Top 18+ Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đơn xin dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bạn đang tìm kiếm về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Đơn xin dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bạn muốn được tham dự kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp? Bạn đang băn khoăn, lo lắng không biết viết đơn xin đăng ký dự thi như thế nào, nội dung trong đơn ra sao? Sau đây Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn mãu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải bài viết tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ …………….. (hạng III) lên ………….. chính (hạng II)

Kính gửi: …………………………………

Đồng kính gửi:…………………………………. ………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………. Nam (nữ): ……………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………. ………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ……………………………….. ………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ………………………………. ………………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………. ………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn cao nhất:………….. ………………………………………………………………

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế:……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay……………………… mã số: …………..

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay:…………………

Hệ số lương hiện hưởng: …………………ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ……………(hạng III) lên ………………. chính (hạng II) tại Công văn số ………. ngày…..của …………………. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá ……………………………

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………….. xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ …………. (hạng III) lên ……………. chính (hạng II).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1…………………………………………….

2…………………………………………….

3…………………………………………….

4…………………………………………….

5…………………………………………….

6…………………………………………….

………. , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I

Mẫu 1b

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

Từ ……………. chính (hạng II) lên ……………….cao cấp (hạng I)

Kính gửi: .…………………………………………………………………………………….

Đồng kính gửi:…………………………………. …………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………….. Nam (nữ): ……….

Ngày tháng năm sinh: . …………………….. …………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: . ……………………………… ……………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………….. ……………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………. …………………………………………………..

Trình độ chuyên môn cao nhất:…………… ………………………………………………….

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: ……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ………………….mã số:…………………

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: ………………..

Hệ số lương hiện hưởng:…………………. ngày tháng năm xếp: …./…../………..

Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ………..chính (hạng II) lên …….. cao cấp (hạng I) tại Công văn số …….. ngày …………. của ……………………. và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá ……………………………

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

………………………………………………………. ……………………………………………………….

Tôi làm đơn này kính đề nghị …………….. xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng từ …………chính (hạng II) lên ………….. cao cấp (hạng I).

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm có:

1. ……………………………………………..

2……………………………………………….

3……………………………………………….

4……………………………………………….

5……………………………………………….

…………. , ngày .… tháng …. năm ….

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555
Lượt xem: 15551555

2. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ VNExpress

VNExpress
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp rồi nhỉ? Nội dung Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

3. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

4. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

5. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp rồi nhỉ? Nội dung Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

6. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

7. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

8. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ soha.vn

soha.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp rồi nhỉ? Nội dung Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

9. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

10. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

11. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp rồi nhỉ? Nội dung Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

12. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

13. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ vov.vn

vov.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

14. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ afamily.vn

afamily.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp rồi nhỉ? Nội dung Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

15. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

16. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

17. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ coccoc.com

coccoc.com
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp rồi nhỉ? Nội dung Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

18. Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp từ facebook.com

facebook.com
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1555

Câu hỏi về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp

Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
cách Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
hướng dẫn Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp
Đơn Đăng Ký Dự Thi Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp miễn phí

Scores: 4.6 (97 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn