nào sau đây không đúng về mức phản ứng?

A. Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước những điều kiện môi trường khác nhau

B. Mức phản ứng của một tính trạng do kiểu gen quy định

C. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp

D. Năng suất vật nuôi, cây trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức phản ứng ít phụ thuộc vào môi trường

Mức phản ứng của kiểu gen sẽ thay đổi trong trường hợp nào sau đây?

A. Nguồn thức ăn thay đổi.

B. Nhiệt độ môi trường thay đổi,

C. Độ ẩm môi trường thay đổi.

D. Kiểu gen bị thay đổi.

 Khi nghiên cứu về tính trạng khối lượng hạt của bốn giống lúa (đơn vị tính g/1000 hạt), người ta thu được như sau:

Giống lúa$,,,$Số 1$,,,$Số 2$,,,$Số 3$,,,$Số 4

Khối lượng tối đa$,,,$300$,,,$310$,,,$335$,,,$325

Khối lượng tối thiểu$,,,$200$,,,$220$,,,$240$,,,$270

Tính trạng khối lượng hạt của giống nào có mức phản ứng rộng nhất

A.  Giống số 3

B.  Giống số 1

C.  Giống số 4

D.  Giống số 2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777
Lượt xem: 57775777

2. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ VNExpress

VNExpress
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng rồi nhỉ? Nội dung Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

3. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

4. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

5. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng rồi nhỉ? Nội dung Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

6. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

7. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

8. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ soha.vn

soha.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng rồi nhỉ? Nội dung Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

9. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

10. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

11. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng rồi nhỉ? Nội dung Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

12. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

13. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ vov.vn

vov.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

14. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ afamily.vn

afamily.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng rồi nhỉ? Nội dung Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

15. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

16. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các nội dung về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

17. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ coccoc.com

coccoc.com
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng rồi nhỉ? Nội dung Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

18. Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng từ facebook.com

facebook.com
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

Câu hỏi về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng

Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
cách Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
hướng dẫn Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng
Điều Nào Sau Đây Không Đúng Với Mức Phản Ứng miễn phí

Scores: 4.4 (197 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Mĩ Phải Tuyên Bố Mĩ Hóa Chiến Tranh Xâm Lược Vì sao Mĩ buộc phải tuyên bố Mĩ hoá trở lại chiến tranh xâm lược và thừa nhận sự

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn