Top 18+ Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình Đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về bản thân và gia đình lớp 6 Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 6

Bạn đang tìm hiểu về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình Đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về bản thân và gia đình lớp 6 Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 6

Đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về bản thân và gia đình lớp 6 gồm 6 đoạn văn mẫu hay, ngắn gọn giúp các bạn lớp 6 có thêm nhiều tài liệu tham khảo, trau dồi kỹ năng nói, viết tiếng Anh ngày một hay hơn.

Ngoài ra các bạn tham khảo thêm cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, và một số đoạn văn hay khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 – Mẫu 1

Tiếng Anh

Hi, guys. My name is Le and my full name is Tran Thi My Le. I am twelve years old and this is the first year I study in Pham Don Le secondary school. I am in class 6B. My family has four people: my parents, my brother and me. My parents is 43 years old. He is a doctor and he work in a local hospital near my house. My mother is 40 years old. My mother is a housewife. She works every things in our house. She cooks very well. My brother is 18 years old. He is a student in grade 12. And about me, I often watch cartoon on TV in my free time. Sometimes, I help my mom with housework such as cleaning the floor, watering the garden, … That all little thing about myself, I hope that we will be happy together during this school year.

Tiếng Việt

Xin chào mọi người, mình tên là Lệ và họ tên đầy đủ của mình là Trần Thị Mỹ Lệ. Mình năm nay 12 tuổi và đây là năm đầu tiên mình học tập tại trường THCS Phạm Đôn Lễ. Mình học lớp 6B. Gia đình mình có 4 người: Bố mẹ mình, anh trai mình và mình. Bố mình 43 tuổi. Bố mình là 1 bác sĩ và đang làm việc tại một bệnh viên địa phương gần nhà. Mẹ mình năm nay 40 tuổi. Mẹ mình làm nội trợ. Mẹ làm mọi thứ trong nhà mình. Mẹ mình nấu ăn rất ngon. Anh trai mình năm nay 18 tuổi và đang là học sinh lớp 12. Còn về mình, mình thường xem hoạt hình trên Tivi khi mình có thời gian rảnh rỗi. Thỉnh thoảng mình có giúp mẹ mình một số công việc nhà như lau nhà, tưới vườn,… Trên đây là những điều cơ bản về mình, mình mong rằng chúng ta sẽ luôn vui vẻ cùng nhau trong suốt năm học này.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 – Mẫu 2

Tiếng Anh

My name is Archana Mishra but generally called by everyone as Gudia. I am 12 years old, read in class 6th standard. I am a second child of my parents and have an elder brother. I have a joint family in which my uncle, grandparents and cousins in the same big house. We love each other very much and closely related to grandparents. I have a group of friends however Sina is my best and true friend. I can share anything to her and she too. We read in the same school but in different sections. I like very much to tell jokes to my friends while being in the bus after school time. I have a unique family. All the members of my family are broad and open minded. They always promote me to do well in every field. They never pull me back instead motivate. I am very happy to get birth in this family. My family is cross-cultural extended family where my uncles, aunts, grandparents, cousins, etc live together. I have great time with my family because we celebrate each festival together. I help other kids in family in doing their home works daily.

Tiếng Việt

Tên tôi là Archana Mishra nhưng thường được mọi người gọi là Gudia. Tôi 12 tuổi, học lớp 6. Tôi là con thứ hai trong gia đình và có một người anh trai. Tôi có một gia đình nhiều thế hệ, trong đó có bác, ông bà và anh họ của tôi cùng sống trong một ngôi nhà lớn. Chúng tôi rất yêu thương nhau và thân thiết với ông bà. Tôi có một nhóm bạn nhưng Sina là người bạn tốt nhất và đích thực của tôi. Tôi có thể chia sẻ bất cứ điều gì với cô ấy và ngược lại. Chúng tôi học cùng trường nhưng khác khối. Tôi rất thích kể chuyện cười với bạn bè khi đang ở trên xe buýt sau giờ học. Tôi có một gia đình độc đáo. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều có thoải mái và cởi mở. Họ luôn khuyến khích tôi làm tốt mọi lĩnh vực. Họ không bao giờ kéo tôi trở lại thay vì động viên. Tôi rất vui khi được sinh ra trong gia đình này. Gia đình tôi là một gia đình đa văn hóa, nơi những người bác, cô, ông bà, anh chị em họ của tôi sống cùng nhau. Tôi có thời gian tuyệt vời với gia đình của tôi bởi chúng tôi tổ chức mừng lễ hội với nhau. Tôi giúp những anh em khác trong gia đình làm việc nhà hàng ngày.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 – Mẫu 3

Tiếng Anh

Hi my name is Melanise Williams this is my first year at Hudson secondary school. I hope that I get good test grades this time around. I love to eat at different kinds of restaurants just to try new things. My favorite food is pizza. I’m a fan of all types of music, my favorite artist is Kirk Franklin.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Melanise Williams, đây là năm thứ nhất của tôi tại trường cấp 2 Quận Hudson. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có điểm thi tốt trong thời gian này. Tôi thích ăn ở nhiều loại khác nhau chỉ để thử những thứ mới. Đồ ăn ưa thích của tôi là pizza. Tôi là một fan hâm mộ của tất cả các loại âm nhạc, nghệ sĩ yêu thích của tôi là Kirk Franklin.

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 – Mẫu 4

Tiếng Anh

Hello, my name is Thuy Chi. I’m twelve years old. I live with my family in Phuoc loc Village. I was born in Tuy Phuoc District . My family has four members such as my parents, my sister and me. I study at Phuoc Loc Two Secondary School and it’s also my second home. Everyone at school is very friendly and helpful. My hometown is in Phu Cat District and my home town is very peaceful, everyone is hospitable .My favourite subject are English and Music and I am good at them. My favourite sport is badminton. I always play badminton at the weekend. In my free time, I often listen to music and watch TV. I am very interested in studying English. I like singing and drawing, too. Everyone thinks I am a hard-working student. And I also proud of it.

Tiếng Việt

Xin chào, tôi tên là Thùy Chi. Tôi mười hai tuổi. Tôi sống với gia đình tại Phước Lộc Village. Tôi sinh ra ở huyện Tuy Phước. Gia đình tôi có bốn thành viên như bố mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tôi học tại Trường THCS Phước Lộc Hai và đó cũng là quê hương thứ hai của tôi. Mọi người ở trường đều rất thân thiện và hữu ích. Quê tôi ở huyện Phù Cát, quê tôi rất yên bình, mọi người đều mến khách, môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Âm nhạc và tôi học rất giỏi. Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Tôi luôn chơi cầu lông vào cuối tuần. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường nghe nhạc và xem TV. Tôi rất thích học tiếng Anh. Tôi cũng thích hát và vẽ. Mọi người đều nghĩ tôi là một học sinh chăm chỉ và tôi cũng tự hào về điều đó.

Xem thêm: Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 – Mẫu 5

Tiếng Anh

Hi everyone, my name is Quang Hai. I’m thirteen years old. I am a student at Phu Luu secondary school. I live in Phu Luu village, Ung Hoa district, Ha Noi city. My favorite subjects are English and Music. My hobby is singing English song , draw pictures and traveling. I’m very friendly with people and be friends with all of you. Thank everyone who has listened to my presentation. Sincerely thank !

Tiếng Việt

Xin chào các bạn, mình tên là Quang Hải. Tôi mười ba tuổi. Em là học sinh trường THCS Phù Lưu. Tôi quê ở làng phù lưu, huyện ứng hòa, thành phố hà nội. Môn học yêu thích của tôi là Tiếng Anh và Âm nhạc. Sở thích của tôi là hát bài hát tiếng Anh, vẽ tranh và đi du lịch. Tôi rất thân thiện với mọi người và là bạn của tất cả các bạn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của tôi. Xin chân thành cảm ơn !

Giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh lớp 6 – Mẫu 6

Tiếng Anh 

Good morning teacher! My name is Thuy Nga, I’m twelve years old. I live on Pham Van Dong Street, Cau Giay District, Hanoi city with my family: my father, my mother, my brother. I study at Dich Vong Hau Secondary School. My favorite food is hamburger and fried chicken. My favorute drink is orange juice. I like English best because it’s interesting. After school, I often watch TV. I like cartoons and children films. My best friends are Trang and Quynh. In the future I want to be a teacher. Thanks for your listening.

Tiếng Việt

Giáo viên buổi sáng tốt lành! Tôi tên là Thúy Nga, năm nay mười hai tuổi. Tôi sống trên đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội với gia đình: bố tôi, mẹ tôi, anh trai tôi. Em học trường THCS Dịch Vọng Hậu. Món ăn yêu thích của tôi là hamburger và gà rán. Thức uống ưa thích của tôi là nước cam. Tôi thích tiếng Anh nhất vì nó thú vị. Sau giờ học, tôi thường xem TV. Tôi thích phim hoạt hình và phim dành cho trẻ em. Bạn thân nhất của tôi là Trang và Quỳnh. Trong tương lai tôi muốn trở thành một giáo viên. Cảm ơn sự lắng nghe của bạn.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333
Lượt xem: 53335333

2. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ VNExpress

VNExpress
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình rồi nhỉ? Bài viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

3. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

4. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

5. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình rồi nhỉ? Bài viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

6. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

7. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

8. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ soha.vn

soha.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình rồi nhỉ? Bài viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

9. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

10. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

11. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình rồi nhỉ? Bài viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

12. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

13. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ vov.vn

vov.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

14. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ afamily.vn

afamily.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình rồi nhỉ? Bài viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

15. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

16. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

17. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ coccoc.com

coccoc.com
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình rồi nhỉ? Bài viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

18. Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình từ facebook.com

facebook.com
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5333

Câu hỏi về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình

Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
cách Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
hướng dẫn Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình
Đoạn Văn Tiếng Anh Giới Thiệu Về Bản Thân Và Gia Đình miễn phí

Scores: 4.1 (108 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn