Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Biểu mẫu GD-ĐT

Bạn đang tìm hiểu về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt hữu ích với bạn.

1. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập Biểu mẫu GD-ĐT

Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường………………

– Phòng Công tác Học sinh- Sinh viên

– Ban Chủ nhiệm Khoa …………………

Em tên: ……………………………………………………………………………………..

Ngày sinh : …………………………………………………………………………………

Hiện là sinh viên lớp …………………………………… MSSV:…………………………

Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa cho phép em bảo lưu kết quả học tập học kì ……………………. từ tháng ………năm……….. đến tháng ………năm……….

Lí do: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Em xin cam đoan sẽ làm đủ các hồ sơ thủ tục theo quy định của Nhà trường và sẽ cố gắng theo kịp chương trình học khi hết thời gian bảo lưu.

Kính xin quý Nhà trường xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày …. tháng …. năm 20….

Xác nhận của Khoa Người làm đơn

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111
Lượt xem: 11111111

2. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ VNExpress

VNExpress
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt rồi nhỉ? Nội dung Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

3. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

4. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

5. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt rồi nhỉ? Nội dung Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

6. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ tienphong.vn

tienphong.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

7. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

8. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ soha.vn

soha.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt rồi nhỉ? Nội dung Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

9. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

10. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ kenh14.vn

kenh14.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

11. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ zingnews.vn

zingnews.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt rồi nhỉ? Nội dung Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

12. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

13. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ vov.vn

vov.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

14. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ afamily.vn

afamily.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt rồi nhỉ? Nội dung Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

15. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

16. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

17. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ coccoc.com

coccoc.com
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt rồi nhỉ? Nội dung Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

18. Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt từ facebook.com

facebook.com
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1111

Câu hỏi về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt

Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
cách Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
hướng dẫn Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt
Đơn Xin Bảo Lưu Kết Quả Học Tập Thpt miễn phí

Scores: 4.1 (52 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn